• Uutiset
  • Töitä olisi mutta ei tekijöitä

Töitä olisi mutta ei tekijöitä

Julkaistu: 26.04.2019

Kuusamon työttömyysaste putosi jo alle yhdeksän
– pula osaavasta työvoimasta kasvaa lähivuosina

Kuusamossa ollaan oudon tilanteen edessä: työtä olisi, mutta ei tekijöitä – varsinkaan osaavia. Kunnan työttömyysaste putosi maaliskuussa ensimmäisen kerran vuosikymmeniin alle yhdeksän prosentin. Avoimia työpaikkoja on enemmän kuin aikoihin. Suotuisa työllisyystilanne näkyy myös muissa Koillismaan kunnissa, mutta huomattavasti hitaampana. Murheenkryyninä on Posio, jossa maaliskuun lopussa työttömänä oli 14,6 prosenttia työvoimasta.

Työllisyystilanne on kohentunut koko maassa, mutta erityisen suotuisasti Kuusamossa. Kun vuosi sitten maaliskuussa kunnassa oli 647 työtöntä työnhakijaa, oli heitä tänä vuonna enää 589. Vielä helmikuun lopussa työttömien määrä Kuusamossa oli 629. Muutosprosentti vuodentakaisen on yhdeksän ja maaliskuun lopun työttömyysaste 8,9.
Taivalkoskella työttömänä oli maaliskuun lopussa 13,3, Pudasjärvellä 12 ja Posiolla 14,6. Posion työttömyystilanne on Lapin toiseksi heikoin Pelkosenniemen jälkeen. Lapissa työttömien osuus työvoimasta alitti 10 prosenttia joka kolmannessa kunnassa.
Posiollakin tilanne on kehittynyt vuoden aikana merkittävästi, sillä vielä vuosi sitten maaliskuussa työttömänä oli 224 posiolaista, nyt enää 185.
Työttömien osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 10,2, Lapissa 10,9 ja koko maassa 9,1 prosenttia.
TE-keskuksen tilaston mukaan avoimia työpaikkoja Kuusamossa oli maaliskuun lopussa 238 eli Oulun, Raahen ja Ylivieskan jälkeen neljänneksi eniten maakunnasta. Esimerkiksi Kuusamon kaupunki hakee parhaillaan tekijää 23 joko määräaikaiseen tai vakituiseen virkaan.

Myös tulevat näkymät suotuisat

Koillismaan seutukunnan eli Kuusamon ja Taivalkosken talouden ja työllisyyden odotetaan edelleen kasvavan seuraavan vuoden aikana, vaikka kiihkein nousukausi on vähitellen hellittämässä koko maassa. Yritysten liikevaihto on kasvusuunnassa seutukunnan kaikilla päätoimialoilla ja työttömyys on alentunut huomattavasti aiemmasta.
Koillismaan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 19.227 henkilöä. Vuoden aikana väestö väheni 217 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,6 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita 888.
Tiedot käyvät ilmi tuoreesta ”Alueelliset kehitysnäkymät” -katsauksesta, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaa kuvaavan osuuden.

Koillismaan vahvuudet luonnonoloissa ja –varoissa

Katsauksen mukaan Koillismaan vahvuudet ovat luonnonoloissa ja luonnonvaroissa. Metsät ovat seudun merkittävä voimavara niin teollisuustuotannon raaka-aineena kuin luontopohjaisen matkailun tukena. Biotalouden kasvussa nähdään edelleen runsaasti potentiaalia sekä energiapuuna että mahdollisina biotuotteiden raaka-aineina. Kaivostoiminnan avaamista selvitetään Kuusamossa aktiivisesti.
– Koillismaan pysyminen vetovoimaisena matkailukohteena edellyttää, että seudulle on riittävät ja hyvätasoiset liikenneyhteydet ja seutu saa lisää näkyvyyttä kansainvälisillä areenoilla. Seudun suurimmat haasteet liittyvät väestökehityksen, työllisyyteen ja työvoiman saatavuuteen.
Koillismaan väestömäärä vähenee reilulla parilla sadalla hengellä vuosittain. Moni nuori muuttaa muualle kouluttautumaan, työikäisten määrä on tasaisesti vähenevä ja ikäihmisten osuus väestörakenteessa kasvaa vauhdilla. Seudulle arvioidaan perustettavan noin 100 uutta yritystä tänä vuonna.

Rekrytointi vaikeutunut

Pääosin Koillismaan työmarkkinat ovat katsauksen mukaan tasapainossa, mutta myös Koillismaalla on huomattu, että rekrytointivaikeudet ovat lisääntyneet.
– Pula osaavasta työvoimasta koskettaa monia toimialoja ja erityisesti sitä on koettu seudun vahvoilla toimialoilla eli matkailussa, kuljetuksessa ja puutoimialalla.
Lähitulevaisuudessa Koillismaalla tarvitaan erityisesti rakentamisen osaajia ja työnjohtajia. Osin tällä korvataan alalta poistuvaa työvoimaa, mutta myös vastataan uusien investointien alkamiseen. Erityisesti rakennusinsinöörejä kaivataan ripeästi lisää. Matkailualalla on suurta kasvua nähtävissä, merkittäviä investointeja meneillään mutta moni yritys on vaikeuksissa löytää työvoimaa tarpeisiinsa.
– Matkailualan vahva kausipainotteisuus on jatkuva haaste.

Työttömät usein yli 50-vuotiaita

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät Taivalkosken työttömyysaste on selkeästi Kuusamoa korkeampi. Pohjois-Pohjanmaan seutuvertailussa työttömien määrä on vähentynyt Koillismaalla suhteellisesti eniten Oulunkaaren ohella viimeisen vuoden aikana.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut huomattavasti viimeisen vuoden aikana Koillismaalla. Yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä on kuitenkin yhä korkea ja heidän osuutensa näyttää yhä kasvavan. Yli puolet työttömistä työnhakijoista on yli 50-vuotiaita. Koko maakunnassa yli 50-vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista työttömistä on reilu 30 ja Oulun seudulla se on vajaa 30 prosenttia.
– Monilla pitkäaikaistyöttömillä on erilaisia elämänhallintaan ja työkykyyn liittyviä ongelmia. Kaikkiaan seudun työllisyyden odotetaan kohoavan seuraavan vuoden aikana. Kuten monilla muilla seuduilla, runsas eläköityminen alentaa osaltaan työttömyysastetta.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala