Koillismaan Uutiset

Valtuutettujen kaivoskanta suurelta osin vielä auki

  • Julkaistu

Puolet valtuustoryhmän puheenjohtajista suhtautuu yva-selonteon puolueettomuuteen jokseenkin kriittisesti

Yli puolet Koillismaan Uutisten tavoittamista kaupunginvaltuutetuista ei ole edelleenkään muodostanut lopullista kantaansa kaivosasiassa. Kolmannes vastustaa ja 12 prosenttia puoltaa kaivostoiminnan käynnistämistä Kuusamossa. Koillismaan Uutiset kysyi valtuutetuilta kaivostoimintaan ja viikko sitten julkaistuun yvaan liittyviä kysymyksiä. Kuusamon kaupungin 43 valtuutetusta 24 eli 56 prosenttia vastasi kyselyyn. Kolmannes Koillismaan Uutisten tavoittamista Kuusamon kaupunginvaltuutetuista vastustaa kaivostoiminnan aloittamista Kuusamossa. Kolme vastanneista eli 12,5 prosenttia toivottaa puolestaan kaivoksen tervetulleeksi. Yli puolet (54%) kyselyyn osallistuneista ei halua ottaa vielä kantaa kultakaivoshankkeeseen. Vasemmiston Tarmo Raatikainen pitää Juomasuon kaivoshankkeen riskejä liian suurina hyötyihin nähden. – Ongelma on malmion erityisominaisuudessa, jossa kulta ja uraani esiintyvät yhdessä. Uraani maksimoi mahdollisen ympäristöriskin ja kun otetaan riski, tulee aina huomioida, että riski voi myös realisoitua. Mielestäni tällä riskinotolla ei voiteta mitään, vaan ainoastaan hävitään ja siksi sanon ei Juomasuon kaivoshankkeelle. Muista valtuustoryhmien puheenjohtajista Mika Flöjt (vihr), Joukamo Kortesalmi (ps) ja Heikki Härkönen (kesk) suhtautuvat Raatikaisen tapaan kielteisesti Juomasuon kaivoshankkeeseen. Hannu Ervasti (kok) kaipaa vielä ympäristöriskien suhteen selvennystä ennen lopullista kannanmuodostamista. – Lähden siitä ajatuksesta, että jos kaikki riskit ovat hallittavissa, niin kaivoshanketta voidaan hyvinkin harkita. Rikastamolle näkisin parhaan vaihtoehdon jossakin muualla kuin Kuusamossa. Leena Mustonen (sd) ei ota asiaan vielä kantaa. Valtuutettujen lopullinen kaivoskanta tulee esille helmikuun lopulla pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Media antanut väärää kuvaa yvasta

Vihreiden Mika Flöjtin mielestä viime viikolla julkaistun yva-selvityksen tiedottaminen ei mennyt kaivosyhtiön osalta aivan putkeen. Flöjtin mukaan tiedottaminen olisi pitänyt hoitaa yhdessä yva-ohjausryhmän kanssa. – Lähtökohtaisesti on väärin, että lehdistötiedote lähtee mediaan yksinomaan kaivosyhtiön laatimana, ennen kuin yva-ohjausryhmä on saanut nivaskan käsiinsä. Nyt uutisointi on mennyt lehdissä juuri niin kuin kaivosyhtiö on halunnut. Toimittajilta olisin toivonut kriittisempää otetta, toteaa Flöjt. Kolme kuudesta valtuustoryhmän puheenjohtajasta suhtautuu yva-selonteon puolueettomuuteen jokseenkin kriittisesti. – Yvassa vähätellään muun muassa uraanipitoisuuksia sekä rankkasateiden aiheuttamia vaikutuksia, muistuttaa Flöjt. Flöjt, Raatikainen ja Kortesalmi muistuttavat, että kyseessä on kaivosyhtiön kustantama tilaustyö. – Ei yva mikään tyhjentävä, kaikki näkökulmat huomioon ottava selonteko ole, vaan kaivosyhtiön tilaama ja maksama konsulttiselvitys asiasta ja totta kai se sitä värittää, mutta aion sen siitä huolimatta lukea, ennen kuin lopullisen kantani muodostan, toteaa Kortesalmi. Kokoomuksen Hannu Ervasti suhtautuu yvan luottettavuuteen ryhmäpuheenjohtajista kaikkein myönteisimmin. – Asiantuntijathan sen ovat laatineet, joten en kyseenlaista sitä vaan luotan sen puolueettomuuteen. Mielestäni on hienoa, että jonkin elinkeinon osalta tehdäään näin perusteellinen selvitys, mutta toisaalta, jos kaikkien elinkeinojen osalta toimittaisiin samalla tavalla, kuinkahan meidän elinkeinoelämämme sen jälkeen pyörisi ja miten Kuusamon matkailulle kävisi, pohtii Ervasti. Neljä viidesosaa yva-luku-urakan aloittaneista valtuutetuista kertoo selontekoon tutustumisen selkeyttäneen ajatuksia kannanmuodostamisessa.

Ei sosiaalista hyväksyntää

Kaivosyhtiö Dragon Mining Oy:n edustajat vakuuttelivat viime viikolla kaupunginvaltuutetuille ja medialle haluavansa Juomasuon kaivosasiassa kuusamolaisilta sosiaalisen hyväksynnän. Ilman tätä ei yhtiö kaivosta Kuusamoon rakentaisi. Flöjt pitää tätä lupausta ristiriitaisena. – Kaivosyhtiön teettämän asukaskyselyn mukaan niin sanotuilla vaihtoehtoisilla alueilla asuvista ihmisistä 59 prosenttia suhtautui Juomasuon kaivoshankkeeseen kielteisesti eli silloinhan heillä ei pitäisi olla sosiaalista lupaa kaivokselle. Myös kunnallisvaalien tulos osoitti sen, että koko Kuusamo suhtautuu hyvin kriittisesti kaivoshankkeeseen. Kyllähän meilä on näitä sosiaalisen luvan mittareita aivan riittävästi osoittamaan sen, että kaivos ei ole tervetullut Kuusamoon. Nyt kaivosyhtiö pyrkii lobbaamaan poliitikkoja ja kuntalaisia median välityksellä ja pyrkii saamaan luvan Juomasuon kaivostoiminnan aloittamiselle, jonka jälkeen toiminta tulisi laajentumaan.

YVA

Yva-menettelyssä (ympäristövaikutusten arviointi) verrataan hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen aiheuttamia vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja paikalliseen elinkeinoelämään. YVA-menettelyyn kuuluvassa sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on selvitetty paikallisten asukkaiden käsityksiä hankeympäristön nykytilasta ja kartoitettu hankkeen toteuttamisen mahdolli- sesti herättämiä huolenaiheita. Virallisten yleisötilaisuuksien lisäksi on järjestetty erillisiä tilaisuuksia mm. Käylän maamiesseuran, matkailuyhdistyksen, paliskuntien ja Kuusamon kaupungin edustajien kanssa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja hankkeen toteuttamisesta vastaa Dragon Mining Oy (ent. Polar Mining Oy). Hankkeesta vastaavan käyttämänä konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy  

Tags: , , ,

Trackback from your site.