Viranomaiset vaativat myös vaihtoehtoisia purkupaikkoja

Kuusamon uusi putsari käytössä ehkä jo 2022 – mikäli ympäristölupahakemus menee läpi

Mikäli asiat etenevät hyvin, Kuusamon uusi jätevedenpuhdistamo on toiminnassa keväällä 2022. Jätevedet johdetaan edelleen Torankiin, mutta nykyistä parempien puhdistustulosten vuoksi järvi alkaa hiljalleen toipua. Mikäli asiat eivät etene hyvin, aluehallintoviranomainen vaatii uutta purkupaikkaa ja jo reilut 20 vuotta sitten alkanut keskustelu jatkuu. – Meillä on nyt hätä ja jätevedet on purettava jonnekin. Vanha puhdistamo on elinkaarensa päässä. Toivomme hakijalle myönteistä päätöstä, kommentoi tilannetta Kuusamon EVO:n toimitusjohtaja Mika Mankinen maanantaina uuden puhdistamon ympäristölupahakemusta käsitelleessä yleisötilaisuudessa.

Suininki, Kero ja Kosto ovat vaihtoehtoja, jos Toranki ei kelpaa viranomaisille puhdistettujen jätevesien purkupaikaksi. Uuden puhdistamon ympäristölupahakemukseen liittyvässä, alkuvuodesta tehdyssä purkupaikkaselvityksessä kartoitettiin laimenemisolosuhteiltaan Torankia parempia vesistöjä.
Vaihtoehtoisia purkupaikkoja jätevesille on selvitetty Kuusamossa yli 20 vuoden ajan. Selvitysten yhteydessä yva-prosessi on toteutettu kahteen kertaan. Keskustelussa aiemmin esillä olleet Iijoen vesistöalueen Soilu ja Maunujärvi on oikeuden päätöksellä suljettu pois vaihtoehdoista.

Vesistöjen tilan pitäisi olla hyvä

Uusinta purkupaikkaselvitystä tehnyt limnologi Hanna Sandqvist Pöyry Finland Oy:stä sanoo, että Kero-Irni sekä Kosto kestäisivät hyvin jätevedet, mutta Suininki ei. Vaihtoehtoisten purkupaikkojen haaste on niiden hinta: esimerkiksi Kostoon vedettävä purkuputki pumppaamoineen maksaisi noin yhdeksän miljoonaa euroa eli melkein saman verran kuin mitä uuden puhdistamon hinnaksi on arvioitu. Sen tämänhetkinen kustannusarvio on 10,5 miljoonaa euroa.
Selvityksen taustalla on EU:n vesipuitedirektiivi, jonka mukaan vesistöjen ekologiset ja kemialliset tilat pitäisi saada vähintään hyviksi vuoteen 2027 mennessä. Torankijärven tila on tällä hetkellä välttävä eikä sen uskota kohenevan pitkään aikaan, vaikka jätevesien purku järveen lopetettaisiin.
– Mikäli tavoitteeksi asetetaan tyydyttävä tila, jätevesien purkua Torankiin voidaan käsittääksemme edelleen jatkaa. Torankijärvessä hyvää ekologista tilaa ei ole mahdollista saavuttaa puhdistamon aiheuttamasta kuormituksesta riippumatta, kommentoi Sandqvist.
Hän uskoo, että ELY-keskus tullee tekemään esityksen tulevalle vesienhoitokaudelle Torangin tilatavoitteen lieventämisestä tyydyttäväksi. Torangin ohella jätevedet kuormittavat Kuusamojärven Kirkkolahtea ja Haaposelkää. Kuusamojärven tila on tällä hetkellä tyydyttävä, mutta ei jätevesien, vaan lähinnä vesiruton vuoksi.

Puhdistamolla on jo kiire

Uuden puhdistamon rakentamisella ja käyttöönotolla on toimitusjohtaja Mika Mankisen mukaan kiire.
– Mitä nopeammin uusi puhdistamo saadaan käyttöön, sitä nopeammin jätevesien aiheuttamaa kuormitusta saadaan vähennetty. Nykyinen, vuonna 1972 rakennettu puhdistamo on käyttöikänsä päässä. Heikon kunnon takia riskit toimintahäiriöihin ja päästöihin kasvavat.
Vauhtia uuden puhdistamon rakentamiseen antaa myös Vaasan hallinto-oikeuden syyskuinen päätös, jonka mukaan Torangin puhdistamon lupaehdot tiukentuvat vuonna 2023. Mankisen mukaan nykyisellä puhdistamolla ei ole mahdollista saavuttaa uusia lupaehtoja.
Uuden puhdistamon lupaehdot tulevat olemaan tiukat. Se tullaan toteuttaman kokonaistypenpoistolaitoksena, jolloin typpikuormitus ja hapen kulutus Torangissa tulee selvästi pienenemään.
– Uuden puhdistamo myötä käsiteltyjen jätevesien typpikuormitus puolittuu ja myös fosforin poisto tulee hieman tehostumaan. Purkupaikka siirretään rannasta noin 300 metrin päähän ja se tehostaa jätevesien sekoittumista, kertoi Pöyry Finlandin Lotta Lehtinen tilaisuuden parillekymmenelle kuulijalle.

Prosessi alkoi jo vuosi sitten

EVO hakee lupaa toiminnan aloittamiseen mahdollisista valituksista huolimatta. Uusi puhdistamo sijoittuu Munakka-ahon teollisuusalueelle kaupungilta vuokratulle maa-alueelle ja sinne tulee myös sakokaivolietteiden vastaanottopaikka.
Uuden puhdistamon ympäristölupaprosessi on alkanut jo vuosi sitten, jolloin EVO jätti hakemuksensa. Se on nyt nähtävillä kesäkuun 6. päivään saakka. Mankinen uskoo, että aluehallintoviraston päätös saadaan vuoden 2020 alkupuolella. Puhdistamon alustava yleissuunnitelma on tehty jo lupahakemuksen yhteydessä ja varsinainen rakennussuunnittelu on käynnistymässä. Urakat kilpailutetaan vuodenvaihteessa ja rakentaminen voisi alkaa jo vuoden kuluttua. Käytössä uusi puhdistamo olisi viimeistään vuoden 2022 lopulla.
– Jos asiat menevät näin hyvin, tarjoan viinerikahvit uudella puhdistamolla, lupasi Mankinen yleisötilaisuuden osanottajille.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala