Sahapuun mittakiista siirtää puukauppoja Kuusamossa

Kirjoittanut klo 10.08 kategoriassa Yleinen | 0 kommenttia

  Alkuvuodesta kauppaa on kuitenkin tehty noin neljännes keskivertovuotta vilkkaammin   Koillismaalla vuosikymmenen vilkkain puukauppavuosi on hyytymässä sahapuun mittojen heikennykseen, sanoo Metsänhoitoyhdistys Kuusamon toiminnanjohtaja Maunu Kilpivaara. Kuusamossa puukauppaa on tammi-syyskuun aikana käyty kuitenkin 23 prosenttia 2010-luvun keskiarvoa vilkkaammin.   – Etenkin kesäseisokin jälkeen puukauppa on käynyt vilkkaasti. Puuta on ostajille ollut runsaasti tarjolla, ajankohdasta riippuen syksyn ajan on ollut jatkuvasti myynnissä leimikoita 12.000- 22.000 kuution edestä, toiminnanjohtaja Kilpivaara tietää. Kilpivaaran mukaan vuosikymmenen vilkkain puukauppavuosi näyttää kuitenkin hyytyvän puunostajien heikennettyä sahapuun mittojaan. Pölkky ja Keitele muuttivat mittojaan elo- syyskuussa ja loputkin puunostajat Stora Enso ja Metsäliitto nostivat omia pikkutukin minimimittojaan sen jälkeen. – Perinteisen ison tukin mitat ovat ennallaan. Minimiläpimittana käytetään yleisesti 15 sentin latvaläpimittaa. Aikaisemmin pikkutukin minimikoko oli 10 senttiä latvasta minimipituuden ollessa 3,1 metriä. Viime viikkojen aikana puunostajat ovat nostaneet pikkutukin latvaläpimittoja 12–14 senttimetriin, Kilpivaara kertoo.   Nosto heikentää pikkutukkikertymää   Latvaläpimitan nosto heikentää Kilpivaaran mukaan merkittävästi pikkutukin kertymää etenkin harvennushakkuilla. – Ensiharvennuskohteiden ja harvennuskohteiden sahapuukertymästä siirtyy kuitupinoon kohteesta riippuen 30–50 prosenttia pikkutukkikertymästä. Nuorissa ja etenkin luontaisesti syntyneissä harvennusmetsissä runkomuoto on juokseva ja runko kapenee hitaammin, tällaisilla kohteilla pikkutukkikertymä tipahtaa eniten. Päätehakkuilla merkitys on vähäisempi, koska runkomuodosta johtuen suurempi osa sahapuun kokonaiskertymästä on isoa tukkia. – Runkomuoto vanhoissa metsissä on sellainen, että latvaosa puusta kapenee hyvin nopeasti, hän sanoo.   Suuri vaikutus, koska kuitukauppa ei käy   Kilpivaaran mukaan Kuusamossa mittojen heikennyksellä on erityisen suuri merkitys, koska kuidun hinta on alueella niin heikko. Vaikutus puukauppatuloon on siten suuri. – Metsänomistajat ovat olleet hyvin tyytymättömiä sahapuun mittojen heikennykseen. Aiottuja puukauppoja on päätetty siirtää ja niitä on päätetty olla kokonaan tekemättä, kun leimikosta on saatu puunostajan tarjous. Tämä on selvästi vaikuttanut metsänomistajien puunmyyntihalukkuuteen, mikä on tietysti ymmärrettävää, kertoo toiminnanjohtaja Kilpivaara.   Kovan maan tukki- leimikot myyvät   Myös muualle Pohjois-Suomessa alkuvuoden puukauppa on käynyt suhteellisen vilkkaasti. Tammi-syyskuun ostomäärä, noin 4,3 miljoonaa kuutiota, on noin neljänneksen enemmän kuin parina viime vuotena keskimäärin – Puumarkkinoiden näkökulmasta merkittävin riski tänä ja ensi vuonna liittyy sahatavaran, ja erityisesti mäntylankun hintakehitykseen, joka on pitkään ollut hyvin vaatimaton. Suomessa toimivan massa- ja paperiteollisuuden kannattavuuden ennustetaan jatkuvan erinomaisena ja selvästi puutuoteteollisuutta parempana, sanoo MTK:n kenttäpäällikkö Markku Ekdahl. Ekdahlin mukaan halutuimpia ovat nyt kovan maan kuusitukkileimikot, mutta myös mäntytukkileimikot käyvät kaupaksi. Havukuidun osalta markkina on tasapainossa, mutta koivukuidusta on ylitarjontaa. Energiapuun kysyntä on kaikkein heikoin. – Talvikorjuukohteiden kysyntä vilkastuu siinä vaiheessa, kun pakkanen kovettaa maan. Puun ostajittain vaihtelevat mitta- ja laatuvaatimukset sekä muut puukaupan kokonaisarvoon vaikuttavat tekijät pitää kaikki huomioida ja arvioida aina puukauppakohtaisesti, hän...

lue lisää

Kuusamon Juuston toimitusjohtaja vaihtuu

Kirjoittanut klo 16.30 kategoriassa Yleinen | 0 kommenttia

  Kuusamon Juuston toimitusjohtaja vaihtuu. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty espoolainen markkinointiosaaja Jyrki Vaittinen. Hän aloittaa tehtävässä marraskuun alussa. – Haemme uutta kasvua markkinointiosaamisesta, sanoo Kuusamon Juusto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäinen. Jyrki Vaittinen on toiminut aikaisemmin markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä muun muassa Fazer Makeisilla, McDonald’silla, Danonella sekä Mandatum Lifella, mistä hän siirtyy Kuusamon Juustoon. – Kuusamon Juusto on mielenkiintoisessa muutosvaiheessa oleva yritys, jonka historia on melko tuotantolähtöinen. Uskonkin että kuluttaja- ja asiakaslähtöisellä tekemisellä on saavutettavissa merkittävää kasvua. Kaiken pitää lähteä siitä, mitä kuluttajat arvostavat juustovalintoja tehdessään, Vaittinen korostaa. Yhdeksän kuukautta yritystä johtanut oululainen Esko Saajanto keskittyy jatkossa hallitustyöskentelyyn. Saajanto sanoo, että yrityksen toiminta ja tuotanto on nyt vakiinnutettu, tuotteiden saatavuus kaupoissa on merkittävästi parantunut, brändin arvostus on noussut ja tuotekehitys on aktiivista. Alkuvuodesta markkinoille tuodaan aivan uusi tuote. – Yrityksen liikevaihto kasvaa tällä tilikaudella yli viidenneksen eli noin viidellä miljoonalla eurolla ja myös tuloskehitys täyttää sille asetetut tavoitteet. Yritys on siirtymässä selkeästi seuraavaan kehitysvaiheeseen. Vaikeitten viime vuosien vuoksi yrityssaneeraukseen hakeutunut Kuusamon Juusto työllistää noin 80 henkilöä. Yrityssaneerauksesta päätettäneen lopullisesti alkuvuoden...

lue lisää

Historiakeskuksen rakentaminen alkaa ehkä jo ensi vuoden lopulla

Kirjoittanut klo 9.08 kategoriassa Yleinen | 0 kommenttia

  Porkkatörmän näyttelytilan kohtalosta päätetään Kuusamon kaupungin investointisuunnitelman yhteydessä   Kuusamon Karhuntassun laajentaminen ja uuden historiakeskuksen rakentaminen alkaa mahdollisesti jo ensi vuonna, mikäli rakennushankkeelle saadaan ulkopuolinen rahoitus. Nykyisen näyttelytila Porkkatörmän kohtalo ratkeaa kaupungin investointisuunnitelman yhteydessä. Sivistystoimenjohtaja Erkki Hämäläinen sanoo, että 1941 lastensairaalaksi valmistuneen rakennuksen purkamisesta ole olla keskusteltu.   Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta linjasi Porkkatörmän kohtaloa edellisessä kokouksessaan, kun se käsitteli 11 kaupunginvaltuutetun aloitetta Porkkatörmän näyttelytilan muuttamiseksi historia- ja kulttuuritilaksi. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja oli Anne Murto. Aloitteessa esitettiin, että Porkkatörmän entisen lastensairaalan, lastenkodin ja päiväkodin sekä nykyisen näyttelytilan ja museoesineiden varastotilat korjataan, kunnostetaan ja järjestetään yhteiseksi ja toimivaksi Historia- ja kulttuuritilaksi.   Luontevampaa Karhuntassuun   Lautakunnan mielestä historiakeskuksen luonteva paikka on Karhuntassun, josta on kehitetty kuusamolaista kulttuuria ja luontoa esittävää keskusta vuodesta 2005, kun Hannu Hautala Luontokuvakeskus päätettiin sijoittaa Karhuntassuun. – Luontokuvakeskuksen toiminta ja tiloissa toimiva matkailuneuvonta sitovat henkilökuntaa. Sama henkilökunta voi hoitaa Karhuntassuun suunnitellun Kuusamon historiaa ja kulttuuria esille tuovan laajemmankin näyttelytoiminnan, perustelee lautakunta. Sivistystoimenjohtaja Erkki Hämäläinen sanoo, että näyttelytilan rakentamista Karhuntassuun puoltaa keskeinen paikka ja se, että näyttelytilaa voidaan hoitaa Karhuntassun nykyisellä henkilöstöllä. – Toimintojen lisääminen Karhuntassuun ei lisää käyttökustannuksia. Karhuntassun toimintoja kehittämällä saadaan syntymään monipuolinen Kuusamon historiasta, luonnosta ja kulttuurista kertova keskus. Karhuntassuun syntyisi näin uudenlainen tapa tarjota matkailuneuvontaa.   Suunnitelmat valmistumassa   Historiakeskuksen rakentaminen Karhuntassun tiloihin alkaa mahdollisesti jo ensi vuoden lopulla. – Kun suunnitelmat piakkoin valmistuvat, haemme rahoitusta rakennerahastosta. Asiasta keskustellaan myös ensi vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä. Aikataulu riippuu ulkopuolisen rahoituksen saannista. Lähtökohta on, että rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan ensi vuoden lopulla, Hämäläinen sanoo. Sisällöllinen puoli tarkentuu sivistystoimenjohtajan mukaan myöhemmin. Alustava kustannusarvio on satoja tuhansia euroja, mutta Hämäläisen mukaan kuitenkin alle miljoona. – Uuteen keskukseen siirretään Porkkatörmältä historiaa esille nostavat näyttelyt ja pienoismallit, joita nykyistetään sähköisillä ratkaisuilla. Konseptia joudutaan toki miettimään vielä.   Porkkatörmästä tarvitaan linjaus   Porkkatörmän näyttelytilan kohtalo on Kuusamossa edelleen avoin. Hämäläinen sanoo, että keskusteluissa ei ole noussut esiin rakennuksen purkaminen. – Rakennuksen tuleva käyttö on vielä auki. Tässä samassa yhteydessä käydään keskustelua myös siitä. On selvää, että jonkinlainen linjaus pitää saada siitä, mitä kiinteistölle tehdään.   Hyvinvointia ja terveyttä?   Valtuustoaloitteen Porkkatörmän kehittämisestä tehneiden valtuutettujen mukaan entisen lastensairaalan rakennuksesta pitäisi laatia kustannusarvio remonttiin ja entisöintiin sekä etsiä rahoitusmahdollisuuksia muun muassa Euroopan aluekehitysrahastosta. – Talon jatkokäyttö pitää selvittää. Porkkatörmän sijainti ydinkeskustassa lähellä päiväkoteja ja ikäihmisiä mahdollistaa esimerkiksi hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ohjelmia ja kokemuksia, aloitteen tekijät sanovat. Porkkatörmän näyttelytila on avoinna vain sopimuksesta. Taloon on sijoitettu muun muassa pienoismallit 1930-luvun Kuusamon Kirkkokedosta, Kuusamon entisistä kirkoista sekä Juusonkartanosta ja Tavajärvestä. Porkkatörmällä on esillä myös Aukusti Tuhkan ja Juhani Kinnusen valokuvia sekä pieni Lahja Koivusen...

lue lisää

Elämän laatua parantavaa hoitoa

Kirjoittanut klo 9.05 kategoriassa Yleinen | 0 kommenttia

  Geriatri Tarja Konttila palkittiin vuoden 2016 Vanhusmyönteisenä henkilönä Kuusamossa   Kuusamon terveyskeskuksessa työskentelevä geriatri Tarja Konttila on vuoden 2016 Vanhusmyönteinen henkilö Kuusamossa. Konttila on tehnyt merkittävää työtä muun muassa muistisairaiden ja ikäihmisten koti- ja palliatiivisen hoidon parissa. Hän sanoo, että geriatria on potilaan erittäin kokonaisvaltaista hoitoa, jonka tavoitteena on elämänlaadun ja toimintakyvyn parantaminen.   Konttilan mukaan geriatrin potilaat ovat yleensä monisairaita henkilöitä, joita ei lääkitä vain yhden asian kautta. – Usein kyse on isosta joukosta tauteja ja geriatrin tehtävänä on löytää ne olennaiset keinot, joilla saadaan mahdollisimman suuri hyöty potilaalle. On otettava huomioon kokonaisuus ja lähestyttävä potilasta toimintakyvyn ja elämänlaadun näkökulmasta.   Hyvä elämänlaatu hoidon perustana   Konttilan palkitsemisperusteissa nostetaan esiin erityisesti ikäihmisten hoitaminen kotona ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Vanhuksia ei kuljeteta sairaina paikasta toiseen ja heidän kivunhoitoa ja muuta oirehoitoa on kehitetty määrätietoisesti. Muistisairaiden kohdalla tämä tarkoittaa usein palliatiivista hoitoa asumisyksiköissä. Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole, ja kun hoidon päämääränä ei ole elämän pidentäminen. – Palliatiivinen hoito mielletään usein syöpäpotilaiden loppuvaiheen hoidoksi, mutta myös vaikeaan vaiheeseen edenneet muistisairaat tarvitsevat sitä. Olemme pyrkineet siihen, että vaikeasti muistisairaita ei enää siirrettäisi sairaalahoitoon vaan heidät hoidettaisiin siellä, missä he asuvat. Konttila sanoo, että vaikeasti muistisairasta tulee suojella kaikilta turhilta lääketieteellisiltä tempuilta. – Sen sijaan että laitetaan letkuja ja syötetään turhia antibiootteja, me haluamme keskittyä siihen, että ihmisen loppuvaiheen elämänlaatu on mahdollisimman hyvä. Sen pitää olla kaiken hoidon perusta. Muistisairaus on kuolemaan johtava tauti eikä sitä voi kääntää taaksepäin.   Onnistunut hoito on aina yhteistyötä   Onnistunut muistisairaan palliatiivinen hoito vaatii Konttilan mukaan niin potilaan, hänen omaistensa kuin hoitajien tietämystä sairaudesta ja sen etenemisestä. – Potilaalle itselleen pitää kertoa jo hyvissä ajoin, mihin tauti johtaa. Näin hän voi kertoa oman mielipiteensä loppuvaiheen hoidosta. Korostan aina hoitotahdon tekemistä. Myös omaisia on tietysti informoitava tilanteesta. Konttila sanoo, että tunnustus olisi voitu antaa kaikille niille, joitten kanssa hän tekee yhteistyötä. Geriatri kiittelee kuusamolaista hoitohenkilöstöä hyvästä yhteistyöstä. – Viimeisen hoitopäätöksen tekee lääkäri, mutta kyllä meidän hoitajamme ovat hyvin tietoisia muistisairauksien etenemisestä. Potilaita ei altisteta sellaisille hoitotoimenpiteille, jotka eivät edistä hyvää elämänlaatua. Kyse ei ole siitä, etteikö potilaita hoidettaisi, vaan siitä, miten heitä hoidetaan ja mitä tällä hoidolla tavoitellaan. Konttila myöntää edustavansa terveyskeskuslääkäreiden joukossa pysyvyyttä. Kolmisenkymmentä vuotta Kuusamossa työskennellyt lääkäri tuntee potilaansa. – Yritän olla tavoitettavissa mahdollisimman hyvin enkä jätä hoitajia yksin, hän sanoo.   Viisi hyvää ehdokasta   Kuusamon Vanhusneuvosto sai tänä vuonna viisi ehdotusta Vuoden 2016 vanhusmyönteiseksi henkilöksi. Kuntalaisten tekemistä ehdokkaista vanhusneuvosto päätti yksimielisesti palkita geriatri Tarja Konttilan. Hänet palkittiin Vanhustenviikon seminaarissa Kuusamotalolla keskiviikkona. Muut ehdotetut olivat Kuusamon Kuva ja yrittäjä Sanna Takkula, Annikki Paloniemi ja kodinhoito, jalkojenhoitaja Marja Pätsi sekä siivousliike Sanitar.     Palkitsemisperusteet   Tarja Konttila ei ole pelkästään viran puolesta ehdokas, vaan hän on myös kehittänyt Kuusamossa viime vuosina vanhusten sairaanhoitoa enemmän kotona tapahtuvaksi. Vanhuksia ei kuljeteta sairaina paikasta toiseen, kivunhoitoa on kehitetty. Vaikutukset näkyvät selkeästi koko perusturvassa. Tarja Konttila on ollut saatavilla myös virka-ajan ulkopuolella ja häneen on ollut matala kynnys ottaa yhteyttä. Tarja on persoonana helposti lähestyttävä niin omaisille kuin hoitajillekin. Geriatri terveyskeskuksessakaan ei ole Suomessa yleistä ja Tarja Konttilan kehittäjä- ja tutkijamieli ei ole jäänyt keneltäkään...

lue lisää

Yksityisteitten avustamisesta saatiin monimutkainen sopu

Kirjoittanut klo 12.54 kategoriassa Yleinen | 0 kommenttia

  Kolme vuotta Kuusamossa jatkunut keskustelu ja valmistelu yksityisteitten kunnossapidon ja avustusehtojen uusimisesta saatiin maaliin maanantaina, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi kolmen äänestyksen jälkeen Keskustan valtuustoryhmän tekemän kompromissiesityksen. Asian käsittelyä kuvaa hyvin Vihreiden Jyrki Mäkelän päätös äänestää tyhjää, sillä sanojensa mukaan hän ei ymmärtänyt mistä äänestetään.   Kaupunginjohtaja Jouko Manninen alusti keskustelua tiivistämällä yhteen, mitä mikäkin viime aikoina esillä olleista vaihtoehdoista kaupungille maksaisi. – Rahastahan tässä on kyse, ja siitä, haluammeko tehdä alijäämäisen tilinpäätöksen. Minun mielestäni me emme voi jatkaa tappion tekemistä ja uusien säästöjen löytäminen tekee kipeää, hän totesi. Nykyisen käytännön jatkamisen hintalappu olisi Mannisen mukaan 529.000 euroa vuodessa. Yhdyskuntatekniikan viimeinen, yksimielinen esitys maksaisi vuodessa 394.000 euroa sekä kesäkunnostamisen avustamisen määrärahan puitteissa. Asian äinpäin viimeisessä kokouksessaan kääntäneen kaupunginhallituksen esitys olisi maksanut reilun miljoonan. Katseet valtion rahojen suuntaan   Valtuusto hyväksyi lopulta vilkkaan keskustelun ja kolmen äänestyksen jälkeen uusiksi avustusehdoiksi yhdyskuntatekniikan lautakunnan kesäkuussa tekemän esityksen muutamilla muutoksilla. Teitten pisteytysjärjestelmästä luovutaan toistaiseksi ja yksityisteitten peruskorjausten avustusehtoja muutetaan siten, että kaupungin avustus perusparantamisen kustannuksista on 75 prosenttia, mikäli tien perusparantamiseen ei saada valtion avustusta. Mikäli tiekunta saa perusparantamisen kustannuksiin valtion avustusta, niin kaupunki avustaa tiekuntaa 100 prosentilla siitä osuudesta, joka jää valtion avustuksen jälkeen. Yksityisteiden peruskorjauksiin osoitetaan valtuuston maanantaisella päätöksellä vuosittain 500.000 euron bruttosumma.   Peruskorjauksia kunnostusten sijaan   Valtuutettujen mielestä rahan osoittaminen yksityisteitten peruskorjauksiin on jatkuvaa kunnostamista järkevämpää. – Jokakeväinen murskeen ajaminen märille teille on yhtä tyhjän kanssa, totesi Keskustan Hannu Tuovila. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että tiestö on pidettävä kunnossa, oli se sitten lakisääteisten kaavateitten tai usein erityisesti mökkiläisiä palvelevan yksityistieverkon kunnostamista. Kolme äänestystä   Päätökseen vaadittiin kolme äänestystä. Ensin äänestettiin Vihreiden Jyrki Mäkelän esityksestä jättää asia vielä pöydälle. Äänin 39-4 asian käsittelyä jatkettiin. Pöydälle jättämistä kannattivat Kokoomuksen Hannu Ervasti ja Pertti Ervasti sekä Vihreiden Jyrki Mäkelä ja Pekka Virtanen. Seuraavaksi äänestettiin Heikki Härkösen kertomasta Keskustan valtuustoryhmän ja perussuomalaisten Joukamo Kortesalmen tekemistä esityksistä. Kortesalmen mukaan asia pitäisi valmistella uudelleen siten, että tavoitteeksi asetetaan niiden yksityisteiden, joiden varrella on pysyvää asutusta, liikennöitävyyden parantaminen nykyisestä turvaamalla niin talviaukipito kuin riittävä kesäkunnossapitokin – myös työsuorituksena. Tämän äänestyksen voitti Härkösen esitys äänin 36–4 kolmen valtuutetun äänestäessä tyhjää. Tyhjää äänestivät Pekka Virtanen, Jyrki Mäkelä ja Krista Poutanen. Kortesalmen esitystä kannattivat miehen itsensä lisäksi perussuomalaisten Kimmo Karjalainen, Vuokko Käsmä ja Esko Törmänen. Lopulta äänestettiin kaupunginhallituksen ja keskustan valtuustoryhmän esityksen välillä. Keskustan esitys voitti äänin 28–12. Kaupunginhallituksen esityksen puolesta äänestivät Pertti Ervasti, Mika Flöjt, Kimmo Karjalainen, Joukamo Kortesalmi, Vuokko Käsmä, Leena Mustonen, Tuula Mustonen, Veli Määttä, Martti Turunen, Esko Törmänen, Pekka Virtanen ja Kauno Moilanen. Tyhjää äänestivät Krista Poutanen, Jyrki Mäkelä ja Tuija Karjalainen.     Rukan uudelle gondolihissille äänestettiin kaksi miljoonaa   Rukan kehitys ottaa uuden loikan, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina kahden miljoonan euron määrärahan Itä- ja Länsi-Rukan yhdistävän gondolihissin rakentamiseen. Päätös tehtiin äänin 37-5. Hanketta vastustivat perussuomalaisten Joukamo Kortesalmi, Kimmo Karjalainen, Vuokko Käsmä ja Esko Törmänen sekä SDP:n Jaana Tyni. Kortesalmi jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Kaupunginjohtaja Jouko Mannisen mukaan gondolihissi on perusedellytys Itä-Rukan rakentamiselle. Sitä tarvitaan, jossa Itä-Rukan alueesta saadaan riittävän mielenkiintoinen ja jotta alueen rakentaminen käynnistyy. Hissi kustannetaan kaavoituksella saatavilla maankäyttökorvauksilla. Kaupunki arvioi saavansa kaavoittamisesta noin neljän miljoonan euron maankäyttökorvaukset. Jopa 600 henkilöä tunnissa kuljettavan gondolin lähtöpaikka sijoittuu Pisteen ja Rantasipin väliin ja yhteys päättyy tulevaan Itä-Rukan kylään. Hissin kustannusarvio on neljä miljoonaa euroa, josta Rukakeskus maksaa hissistä miljoonan ja lisäksi siihen haetaan investointitukea EU:ltä ja valtiolta. Valmistututtuaan kohde on kaupungin omistuksessa, mutta Rukakeskuksella...

lue lisää

Vihreän kullan maa houkuttelee sijoittajia

Kirjoittanut klo 14.31 kategoriassa Yleinen | 0 kommenttia

  Metsäkiinteistökauppa käy Kuusamossa ennätysvilkkaana – vuoden 2015 keskihintahaarukka kauppahistorian korkein   Metsäkiinteistökauppa käy Kuusamossa ja myös muualla Pohjois-Suomessa ennätysvilkkaana. Kiivas kauppatahti on myös nostanut keskihintahaarukkaa: Kuusamossa vuoden 2015 keskihinnat olivat kauppahistorian korkeimmat. Jokainen metsäkiinteistökauppa on kuitenkin erilainen, muistuttaa metsäasiantuntija Outi Tervo Metsähoitoyhdistys Kuusamosta.   Metsänhoitoyhdistys Kuusamon vuoden 2015 kaupoissa hehtaarihintahaarukka oli 256 eurosta 3.900 euroon. – Keskihinta 999 euroa hehtaarilta on kauppahistoriamme korkein, kertoo Outi Tervo. Hän toimii Metsänhoitoyhdistys Kuusamon metsäkiinteistövälittäjänä ja metsätilojen sukupolvenvaihdosten asiantuntijana ja kertoo myyneensä Kuusamossa lähes 200 tilaa viimeisten seitsemän vuoden aikana. Tervon mukaan hintoja nousu johtuu myyntikohteiden takavuosia kovemmista puustoista. – Jokainen tila on kuitenkin puustoltaan erilainen, minkä vuoksi keskimääräiset hehtaarihintatilastot eivät lainkaan sovellu yksittäisen tilan arvon määrittelyyn.   Onnistunut kauppa vaatii luotettavan metsäarvion   Sekä Tervo että Metsämarkkinat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Aula korostavat myyjän oikeusturvan kannalta kaikkein tärkeimmäksi luotettavan metsäarvion. – Puusto ja sen määrä ovat tärkein hintaan vaikuttava tekijä, Aula sanoo. Ainespuukuutiomäärään suhteutettu metsätilojen hintojen vuosikeskiarvo on jo useamman vuoden ollut Kuusamossa 17–21 euron haarukassa. Tervon mukaan kohdekohtainen vaihteluväli on kuutiohinnassakin väljä, 12–54 euroa. – Vaihteluvälin yksi tärkeimpiä selittäjiä ovat tilan sijainti ja tieyhteydet.   Neljänneksen kasvu vuodentakaiseen   Metsätilojen kysyntä on jatkunut vahvana myös kuluvan vuoden. Pohjois-Suomen Metsämarkkinat LKV:n metsäkiinteistökaupan elo-heinäkuun 12 kuukauden myynti oli 293 metsätilaa. Kauppamäärä on 25 prosentin kasvussa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toimitusjohtaja Jukka Aulan mukaan metsätilakauppaa vilkastuttavat positiiviset uutiset metsäteollisuuden investoinneista. – Keitele Forest tuplaa Kemijärven sahan tuotannon ensi vuonna. Myös Äänekosken ensi vuonna valmistuvan biotuotetehtaan puunkäytön lisäyksen arvioidaan merkittäviltä osin suuntautuvan pohjoiseen. Vireillä on myös biotuotetehtaan rakentaminen Paltamoon tai Kemijärvelle ja kiinalaisen Kaidin biodieselhanke Kemin Ajokseen.   Yhteismetsäosuudet kiinnostava ostajia   Metsäsijoittajien katseet ovat kääntyneet pohjoiseen, sillä täällä on myynnissä suuria tilayksiköitä kohtuulliseen hintaan. Pohjoisessa myös virkistys- ja metsästysmahdollisuudet lisäävät kiinnostusta. Kuusamossa ja Itä-Lapissa myytävien metsäkiinteistöjen kysyntää nostavat myös hyvin hoidettujen isojen yhteismetsien osuudet. Aulan mukaan sijoittajien näkökulmasta metsät ovat tulleet varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. – Määräaikaistalletusten korkotaso on pudonnut matalalle ja toisaalta alhainen korkotaso suosii sijoittamista metsään. Suursijoittavat tavoittelevat metsästä 4 – 5 prosentin tuottoa, joka mahdollistaa kannattavan sijoittamisen myös velkarahalla.   Rahaa on metsää helpompi jakaa   Oleellisin muutos metsätilamarkkinoilla on kuitenkin tilojen muutos. Jos aikaisemmin myyntiin tuli lähinnä loppuun hakattuja tiloja, on tilanne nyt toinen. – Tilat ovat puustoltaan pääosin normaaleja. Kun suvusta ei löydy metsätaloudesta kiinnostunutta, päätyy moni perikunta tilan myyntiin. Rahaa on helpompi jakaa kuin kiinteää omaisuutta. Myös suuret ikäluokat ovat ikääntyneet. Lapset ovat etelässä ja moni harkitsee metsätilan myyntiä, Aula sanoo. Vihreän kullan maita -metsätilailtaa vietettiin Kuusamossa viime viikolla. Mukana oli liki 70 metsäkiinteistökaupoista kiinnostunutta, pääosin varttuneempaa miesväkeä.   Metsäomaisuuden sukupolvenvaihdos tuo monia etuuksia   Kuusamon metsätilaillan yhtenä pontimena oli vauhdittaa metsäomaisuuden sukupolvenvaihdoksia. On selvää, että metsät hyötyvät, kun nuorempi sukupolvi pääsee metsänomistajaksi ”työkuntoisensa”. – Kun omaisuus siirretään ajoissa eteenpäin, se myös vähentää riidan aiheita perillisten kesken ja aktivoi nuorempia metsänhoitoon. Myös verotuksessa on saatavissa merkittäviä hyötyä. Metsäasiantuntija Outi Tervon mukaan sukupolvenvaihdoksen voi tehdä monella tavalla. – Jos ei tee mitään, sukupolvenvaihdoksesta huolehtivat Luoja, perintökaari ja verovirasto. Tervo neuvoo suunnittelemaan metsäomaisuuden siirtämisestä seuraavalle sukupolvelle jo elinaikana. Mahdollisuuksia on esimerkiksi kauppa ja lahja. Kaupasta maksetaan varainsiirtovero, josta saa metsävähennyksen. Lahjasta maksetaan aina lahjavero. – On myös mahdollista tehdä lahjanluonteinen kauppa tai testamentti. Moni metsänomistaja päätyy myymään tilansa ulkopuoliselle ja käyttävänsä rahat itse. Tässä tapauksessa maksetaan luovutusvoittoveroa. Tietyissä tilanteissa sukupolvenvaihdoskauppa on vapaa luovutusvoittoverosta. Uusi mahdollisuus on hallituksen suunnittelema, jo ensi vuonna...

lue lisää

Rukan jättihankkeet liikkeelle

Kirjoittanut klo 10.17 kategoriassa Yleinen | 0 kommenttia

  Itä-Rukan kaavoittaminen käynnistää 113 miljoonan euron investoinnit Jos rahoitus järjestyy, tunturin ylittävä gondolihissi valmistuu jo ensi kesänä   Rukan 113 miljoonan euron jättihankkeet otti kelpo loikan maanantaina, kun kaupunginhallitus hyväksyi alueen kehittämisen puitesopimuksen sekä gondolihissin rakentamisen ja päätti käynnistää Itä-Rukan alueen kaavoittamisen. Perussuomalaiset äänestivät hallituksessa sekä puitesopimusta että gondolihissiä vastaan. Investointisuma menee vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.   Kaupunginhallitus nuiji pöytään ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi puitesopimuksen Rukan matkailukeskuksen kehittämisestä vuosina 2017 – 2027. Perussuomalaiset Vuokko Käsmä ja Joukamo Kortesalmi olisivat halunneet palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, jotta suunnitelmaa voitaisiin järkevöittää. Esitys hävisi äänin 9-2. Kortesalmi jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. Samoin lukemin äänestettiin myös Länsi- ja Itä-Rukan ylittävästä gondolihissistä. Kortesalmi esitti, että puitesopimusta ei kyseisessä muodossa hyväksytä. Kaupungin osuus neljän miljoonan euron investoinnista olisi puolet ja se katettaisiin Itä-Rukan maankäyttökorvauksilla. Mikäli hanke toteutuu eli siihen saadaan miljoonan euron investointiavustus, rakennetaan hissi jo ensi kesän aikana. Kortesalmen mukaan gondolihissin voi rakentaa yksityisellä rahalla ja normaalilla yritysriskillä. – Kaupungin perustehtäviin tällainen kerskarakentaminen ei kuulu, hän totesi ja jätti eriävän mielipiteensä myös tähän pykälään. Kolmannen kerran kaupunginhallitus äänesti, kun piti päättää investointien ehtona olevan Itä-Rukan kaavoituksen käynnistämisestä. Kortesalmi esitti, että Rukan asemakaavan muutoksessa ei tehdä varausta gondolihissille. Käsmän kannattama esitys hävisi äänin 9-2.   Ruka matkailukeskuksen hurja loikka vuoteen 2027   Kuusamon kaupungin, Rukakeskuksen ja Metsähallituksen Laatumaan vuosille 2017–2027 tehtävän puitesopimuksen tarkoitus on mahdollistaa Rukan kansainvälisen matkailukeskuksen kehittäminen – erityisesti uuden Itäkylän rakentuminen vuosina 2017–2027. Strategisena tavoitteena on tehdä Rukasta maan suosituin hiihtokeskus ja maailman paras hiihtokeskus perheille. Puitesopimus antaa raamit siinä mainittujen seitsemän hankkeen ja investointien toteutukselle. Hankkeet ovat yksittäisiä siten, että jotkut niistä voidaan toteuttaa, vaikka muita ei jostain syystä voitaisikaan toteuttaa. Tavoitteena on 113 miljoonan euron suuruisen investoinnin toteuttaminen. Itä-Rukan kylän osuus on 70 miljoonaa euroa ja muut yhteensä 43 miljoonaa euroa. Hankkeiden toteutuksen on arvioitu luovan investointiaikaisina työllisyysvaikutuksina noin 625 henkilötyövuotta, josta karttuu verotuloa 3,2 miljoonaa euroa. Kohteet työllistävät toimintavaiheessa noin sata henkilöä, joka lisää vuotuisia verotuloja 0,5 miljoonaa euroa. Kaupungin vuotuiseen kiinteistöverokertymään tulee lisäystä 0,4 miljoonaa euroa.   Rukan kevyen liikenteen gondoliyhteys kylien väliin   Rukan kevyen liikenteen gondoliyhteys kylien välille maksaa neljä miljoonaa euroa. Hissiä pidetään perusedellytyksenä Itä-Rukan kehittämisessä ja se aiotaan toteuttaa jo kesällä 2017. Kaupunki maksaa kaksi ja Rukakeskus yhden miljoonaan. Hankkeelle haetaan miljoonan euron investointiavustusta. Kaupungin kustannus katetaan maankäyttösopimuksen mukaisista, 3,8–4,5 miljoonan euron korvauksista.   Itä-Rukan kylän alueen asemakaavoitus   Tavoitteena on kehittää itäkylästä omaleimainen, ihmisläheinen ja pääosin puurakenteinen kyläkokonaisuus. Itäkylän rakennettava volyymi on kokoluokaltaan 25.000 – 30 000 km2. Vuodepaikkoja arvioidaan syntyvän noin 1.500 kpl, joista 70 prosenttia tavoitellaan pysyvästi kaupalliseen käyttöön. Itäkylään halutaan sijoittaa kaikki Rukan alueen lasten palvelut sekä safari- ja ohjelmapalvelut.   Rinnealueiden kehittäminen   Rinnealueiden kehittäminen on Rukakeskuksen vastuulla. Seuraavan kymmenen vuoden aikana rinnealueita kehitetään noin 16 miljoonalla eurolla. Muun muassa molemmat Saaruan hissit korvataan uudella 8 hengen hissillä. Eturinteen hissi muutetaan 6 hengen kuvulliseksi hissiksi ja myös Talvijärven hissi uusitaan. Rinnealueita muokataan ja lumetusjärjestelmiä uusitaan.   Stadionin alueen kehittäminen   Alueen investointien kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa ja sitä toteutetaan sekä kaupungin että yksityisellä rahoituksella. Mäkihypyn katsomon uudistaminen mäkimontun pohjoislaidalle, 2 tenniskenttää, jalkapallokenttä, monitoimihalli (n.1500 k-m2), päiväpaikoitusalueet ja uusia huoneistoja.   Rukan uusi asuntovaunualue   Suunnitellaan nykyiselle Maston paikoitusalueelle. Uuden asuntovaunualueen kapasiteetti on samaa kokoluokkaa kuin nykyinenkin eli 150 vaunupaikkaa + 200 k-m2 huoltorakennus. Operaattoriksi pyritään löytämään ns. kolmas taho, joka tekisi myös tarvittavat, noin 0,7 miljoonan euron investoinnit....

lue lisää

Pienillä panostuksilla suuret mahdollisuudet

Kirjoittanut klo 9.30 kategoriassa Yleinen | 0 kommenttia

Koillismaalla selvitetään luontokuvauksen ja maaseutumatkailun yhteiset mielenkiinnon ja kehittämisen kohteet   Kuusamo-opiston Hanne Palosaari ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n Jukka Saanio kurkkivat Kuusamo-opiston pihalla punaiseen linnunpönttöön ja pohtivat, mitä kaikkea luontokuvauksen ja maaseutumatkailun yhdistäminen voisi tarjota. – Pienillä panostuksilla meillä on mahdollisuus vaikka kuinka suureen, kaksikko sanoo.   Kuusamo-opiston ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n yhteisellä esiselvityshankkeella etsitään syksyn ja alkutalven aikana mahdollisuuksia niin luontokuvauksen kuin kalastusmatkailun ja kaiken muunkin maaseudulla tapahtuvan yrittämisen kehittämiseen. – Luontokuvaus ja kalastusmatkailu ovat kaikissa Koillismaan kunnissa luontomatkailun kehittämisen kärkikohteita. Luontokuvauksen palvelutuotteiden kehittäminen vaatii kuitenkin sellaista erityisosaamista, jota alueen yrityksillä ja muilla toimijoilla on vielä varsin vähän. Siksi tämä hanke, sanoo projektiasiantuntija Jukka Saanio Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:stä. Käytännössä nyt selvitetään ne tarpeet, joita yrityksillä on, jotta Koillismaan kuva ja yritysten palvelutarjonta kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa kasvaisi edelleen. – Tarpeet voivat olla esimerkiksi kuvauskoulutusta, uusia kojuja tai vaikka sähköisten viestimien, kuten sosiaalisen median opettelua, listaa Kuusamo-opiston rehtori Kari Kantola. Viime kädessä tavoitteena on kasvattaa matkailuvirtoja ja niiden tuomien eurojen määrää Koillismaalla.   Tuhansia vieraita vuosittain jo nyt   Esiselvityshankkeen taustavoimiin kuuluva Pekka Peiponen Aikuiskoulutus Oy:stä tietää, että Koillismaalla vierailee vuosittain jopa 5.000 aktiivilintuharrastajaa ja useita tuhansia luontokuvaajia. – Koillismaa on kansainvälisestikin tunnettu luontokuvauskohde, yksin Euroopan tunnetuimmista. Eritasoisista luontokuvausoppaista on kuitenkin jo nyt pulaa: kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Peiposen mukaan yritysten ja muiden toimijoiden koulutuksessa, tuotekehityksellä ja heidän tarjoamillaan laadukkailla palveluilla matkailijoiden kiinnostus aluetta kohtaan voidaan kasvattaa merkittävästi entisestään. Kalastusmatkailu on nostettu luontokuvauksen rinnalle siksi, että sen palvelutoimintaa on kehitetty alueella määrätietoisesti viime vuosina. Alan taloudellinen kasvupotentiaali on selkeästi kansainvälisissä matkailijoissa.   Kosketuspintoja moneen suuntaan   Kesäkuussa alkaneessa ja helmikuussa päättyvässä, 40.000 euron arvoisessa ja pääosin Leader-rahoitteisessa hankkeessa selvitetään, miten luontokuvausta ja kalastusmatkailua voidaan kehittää edelleen tiiviissä yhteistyössä yritysten ja muitten toimijoitten kesken. Tärkeää on myös koulutusorganisaatioiden keskinäinen yhteistyö. Jukka Saanion ja Hanne Palosaaren tehtävänä on kartoittaa koillismaalaisten yritysten koulutus- ja kehittämistarpeet sekä tuottaa tietoa jo olemassa olevasta palvelutarjonnassa. – Hanke koskettaa varovaisenkin arvion mukaan jopa 200 alueen yritystä. Hyötyjä voi olla vaikkapa mökin omistaja, joka ostaa tarvitsemiaan palveluja muilta toimijoilta ja näin tarjoaa matkailijalle uudenlaisia kosketuspintoja alueeseemme, sanoo Saanio. Hän toivoo saavansa yhteydenottoja hankkeesta ja sen tavoitteista kiinnostuneilta yrityksiltä. – Aina saa tarttua hihasta ja tulla juttusille. Toki teemme Hannen kanssa yritysvierailuja myös oma-aloitteisesti, Saanio sanoo. Hankkeen kuulumisia voi seurata Facebookin Luontojakalastus-ryhmässä.     Valokuvauskoulutus juurtunut Kuusamoon   Valokuvauksen koulutus on juurtunut Kuusamoon, iloitsee Kuusamo-opiston rehtori Kari Kantola. Kuusamo-opistolla alkanut, vuoden mittainen valokuvauslinja houkutteli opiskelijoita enemmän kuin mitä voitiin ottaa sisään. Koulutuksen on aloittanut 14 eri-ikäistä opiskelijaa. – Kuusamon koulutus kiinnostaa erityisesti paikkakunnan luonnon vuoksi. Luontovalokuvaus on nyt nosteessa, Kantola tietää. Hän sanoo, että monilla muilla Kuusamo-opiston kaltaisilla toimijoilla on ollut vaikeuksia opiskelijoiden rekrytoinnissa. Valokuvauksen koulutus Kuusamossa ottaa askeleen eteenpäin ensi vuonna, kun Lapin yliopisto aloittaa alan maisteriopinnot paikkakunnalla. Kantolan mukaan kyselyjä koulutuksen alkamisesta on tullut niin Kuusamosta kuin muualtakin Suomesta. – Mielenkiinto on ollut yllättävän runsasta, hän sanoo. Tavoitteena on käynnistää maisteriohjelma mahdollisesti jo ensi keväänä. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto suunnittelee sen rinnalle myös valokuvauksen avoimen yliopiston pienempää, 25 opintoviikon kokonaisuutta....

lue lisää

Keskustan kasvu ruokkii alueen pieniä kauppoja

Kirjoittanut klo 12.53 kategoriassa Yleinen | 0 kommenttia

  Rukan S-market vastaa kasvavaan kysyntään ja laajenee merkittävästi   Kuluttajien käyttäytymisessä Kuusamossa on tapahtunut selviä muutoksia viime aikoina, sanoo Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Henrik Karvonen. Ensimmäinen selkeä trendi on mökkiläisten vierailukertojen lisääntyminen ja viipymien selkeä piteneminen ja toinen päivittäisten ostosten liikepolarisaatio: hypermarketeissa käydään tiettyinä päivinä ja keskustan pienemmissä elintarvikekaupoissa tiettyinä päivinä.  Osuuskauppa vastaa muutoksiin laajentamalla Rukan S-marketia ja kehittämällä palvelujaan Kuusamon keskustassa.    Rukan S-market on myllerretty kesän aikana uusiksi. Osuuskauppa on ottanut käyttöönsä koko kiinteistön lukuun ottamatta yhtä pientä liiketilaa. – Myymälä laajenee merkittävästi sisäpuolelta ja myös toiminnallisuutta kehitetään myös varaston puolella, kertoo toimitusjohtaja Henrik Karvonen. Laajennuksen myötä myyntipinta-ala kasvaa huomattavasti ja se mahdollistaa valikoiman merkittävän laajenemisen. Karvosen mukaan laajennuksen taustalla on kasvanut kysyntä. – Niin Rukalla kuin muuallakin Kuusamossa on huomattavissa selkeä trendi, jonka mukaan mökkien omistajat tulevat Kuusamoon aiempaa useammin ja viettävät täällä entistä pidempiä aikoja. Se näkyy myös asiakasmäärissämme, hän sanoo. Ruka-marketin remontti valmistuu lokakuussa uuden hiihtokauden kynnyksellä. Kyseessä on yli puolen miljoonan euron investointi.   Pidennetyt aukioloajat toimivat   Vuodenvaihteessa voimaan tulleet kauppojen pidennetyt ja käytännössä vapaat aukioloajat ovat toimitusjohtaja Karvosen mukaan kasvattaneet niin Kuusamon Prisman kuin keskustan S-marketinkin myyntiä. – Uudet aukioloajat ovat toimineet juuri kuten ajattelimme. Asiakasvirta on siirtynyt hieman myöhäisemmäksi erityisesti Prismassa, mutta myös Salessa ilta-aikojen myynti on ollut hyvä. Sitä en osaa sanoa, kuinka paljon myynnin kasvusta selittävät aukioajat ja kuinka paljon ketjumme halpuuttaminen. – Markkinaosuustilastoja tulee vain harvoin, mutta oma tuntumani on, että olemme kasvaneet keskivertoa enemmän, Karvonen arvioi. Samalla kun laajentaa, Osuuskauppa myös supistaa. ABC-liikennemyymälässä tehtiin kesän aikana remontti, jossa supistettiin myymälän puolta. Karvosen mukaan kyseessä on pitempiaikainen muutos, johon Kuusamossa nyt reagoitiin. – Oleellista on se, että teennäisillä aukioloajoilla ei enää rajoiteta myyntiä, vaan pystymme myymään ruokaa mahdollisimman tehokkaasti aukioloajoista huolimatta.   Ostoskäyttäytyminen muuttunut Kuusamossa   Keskustan Salen myynnin kehittyminen kuvaa toimitusjohtaja Karvosen mukaan käynnissä olevaa polarisaatiota. Kuusamolaisten ostoskäyttäytyminen on muuttunut siten, että tiettyinä päivinä viikossa asioidaan hypermarketeissa ja tiettyinä päivinä käydään pienemmissä kaupoissa. – Ristiin ostaminen on lisääntynyt huomattavasti. Nyt asioidaan tilanteen ja tarpeen, ei kaupan aukiolojen mukaan. Keskustan kauppojen myynnin kehitystä selittää Karvosen mukaan myös keskustassa asuvien ihmisten määrän ja ostovoiman lisääntyminen. – Keskustan kehittämisellä on nyt aito, olemassa oleva lähtökohta ja kaupoilla selkeä, asukaspohjasta syntyvä tarve. Liikepaikat ovat hyviä ja täällä on tilaa toimia. Ei minusta meidän tarvitse miettiä, miten kääntää turistivirtoja keskustaan. Toimitusjohtaja Karvosen mukaan Osuuskauppa ei missään tapauksessa ole vetäytymässä keskustassa, vaan päinvastoin etsii ratkaisuja sille, miten parantaa palvelujaan alueella. – Merkittäviä investointeja ei tällä hetkellä ole tiedossa. Etenemme strategiamme mukaisesti ja kehitämme liiketoimintaa tarpeitamme vastaaviksi, hän sanoo.   Kuusamo sai uuden K-Marketin Kuusamossa on juhlittu viime päivinä uutta K-Marketia, joka avattiin kaupungin keskustaan toria vastapäätä viime viikolla. Kauppiaina toimivat Heikki ja Heidi Pumpanen, jotka muuttivat uuteen liikekiinteistöön Ouluntaipaleen varrelta. Kiinteistöön sijoittuvat myös Värisilmä-myymälä sekä taksiasema. Uudessa K-Marketissa on asiamiesposti, joka on auki aina kun kauppakin on. Heikki Pumpasen mukaan uusi K-Market on uuden ajan lähikauppa ja asiakkaidensa näköinen. Tuotevalikoimaa on rakennettu kuusamolaisia ajatellen. – Erityisasemassa ovat tuoreosastot, hedelmä, vihannes, liha ja kala. Varsinkin tuoreeseen kalaan olemme panostaneet ja hankimme sitä mahdollisimman läheltä myyntiin. Uudessa kaupassa tuotelukumäärää on kasvatettu joka tuoteryhmässä. Lisäksi otettu huomioon erilaisia kuluttajia, sillä omat hyllynpäätynsä tai osastonsa ovat saaneet muun muassa yös gluteenittomat, luomut, etniset sekä vegaanituotteet. – Olemme lisänneet tuotevalikoimaa entiseen kauppaan verrattuna 3.000 tuotteella. Paikallisia ja lähituotteita tarjoamme niin paljon kuin suinkin se on mahdollista, kertoo...

lue lisää

Vesirutto halutaan hyötykäyttöön

Kirjoittanut klo 11.09 kategoriassa Yleinen | 0 kommenttia

  Elodea-hanke selvittää myös Kuusamon järviä kiusaavan uposkasvin poistomenetelmiä   Parisenkymmentä vuotta Kuusamon järviä piinannut vesirutto halutaan hyötykäyttöön. Naturpoliksen suojissa parhaillaan käynnissä oleva Elode-hanke selvittää kiusallisen uposkasvin mahdollisuuksia muun muassa biokaasutuksessa, maanparannusaineena ja eläinten rehuna. Samalla etsitään tehokkaita ja edullisia keinoja kasvin poistamiseen vesistöistä.   Voisiko kanadanvesirutto-kasvia käyttää esimerkiksi kasvojen hoidossa tai porojen rehuna, biokaasutuksessa tai vaikkapa leivän päällä? – Näyttää siltä, että vesiruton metaanintuotto on hyvin voimakasta, joten siinä voisi olla potentiaalia esimerkiksi energiantuotantoon. Seuraavaksi teemme koepolttoja Limingan biokaasulaitoksella ja ensimmäiset tulokset ovat selvillä marraskuussa, kertoo Elodea-hankkeen projektipäällikkö Satu Maaria Karjalainen Suomen ympäristökeskuksesta. Karjalaisen mukaan voimalliset kasvustot voitaisiin mahdollisesti käyttää myös maanparannusaineena sekä jatkojalosteena esimerkiksi rehuna, elintarvike- tai ravintolisäkäytössä tai kosmetiikkateollisuudessa. Ympäristökeskuksen tutkijat vierailivat hankkeen tiimoilta Kuusamossa viime viikolla. Otetuista näytteistä analysoidaan muun muassa uposkasvin antibakteeriset ominaisuudet.   Joukamojärveltä kasvi on kadonnut   Vesiruton massaesiintymät ovat olleet viime vuosina erityisen voimallisia Koillismaalla. Lohdullinen tieto on se, että parisenkymmentä vuotta sitten ensimmäisenä Joukamojärvelle levinnyt kasvi elää sykleittäin: esimerkiksi Joukamossa ruttoa ei käytännössä enää ole. Sitä vastoin kasvustot vihannoivat nyt muun muassa Kuusamojärvellä, Torangissa ja Yli-Kitkan muutamissa lahdissa.   Raivaustyötä tarjolla yrittäjille   Hyötykäytön rinnalla Elodea-hanke etsii keinoja vesiruton massaesiintymien hallintaa sekä kartoittaa yritysten kiinnostusta haitallisen vieraslajin poistamiseen ja jatkokäyttöön liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin Koillismaalla. – Niittoa sen poistamiseksi ei suositella. Varteenotettavin keino vaikuttaisi olevan raivausnuottaus. Ongelma on siinä, että halukkaita raivaajia ei ole riittävästi: työ on haasteellista ja massan poistaminen koneellisesti suhteellisen kallista, projektipäällikkö Karjalainen sanoo. Työtä raivaaminen kuitenkin tarjoaa ja Karjalainen toivoo yhteydenottoja raivaustyöstä kiinnostuneilta kuusamolaisilta.   Sitoo ravinteita ja kuluttaa happea   Vesiruton poistaminen on tehtävä huolella, sillä joissakin tapauksissa sen poistaminen voi Karjalaisen mukaan jopa edistää kasvin leviämistä pienistä palasista sekä lisätä levien massaesiintymiä. – Vesiruttomassan poistaminen vesistöstä vähentää kuitenkin merkittävästi vesistön ravinnemääriä. Vesiruttomassan hajoaminen syksyllä palauttaa kasviin sitoutuneet ravinteet vesistöön sekä kuluttaa veden happea, mikä tutkijoiden mukaan voi johtaa ravinteiden vapautumiseen myös sedimentistä.     Kaikuluotaamalla tietoa uposkasvien määrästä   Viime viikolla Torangissa, Kuusamojärvellä, Yli-Kitkan Lohirannalla ja viimein Oivangin Elijärvellä kulkijoita ihmetyttänyt pieni, liki paikallaan pyörivä vene kuuluu ympäristökeskukselle. Vanhempi tutkija Juha Riihimäki ja agrologiopiskelija Teemu Uutela kaikuluotasivat uudella tekniikalla vesistöjen uposkasvien määrää. Samalla saatiin arvokasta tietoa veden syvyyksistä ja järvenpohjien rakenteista. – Kartoitamme uposkasvien määrää järvessä. Ehdottomasti suurin osa siitä on vesiruttoa. Esimerkiksi tässä Elijärvessä pohja on lähes täysin sen valtaama, ja paikoin kasvusto yltää pintaan asti, sanoo Riihimäki. Erityisen paha tilanne tutkituissa kohteissa on myös Lohirannalla ja Torangissa. Kaikuluotaus-tutkimukset ovat osa Elodea-hanketta, jossa selvitetään vesiruton käyttömahdollisuuksia ja sen poistomenetelmiä. Vuoden mittainen, Naturpoliksen suojissa toteutettava hanke päättyy ensi...

lue lisää