• Uutiset
  • Vanhemmat tekivät aloitteen kiusaamisen vähentämiseksi

Vanhemmat tekivät aloitteen kiusaamisen vähentämiseksi

Julkaistu: 14.02.2019

Kiusaaminen on kolmanneksi suurin este lasten ja nuorten harrastamiselle Kuusamossa

Kuusamon vanhempainyhdistys on tehnyt aloitteen kiusaamisen vähentämiseksi Kuusamossa. Kuusamon kaupungin vuonna 2018 teettämässä harrastekyselyssä kolmanneksi suurin este harrastamiselle oli kiusaaminen.


Viime vuoden lopulla perustetun Kuusamon vanhempainyhdistyksen tekemässä, kiusaamisen vähentämiseen tähtäävässä aloitteessa esitetään muun muassa kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman tekemistä Kuopion malliin sekä Sankarikaveri-ohjelmaa.
Kuusamon kaupunki teetti vuonna 2018 harrastekyselyn, jossa kartoitettiin myös lasten ja nuorten harrastamisen esteitä. Kolmanneksi suurin este harrastamiselle oli kiusaaminen.
– Kiusaamisongelmasta on tullut yhteydenottoja myös Kuusamon vanhempainyhdistykselle vanhemmilta, joiden lapset kärsivät toistuvasti kiusaamisesta koulussa tai vapaa-ajalla. Kouluilla ei ole riittävästi resursseja ja aidosti tehokkaita keinoja puuttua kaikkiin tilanteisiin. Käytössä oleva Kiva-koulu ei ole pystynyt vastaamaan kaikkiin haasteisiin, eikä siitä ole apua harrastuksissa ja vapaa-ajalla tapahtuvaan kiusaamiseen, sanovat aloitteen ensimmäiset allekirjoittajat, Kuusamon Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Sini Aittakumpu ja varapuheenjohtaja Ulla Moilanen.
Kuntalaisaloitteen sisällön on koonnut Kuusamon vanhempainyhdistys ry. Aloitteessa esitetään myös monialaisen työryhmän perustamista uusien keinojen löytämiseksi kiusaamisen vähentämiseksi.
– Työryhmässä voisi olla mukana myös vanhempia, nuoria ja harrastusyhdistysten ohjaajia. Olisi tärkeää, että aloitettaisiin järjestelmällinen yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen kanssa kiusaamiseen puuttumiseksi myös harrastuksissa ja vapaa-ajalla, aloitteessa todetaan.

Kuopiossa draamakasvatusta

Kuusamolaiset vanhemmat haluaisivat ottaa mallia Kuopiosta, missä kaupungin varhaiskasvatuksessa on tehty ”Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma”.
Kuopion kaupunki on palkannut vakituiseen tehtävään draamakasvattajan nuorten ja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistehtäviin. Draamakasvattajan työhön kuuluvat opetus- ja asiantuntijatehtävät, jotka edistävät kuopiolaisten perusopetusikäisten nuorten ja lasten ilmaisu-, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.
Kuopion kaupunki on myös koonnut Sankarikaveri -koulutuspaketin työkaluksi opettajille ja muille aikuisille kiusaamiseen puuttumiseksi.

Vanhempainyhdistys toimii äänitorvena

Aittakumpu ja Moilanen ovat toimineet aktiivisesti Kuusamon vanhempainyhdistyksen toiminnan käynnistämiseksi.
– Toimintaan ovat tervetulleita kaikki kuusamolaiset, joilla on intoa ja halua lisätä vanhempien vaikutusmahdollisuuksia, kasvattaa yhteishenkeä ja välittämisen ilmapiiriä. Jos oma elämäntilanne ei salli aktiivisena vanhempaintoimijana oloa, tervetuloa kannatusjäseneksi.
Yhdistys haluaa olla kaikkien Kuusamon kunnan vanhempien äänitorvi riippumatta asuinpaikasta, koulupiiristä tai harrastuskuvioista
– Kuuntelemme huolenne ja välitämme niistä. Yhteistyössä on voimaa.

FAKTAT

Yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia

Kuusamon vanhempainyhdistys on perustettu 4.12.2018. Se on Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys ja tehtävänä on edistää yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia.
– Tuemme myös vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Toimimme yhteistyössä kunnan sekä muiden lasten ja nuorten hyväksi toimivien yhdistysten kanssa, kertoo Kuusamon vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Sini Aittakumpu.
Yhdistys perustettiin tukemaan tiedonkulkua eri tahojen välillä. Tavoitteena on kokonaisvaltaisesti tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä edistää kasvatusyhteistyötä kunnassa.
Aittakummun lisäksi yhdistyksen hallituksessa vaikuttavat Ulla-Elina Moilanen (vpj.), Jenni Määttä, Laura Kilpijärvi, Signe Kyllönen ja Taija Seiloo.
Kuusamon vanhempainyhdistys ry:n hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ja päättämään tulevista tapahtumista sekä linjauksista. Kokouksiin ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet keskustelemaan ja käyttämään äänioikeuttaan.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala