• Uutiset
  • Yksityisteitten uudet avustusehdot

Yksityisteitten uudet avustusehdot

Julkaistu: 31.08.2017

Holtinniemi-Ollinsuo tiekunnan puheenjohtaja Veikko Keräsen mukaan uudistus lisää epätasa-arvoa paikkakunnalla ja tyhjentää pieniä kyläkuntia

Viime vuoden syyskuussa Kuusamon kaupunginvaltuuston hyväksymät ja siirtymäsäännöksillä lopullisesti vuonna 2019 voimaan tulevat yksityisteitten uudet avustusehdot työllistävät tiekuntia Kuusamossa. Yksikköjakoja haetaan Maanmittauslaitokselta nyt kiivaasti, kun tiekuntien on järjestäydyttävä, jotta ne pääsevät osallisiksi avustuksista. Holtinniemi-Ollinsuo tiekunnan puheenjohtaja Veikko Keränen sanoo, että uudistus lisää epätasa-arvoa Kuusamossa ja edesauttaa maaseudun tyhjentymistä.


– Me haja-asutusalueella asuvat maksamme veroja siinä missä kaikki muutkin. Taajama-alueilla tiestöä hoidetaan tällä rahalla. Uudistuksella Kuusamon kaupunki käy meidän muualla asuvien kukkarolle. Tällä päätöksellä vauhditetaan sivukylien tyhjenemistä, sanoo Holtinniemellä asuva Veikko Keränen.
Kovan väännön jälkeen syksyllä hyväksytyllä uudistuksella haluttiin valtuuston mukaan herättää uinuvat tiekunnat sekä lisätä tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta, kun myös lomakiinteistöt velvoitettiin mukaan maksumiehiksi.
Veikko Keräsen johtaman Holtinniemi-Ollinsuo tiekunnan 28 kilometrin mittaisella tieosuudella on 15 ympärivuotisesti asuttua taloa sekä noin 50 loma-asuntoa. Kuu¬sa¬mos¬sa avus¬tus¬ten pii¬ris¬sä on noin 500 ki-lo¬met¬riä yk¬si¬tyis¬tei¬tä ja niiden lisäksi noin 1.500 ki¬lo¬met¬riä met¬sä¬au¬to¬tei¬tä, joi¬den kunnossapitoa ei avusteta.
– Kaupunki avustaa yksityisteitä nyt samantasoisesti liikennemäärästä huolimatta, aivan kuten vanhassa Neuvostoliitossa. Vilkkaasti liikennöidyillä yksityisteillä esimerkiksi kaupungin avustuksena sorastuksen määrä ei riitä. Tällöin tiekunnan tulee joko osakkailta kerätyin varoin sorastaa tai tyytyä tien alenevaan kuntoon.

Taajamassa asuvilla erilaiset oikeudet

Keräsen mukaan uudistus tarkoittaa sitä, että tiekuntien on haettava Maanmittauslaitokselta yksikköjaot ja järjestäydyttävä.
– Kaupunki pakottaa meidät tähän. Tähän asti velvollisuutemme on 1970-luvulla tehdyn sopimuksen perusteella ollut vain aurausviittojen tekeminen, mutta nyt olemme joutumassa maksumiehiksi niin kesä- kuin talvikunnossapidostakin, hän sanoo.
Tiekunnan puheenjohtajana hän ihmettelee Kuusamon kaupungin intoa uudistaa pääasiassa taajaman ulkopuolella sijaitsevien yksityisteitten avustusehtoja, kun samaan aikaan kaupunki avustaa avokätisesti taajama-alueen tontinomistajia ja omakotiasujia.
– Kaupunki huolehtii talvisin teitten ja pyöräteitten lisäksi myös jalkakäytävien kunnossapidosta hiekoituksineen. Lain mukaan näiden jalkakäytävien kunnossapito kuuluu tontinomistajalle, Keränen muistuttaa.
Hän siteeraa kaupunginhallituksen pitkäaikaista puheenjohtaja Matti Heikkilää, joka totesi jo vuosia sitten lehtihaastattelussa, että ”eihän tätä Kuusamossa kukaan tiedosta, mutta niin me vain valtuustossa päätimme 90-luvulla yksimielisesti, että myös jalkakäytävät pidetään auki ja hiekoitetaan verovaroin. Kuusamolaiset ovat etuoikeutettuja. Jos me ottaisimme tämän nyt pois, niin siitähän meteli syntyisi”, Heikkilä totesi”.
– Kirkolla nämä asiat hoidetaan verovaroin. Lain mukaan kadun kunnossapito kuuluu kuitenkin kiinteistönomistajalle kadun keskilinjaan asti. Mihin ihmeeseen nämä haja-alueilta kerätyt kiinteistö- ja muut verot käytetään? Eikö niillä pitäisi ensisijaisesti pitää tiet kunnossa, Keränen kysyy.

Ristiriitainen päätöksenteko

Keränen sanoo, että paitsi sisällöltään, uudet avustusehdot ovat virheellisiä myös menettelytavaltaan.
– Valtuusto hyväksyi uudet ehdot 26. syyskuuta. Kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat allekirjoittivat kuitenkin myös uudet yksityistiekäytännöt, jotka oli laitettu paperille vasta 30.9. eli ilman valtuuston hyväksyntää. Päätökset ovat ristiriidassa keskenään, mutta lainvoimaisia, sillä kukaan ei valittanut niistä määräajan puitteissa.

FAKTAT

Yksityisteitten kunnossapidon avustamisen ehdot Kuusamossa

Kuusamon yksityisteitten kunnossapidon ja peruskorjauksen avustusehdot uusittiin syyskuussa 2016. Siirtymäaikaa uuteen käytäntöön on vuoteen 2019 saakka.
Uudistuksen mukaan kaupunki avustaa tiekuntia taloudellisesti teillä, jotka ovat henkilöautolla ajokelpoisia.
Avustusten piirissä on Kuusamossa noin 500 kilometriä yksityisteitä ja avustettavan tien on oltava vähintään 200 metrin mittainen.
Mikä tieosakkaita on kaksi tai enemmän, tulee tiekunnan järjestäytyä ja sen on kokoonnuttava vuosittain. Kaupungin suostumuksella tiekunta voi siirtyä myös neljän vuoden toimikauteen.
Jokaiselle tielle lasketaan vakituisesti asutulle 25 metrin ja lomakiinteistölle 50 metrin omavastuuosuus. Omavastuuosuus on kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuskelpoisesta tienpituudesta.
Kuusamon kaupungin osuus perusparantamisen kustannuksista on 75 prosenttia, mikäli töihin ei saada valtion avustusta.
Kaupunki avustaa tiekuntia vuosittain käytettävien määrärahojen perusteella. Valtuuston syyskuisella päätöksellä summa on 500.000 euroa vuodessa. Uusien teiden rakentamista ei avusteta.
Vuosien 2016–2019 aikana yksityisteitten talvikunnossapidon raha-avustuksen suurus määräytyy kulloisenkin käytössä olevan määrärahan mukaan niin, että määrärahasta katetaan ensin alueurakasta tulleet kustannukset. Sen jälkeen raha-avustusta myönnetään tiekunnille, jotka eivät kuulu piiriin niin, että avustuksen suuruus on 80 prosenttia alueurakan talvihoitokustannuksista. Kesäkunnossapitoa voidaan tehdä määrärahalla, joka jää tehdyn talvikunnossapidon rahoituksen jälkeen.
Päätöksen mukaan tiekunnat ja järjestäytymätön yksityistie hakevat talvikunnossapitoa- ja kesäkunnossapitoavustukset vuosittain.
Tiekunnat, jotka eivät kuulu alueurakan piiriin, voivat anoa samalla kertaa myös kesä- ja talviavustukset, jolloin avustuksen suuruus on 810 euroa kilometriltä vuodessa. Avustettava tienpituus mitataan pihapiiriin eikä se sisällä pihan aurasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala