dandik protez sex hikaye porno hikaye erotik hikaye demo porno protez dandik en kötü protez antalya escort
  • Uutiset
  • Taivalkoskella väännetään kättä kulttuurihistoriallisesti merkittävän Karvosen kauppatalon kohtalosta

Taivalkoskella väännetään kättä kulttuurihistoriallisesti merkittävän Karvosen kauppatalon kohtalosta

Julkaistu: 10.03.2016

 

Taivalkoskella väännetään kättä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Karvosen kauppatalon kohtalosta. Tontin ja sillä sijaitsevat kiinteistöt omistavat Juusolan veljekset ovat hakeneet talolle purkulupaa. He suunnittelevat tontille uusia rivitaloja. Muun muassa kaavoittaja ja Ely-keskus ovat purkamista vastaan. Taivalkosken kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantaina, mutta jätti lausuntonsa purkuluvasta pöydälle.

 

Taivalkosken kunnanhallitus keskusteli pitkään lausunnostaan ja päätyi lopulta siihen, että asia jätetään toistaiseksi pöydälle. Lopullisesti purkuluvasta päättää kunnan rakennustarkastaja kuultuaan ensin asiantuntijoita.

Kunnanjohtaja Jukka Mikkosen esitys oli, että kunta ei vastustaisi keskustassa kiinteistöillä Annala ja Lehto sijaitsevien rakennusten purkamista. Annalan tontilla sijaitsee muun muassa Karvosen legendaarisen punainen kauppatalo.

Purkamislupaa ovat hakeneet kiinteistön nykyiset omistajat Timo, Lasse, Leo ja Tuomo Juusola. Hakijat perustelevat purkamista muun muassa sillä, että rakennukset ovat vanhoja ja huonokuntoisia. Purettavien rakennusten tilalle on tarkoitus rakentaa rivitaloja.

 

Kova pula asunnoista

 

Kunnanjohtaja Mikkosen mukaan Taivalkoskelle on tarve saada lisää asuntoja vanhenevan väen käyttöön.

– Tarve ei ole varsinaisista palveluasunnoista, vaan ensisijaisesti omistusasunnoista, joissa asukkaat voivat asua omatoimisesti. Kuitenkin jatkoa ajatellen on tärkeää, että myös näihin asuntoihin on saatavissa erilaisia vanhuspalveluja, kuten siivousta ja ateriapalveluja.

Esitetty sijainti on Mikkosen mukaan ideaalinen tarkoitukseen, koska paikka on nykyisten palveluasuntojen välittömässä läheisyydessä, missä näitä palveluja jo tuotetaan.

– Olemassa olevista rakennuksista ei korjaamallakaan saada tarkoituksenmukaisia omistusasuntoja. Nykyisille rakennuksille ei nähdä muutakaan jatkokäyttöä, todetaan kunnanjohtaja Jukka Mikkosen päätösehdotuksessa.

 

Merkittävä historia-arvo

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, museo ja kaavoittaja Riitta Yrjänheikki ovat täysin toista mieltä. Purkulupaa varten pyydetyissä lausunnoissa asiantuntijat toteavat, että kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennusta ei tule purkaa, vaikka suojelumerkintää talolla ei ole.

– Karvosen kauppatalo on esitetty 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa maakunnallisesti arvokkaana kohteena. Sillä on rakennushistoriallista, rakennustaiteellista ja maisemallista arvoa, todetaan Ely-keskuksen lausunnossa.

Pohjois-Pohjanmaan museo suoritti katselmuksen kohteessa helmikuun alussa. Lausunnon mukaan katselmuksessa todetut Karvosen kauppatalon vauriot on mahdollista korjata rakennusten arvot säilyttäen

– Purkamista voidaan arvioida uudelleen tarkkojen rakennuskohtaisten kuntoselvitysten tekemisen jälkeen.

Uudemman ulkorakennuksen, jolla ei katsota olevan kulttuurihistoriallisia arvoja, purkamiselle ei museon mielestä ole estettä. Ulkorakennuksen purkamisen myötä tontilla vapautuu tilaa mahdolliselle uudisrakentamiselle ja kiinteistöjen käytön tehostamiselle, todetaan museon lausunnossa.

Myös Taivalkosken keskustan kaavoittajana toimivan Swecon arkkitehti Riitta Yrjänheikin mielestä rakennuksille ei tule myöntää purkulupaa varastorakennusta lukuun ottamatta.

– Vanhojen talojen säästäminen ja maltillinen remontointi antaa tulevaisuudessa tällä keskeisellä alueella monipuolisemmat toimintamahdollisuudet kuin pelkät uudet rivitalot, hän sanoo.

Taivalkoskella on tällä hetkellä painetta asuntorakentamiseen ja kunta kaavoittaa parhaillaan kahta rivitalokorttelia keskustaan. Kun nämä jo käynnissä olevat hankkeet toteutuvat, kysyntä tullee Yrjänheikin mukaan tyydytetyksi joksikin aikaa.

 

Huonokuntoisia rakennuksia

 

Juusolan veljesten mukaan purettavat rakennukset ovat vanhoja hirsi- tai lautarakenteisia, joten suurin osa purettavasta materiaalista voidaan sen kunnosta riippuen uudestaan hyväksikäyttää.

Suunnitelman mukaan ikkunat joko myydään uusiokäyttöön tai viedään rakennustavaroiden kierrätyspisteeseen. Rakennusten hirret myydään uusiokäyttöön, samoin muu terve puutavara. Rakennusten peltikatto on vuodelta 2000 ja myös se voidaan myydä uusiokäyttöön.

– Uusien rivitalojen tarkoitus on mahdollistaa vanhenevan väestön asuminen Taivalkoskella keskustassa lähellä palveluja, kun he eivät enää selviä sivukylillä omassa kodissa. Toiseksi halutaan taata mahdollisuus uusille, työn perässä Taivalkoskelle tuleville perheille ja taivalkoskelaisille perheille asua viihtyisästi ja mukavasti uusissa rivitaloissa aivan Taivalkosken keskustassa, kirjoittavat Juusolat purkulupahakemuksessaan.

 

Vanhuus ei riitä purkuperusteeksi

 

Arkkitehti Riitta Yrjänheikin mukaan vanhuus ei riitä purkuperusteeksi.

– Päällisin puolin rakennukset ovat hyväkuntoiset ja niitä on käytetty jatkuvasti. Hirsirakennukset kestävät nykyisiä rakennustyyppejä paremmin kosteutta ja muuta käytön huolimattomuutta, joten ne yleensä ovat korjattavissa kohtuullisin kustannuksin, kun ei sorruta ylisuuriin vaatimuksiin. Huonokuntoisuuden perusteeksi tulee esittää riittävät perustelut ja tutkimukset, hän sanoo kirjoittamassaan lausunnossa.

Yrjänheikin mukaan satavuotiaaksi selvinnyt rakennus ei voi olla huonosti tehty, kuten monet uudemmat ovat.

– Oleviin, purettavaksi esitettyihin rakennuksiin voidaan myös rakentaa asuntoja, kuten niissä on aiemminkin ollut. Tällaiset vanhat asunnot toisivat kuntaan aivan uudenlaista tarjontaa ja asumisen monipuolisuutta. Hyvin suunnitellut vanhat asunnot voivat olla markkinointivaltti suhteessa tavallisiin rivitaloasuntoihin. Niissä voi vaihtoehtoisesti toimia myös elinkeinotoimintaa kuten B&B majoitusta ja alakerroksissa pieniä liike- ja palvelutiloja. Tontin perälle purettavan varaston paikkeille mahtuu uusia rakennuksia, joten vanhoja asuin- ja liikerakennuksia ei ole tarvettakaan purkaa, arkkitehti ideoi.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala