• Uutiset
  • Suurin potti nuorten tukemiseen

Suurin potti nuorten tukemiseen

Julkaistu: 03.05.2018

Koillis-Suomen seudullinen kehittämistyöryhmä rahoittaa aluekehitystä yli 165.000 eurolla

Nuoret, villiruoka, älyliikenne, kansainvälistyminen ja pikkukalat olivat keskiössä, kun Koillis-Suomen seudullinen kehittämistyöryhmä päätti rahoituskohteistaan Koillismaalle. Tällä kertaa jaossa oli yli 165.000 euroa, ja suurimman potin sai Naturpolis Oy:n Nuoret urapolulle -hanke. Sitä rahoitetaan lähes 97.000 eurolla.


Naturpolis Oy:n suunnitteleman Nuoret urapolulle -hankkeen tarkoituksena on selvittää, onko kuntien mahdollista tukea suoraan nuorten työllistymistä alueen yrityksiin maksamalla yrityksille esimerkiksi 50-prosenttista palkkatukea, vai onko tähän lainsäädännöllisiä tai muita esteitä. Kohderyhmänä ovat 20–30-vuotiaat nuoret. Hanke on linjassa Kuusamon kaupungin 150-vuotijuhlavuoden lupauksella pyrkiä takaamaan jokaiselle kuusamolaisnuorelle opiskelu- tai työpaikka.
– Toimenpiteet, joihin rahoitusta haetaan, ovat lainsäädännöllisten ja mahdollisten muiden reunaehtojen selvittäminen sekä yritysten ja muiden sidosryhmien haastattelut, jotta saadaan tietoon kysyntä tämäntyyppistä toimintaa kohtaan. Tämän jälkeen lähestytään rahoittajia ja selvitetään, onko asian eteenpäin viemiseksi mahdollista hakea myös ulkopuolista rahoitusta, kertoo Naturpolis Oy:n toimitusjohtaja Jari Hentilä.

Työtä ja tekijöitä

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia uusia joustavia ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten työllisyyspalveluihin. Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen yritysten työvoimatarpeeseen.
Syyskuussa käynnistyvä hanke on kolmivuotinen ja sen kustannusarvio on 482.744 euroa.

Älyliikenteestä tukea matkailuun

30.000 euron potin sai älyliikennehanke, missä Naturpolis yhdessä Iin Micropoliksen ja Ruka-Kuusamo matkailuyhdistyksen sekä liikennöitsijöiden edustajien kanssa suunnittelee älyliikenneratkaisua kehittämiseksi alueelle.
– Matkailun kansainvälistymisen ja kasvun myötä on noussut tarve kehittää matkailualueen sisäistä logistiikkaa palvelemaan paremmin muun muassa kansainvälisiä yksilömatkailijoita, joiden määrä alueella on kasvussa. Matkailijat tulevat alueelle lentäen, eikä julkinen liikenne tällä hetkellä pysty palvelemaan matkailijoiden tarvetta liikkua alueella. Matkailuyritykset tarvitsevat asiakkaita palvellakseen tueksi liikenteen ja saavutettavuuden ratkaisuja, Hentilä sanoo.
Esimerkiksi kansallispuistojen vetovoima kasvaa, ja puistoihin tulisi päästä myös ilman omaa autoa tai taksikyytiä edullisemmalla vaihtoehdolla. Hentilän mukaan älykkäät liiketoimintakonseptit avaavat myös uusia markkinoita ja mahdollisuuksia koko maakunnan elinkeinoelämälle ja ovat samalla yksi keino hillitä liikenteen päästöjä.

Villiruoalle saatavuutta

Seudullisen kehittämistyöryhmän mielestä myös villiruuan saatavuuden kehittäminen on tärkeää. Naturpolis käynnistää yhdessä Pudasjärven kaupungin kanssa hankkeen, jolla pyritään vastaamaan kerääjä- ja tilapulaan.
– Luonnontuoteala ei pysty tällä hetkellä vastaamaan kysyntään, jota keruutuotteita kohtaan alueella olisi. Tähän on tunnistettu suurimmaksi syyksi toiminnan organisoimattomuus ammattimaisesti koko tuotantoketjun pituudelta metsästä kaupan hyllylle.
Hentilän mukaan nyt kokeillaan uudenlaista kerääjien aktivointia, jossa yhdistetään joustavasti kerääjien koulutus, kuljetus ja tuotteiden vastaanotto sekä myynti ostajille.
Pikkukalat kiertoon on puolestaan pienikokoisen vähempiarvoisen kalaston hyötykäyttömahdollisuuksiin perehtyvä hanke. Hankkeessa tutkitaan Taivalkosken Tyräjärven hoitokalastuksessa saatavan pikkukalabiomassan hyödyntämismahdollisuuksia.
– Pienikokoiselle vähempiarvoiselle muun muassa kiiskestä, kuoreesta ja heikkokasvuisesta särjestä koostuvalle kalabiomassalle ei tällä hetkellä ole elintarvikekäyttöä, eikä sen kalastukselle ole sen takia kiinnostusta.
Tavoitteena on selvittää myös pikkukalabiomassan poiston vaikutuksia Tyräjärven tilaan sekä pikkukalabiomassan hyödyntämisen arvoketjua ja taloudellista kannattavuutta. Viidentenä rahoitettavana kohteena kehittämistyöryhmällä oli OK# Kasvuverkostohanke.
Se aikoo rakentaa Oulunkaaren ja Koillismaan alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden kokeiluperusteisen kasvu- ja vientikokeiluverkoston.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala