• Uutiset
  • Tämä verkosto välittää

Tämä verkosto välittää

Julkaistu: 24.06.2015

Kuusamossa rakennetaan pysyvää sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallia

Mitä sitten, kun 300:n tai 500 päivän työttömyys ei päätykään Työklupin kolmen kuukaudenkartoitusjaksoon? Pitääkö kaikki aloittaa taas alusta? – Ei, sanoo projektipäällikkö Viivi Törmänen Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n Välittävät verkostot -hankkeesta. Hän tarjoaa joukkueensa kanssa pitkäaikaistyöttömille ja nuorisotakuunuorille 3-6 kuukauden polkua, jonka aikana selvitetään henkilökohtaisesti asiakkaan mahdollisuudet työhön, opiskeluun tai kuntoutukseen. Kolmivuotisella hankkeella halutaan rakentaa Kuusamoon myös pysyvän sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli. 

Punaisella sohvalla kodikkaaksi remontoidussa Aikuiskoulutus Oy:n huoneessa istuvat Viivi Törmänen, Paula Huttunen, Sanna Kulmala ja Heikki Mustonen tietävät, mitä tehdä, kun työttömän tie näyttää nousevan pystyyn. Nelikko lupaa henkilökohtaista valmennusta ja tukea jokaiselle Välittävät verkostot -polun kulkijalle.

– Teemme työtä yhdessä asiakkaamme kanssa hänen tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaan. Vastuutyöntekijämalli vähentää ihmisten hyppyyttämistä luukulta toiselle, Törmänen kiteyttää.

Heikki Mustonen lupaa esimerkiksi jalkautua tueksi asioimaan virastoihin esimerkiksi ja opettaa sähköisissä palveluissa asioinnin, Paula Huttunen tietää, miten arkielämään liittyviä asioita kartoitetaan ja tuetaan ja Sanna Kulmala tuntee hyvin kuusamolaiset työnantajat.

– Aikuiskoulutus Oy:n vahvuus on myös erinomaisessa työnantajayhteistyössä. Meidän kumppanistomme on kattava, hän sanoo.

Jokaiselle löytyy polku

– Verkosto välittää asiakkaastaan ihan oikeasti ja lupaa tuloksia jokaiselle, joka sitoutuu mukaan toimintaan, Törmänen korostaa. Vastentahtoisesti ketään ei tietenkään polulle pakoteta.

Hankkeen taustalla on huoli paitsi pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisuhasta, myös kaupungin niin sanottujen sakkomaksujen suitsemisesta. Mitä useampi pitkäaikaistyötön saadaan työhön, koulutukseen tai kuntoutukseen, sen vähemmän kaupunki joutuu sakkomaksuja maksamaan.

Välittävät verkostot tarjoaa polkujaan Kuusamon kaupungin Askeleen ylläpitämän Työklupin asiakkaille. Työklubin jälkeen Välittävät verkostot -polku jatkaa mahdollisuuksien etsimistä ja umpisolmujen ratkomista.

– Toiminnan oikea-aikaisuus on tärkeä osa tätä työtä, Törmänen sanoo.

Toimintaa järjestetään jokaisen asiakkaan omien tavoitteiden mukaisesti muun muassa erilaisilla rasteilla ja toiminnallisissa ryhmissä. Kirjattuja rasteja ovat työ-, koulutus-, ryhmä-, arki- ja kuntoutusrastit. Asumisenohjaus on yksi hankkeen toimintamalleista.

– Verkoston ideana on se, että kukaan ei jäisi tyhjänpäälle. Jokaiselle löytyy väylä, jossa elää mielekästä ja hyvää arkea, hän sanoo.

Tavoitteena pysyvä malli

Kuusamossa rakennetaan hankkeen myötä nyt tosissaan pysyvää sosiaalisen kuntoutuksen mallia. Sillä halutaan vahvistaa monialaista ja ammatillista yhteistyötä, parantaa osaamista yhteisten toimintojen ja koulutusten kautta ja välttää päällekkäisiä tekemisiä.

– Asiakastyöhön kehitetään intensiivinen palveluohjaus- ja vastuutyöntekijän toimintamalli. Tätä kautta alueelle muodostuu sosiaalisen kuntoutuksen uusia työmuotoja ja asiakkaiden eteneminen nopeutuu. Uudesta mallista hyötyvät kaikki ja sen kehittämiseen valjastetaan koko kaupungin toimijat, projektipäällikkö Viivi Törmänen kertoo.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala