dandik protez sex hikaye porno hikaye erotik hikaye demo porno protez dandik en kötü protez antalya escort
 • Uutiset
 • Uutta ilmettä keskustaan

Uutta ilmettä keskustaan

Julkaistu: 22.02.2017

Myös kauppakeskushanke elää edelleen kuusamolaisten visioissa

Kuusamon keskustan kehittämiseksi tehty lista on pitkä ja moni sen yksityiskohdista jo toteutunut. Suuret ja pitkän aikavälin hankkeet odottavat kuitenkin vielä vuoroaan. Kuusamon kaupunginhallitus keskusteli tykönään keskustan kehittämisestä ja päätti jatkaa sitä vuonna 2014 tehdyn suunnitelman mukaan. Suunnitelma sisältää myös jo kerran kuopatun keskustan suuren kauppakeskuksen.

Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämistä on koordinoitu Naturpolis Oy:n hallinnoiman Luonnosta elinvoimaa kaupunkikeskustaan -hankkeen kautta, joka päättyi vuonna 2014.

Työtä tehneen kehittämistyöryhmän tehtävänä oli laatia keskustan kehittämisen toimenpideohjelma, joka keskittyy pääosin Kuusamon kaupallisen pääkeskuksen eli ydinkeskustan ja keskustan reuna-alueen uudistamisen kehittämiseen.

– Tavoitteena on edelleen omaleimaisen kuusamolaisen keskustan luominen, jossa luonto on tärkeä elementti ja keskeisiä tekijöitä ovat esteettömyys, vihreys, valaistus ja yleinen ympärivuotinen viihtyisyys. Kaupunginhallituksen mukaan toiveissa on keskustan elinvoimaisuuden, keskustan alueen yrityksiin kohdistuvan ostovoiman ja asukkaiden viihtyisyyden lisääminen, toteaa kaupunginhallitus.

Keskustaan halutaan patsas ja pylooneja

Lyhyen aikavälin toimenpiteiden, kuten Tervetuloa-pyloonien ja keskustaan suunnitellun patsaan lisäksi kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden parantamiseksi tarvitaan pitemmän aikavälin toimenpiteitä.

Kaupunginhallituksen periaatteen mukaan näitä ovat muun muassa Kitkantien ja Ouluntaipaleen sekä ydinkeskustan kunnostaminen ja kaupunkikeskustan visuaalisen ilmeen uudistaminen.

Suunnitelmassa on edelleen mukana Kauppakeskuksen rakentaminen Postin tontille sekä varsinaisen kävelykadun toteuttaminen.

Toteutettavista toimenpiteistä tehdään erikseen tapauskohtaiset päätökset.

Flöjt toivoo yleisöpalautetta

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Mika Flöjt jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Hänen mielestään kuusamolaisia pitäisi kuulla virallisesti yleisöpalautteella visuaalisesta ilmeestä ja keskustan kehittämissuunnitelman katujärjestelyistä ”Neljäntienristeyksen” ja Kitkantien osalta.

– Tämä voitaisiin toteuttaa lehtien kautta ennen valtuuston iltakoulua. Luontokaupungin visuaalisen ilmeen muodostamisessa kaikkien esityksien parhaat puolet muokattava Kuusamo-brändin uudistamistyöhön. Tästä kokonaisuudesta on saatava aito vuorovaikutteinen kansalaispalaute ennen päätöksiä visuaalisesta ilmeestä, sanoo Flöjt.

Hallituksen kokouksessa kukaan ei kannattanut Flöjtin esitystä.

Ydinkeskustan kehittämissuunnitelma vuosille 2014–2020

Toteutuneita hankkeita:

 • Siirrettävä esiintymislava torille
 • Lumi- ja jäärakentamisen työpaja.
 • Kelanrannan ja Kirkkosaaren edelleen kehittäminen.
 • Opastus keskustaan liikennemerkein.

Toistaiseksi toteutumatta:

 • Keskustan kaamosvalot.
 • Kaupunkikeskustan valaistuksen uusiminen.
 • Kauppakeskuksen ja kävelykadun toteutus.
 • Postin tontin pohjoispuolinen pysäköintialue.
 • Torankijärven kunnostamisen ja puhdistamisen selvittäminen.
 • Karhuntassu uusiksi 500.000 eurolla

  Karhuntassu remontoidaan Kuusamossa uudenlaiseksi matkailu- ja kulttuurikeskukseksi 500.000 eurolla. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää rahoitushakemuksen valmistelun aloittamisesta keskiviikon kokouksessaan. Hankkeelle haetaan EAKR-rahoitusta, joka voi enimmillään olla jopa 70 prosenttia rakennuskustannuksista.

  Remontissa Karhuntassun yhteyteen rakennetaan kulttuuri- ja historiakeskus. Historiakeskuksen sijoittamista Porkkatörmän näyttelykeskuksen sijaan Karhuntassuun perustellaan matkailukeskuksen keskeisellä sijainnilla Ouluntien ja valtatie viiden risteyksessä.

  Kuusamon kaupungin tavoitteena on luoda Matkailukeskus Karhuntassusta kohde, jossa yhdistyvät moderni matkailuneuvonta sekä alueen luonnon, historian ja kulttuurin esittäminen havainnollisessa muodossa.

  – Karhuntassusta tulisi keskeinen lähtöpiste ja tiedollinen portti alueen luontoon, kulttuuriin ja historiaan. Tavoitteena on, että tarvittaessa asiakkaalla on vierailtuaan keskuksessa tieto alueen palveluista ja niiden saavutettavuudesta sekä käsitys alueen luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Neuvonnan ja näyttelyiden toteutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun työmenetelmiä, nykyaikaista verkko-, digitaali- ja esitystekniikkaa, todetaan lautakunnan päätösesitystekstissä.

  Kuusamon kaupungin kumppaneina hankkeessa ovat Metsähallitus, Ruka-Kuusamon matkailuyhdistys, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Hannu Hautala -säätiö ja Kuusamo-opisto.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala