dandik protez sex hikaye porno hikaye erotik hikaye demo porno protez dandik en kötü protez antalya escort
  • Uutiset
  • Stadium-äänestyksestä repesi riita Kuusamossa

Stadium-äänestyksestä repesi riita Kuusamossa

Julkaistu: 20.09.2019

Valtuuston pj. Mika Määttä: Kivet ja kannot käännetään, jotta saadaan selvyys
– Kuntaliiton lakimiesten mukaan asiassa ei tapahtunut menettelytapavirhettä

Menikö maanantaina 26. elokuuta Kuusamon kaupunginvaltuuston Stadium-äänestys pykälien mukaan? Asiaa on selvitetty katsomalla valtuuston kokouksen videotallennetta ja kuulemalla Kuntaliiton lakimiehiä. Vihreiden valtuutetut Helena Karjalainen, Marjo Kämäräinen ja Vuokko Käsmä ovat sitä mieltä, että tiukassa äänestyksessä tapahtui mahdollinen menettelytapavirhe. Kaupunginhallitus ottaa kantaa asiaan lokakuun kokouksessaan.


Kaupunginvaltuusto äänesti maanantaina 26.8.2019 Stadium-hankkeen esisopimuksen hyväksymisestä äänin 20–16 kolmen valtuutetun äänestäessä tyhjää.
Kyseessä on Rukankylän ja Rukan stadionin väliin rakennettava valmennuskeskus, monitoimihalli ja majoitustilaa, johon kaupunki lähtisi esisopimuksen mukaan vuokralaiseksi 10 vuoden määräajalla. Yksityisen toimijan toteuttama hanke voisi valmistua jo vuonna 2021.
Valtuustossa hankkeen esisopimuksesta käytiin perusteellinen ja värikäs keskustelu. Keskustelun kuluessa esitettiin muutosesityksiä, joista kahta kannatettiin. Tarkistetun pöytäkirjan mukaan Tapio Lämsän tekemää muutosesitystä ei kokouksessa kannattanut kukaan.
– Tästä huolimatta kannattamaton esitys oli mukana äänestyksessä. Puheenjohtaja muotoili
kolme muutosesitystä yhteen eli käytännössä teki oman vastaesityksen, jota ei kukaan kannattanut. Jo tämä on menettelytapavirhe, kirjoittavat asian uudelleen käsittelyä vaativat Vihreiden valtuutetut Helena Karjalainen, Marjo Kämäräinen ja Vuokko Käsmä.
Lämsän lisäksi kaupunginhallituksen esitystä vastaan olivat esityksineen Helena Karjalainen ja Pertti Juutinen.
Enemmän huomiota naisten mielestä vaatii kuitenkin pöytäkirjaan kirjattu lause: ”Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen.”
– Puheenjohtaja ei missään vaiheessa kysynyt valtuustolta, että hyväksyykö se esityksen. Valtuutettu Mika Flöjt nosti ennen äänestystä kahdesti esille sen, että muutosesityksistä pitäisi äänestää ensin. Muutosesityksiä ei myöskään selostettu missään vaiheessa puheenjohtajan toimesta. Nämä menettelytavat ovat vastoin Kuusamon kaupungin hallintosäännön pykäliä 93, 95 sekä 96, toteavat naiset.
Vihreiden naiskolmikko on toimittanut lehdistölle ja sosiaaliseen mediaan kaksi kirjettä, joissa vaaditaan mahdollisen menettelytapavirheen selvittämistä.

Päätöksestä kaksi eriävää mielipidettä

Karjalaisen, Kämäräisen ja Käsmän mukaan valtuuston kokouksessa tapahtunut vaikutti ainakin yhden, todennäköisesti useammankin, valtuutetun äänestyskäyttäytymiseen, kun vastaehdotusten sisältö
muutettiin.
– Tämä kertoo siitä, kuinka tärkeää on edetä kokousteknisesti oikein ja noudattaa kaupungin hallintosääntöä, jotta päätökset toteutuvat aidon demokraattisesti edes tältä osin.
Helena Karjalaisen lisäksi valtuuston äänestyspäätökseen jättivät eriävän mielipiteensä Keskustan Pertti Juutinen, Markku Mustonen, Heino Ervasti, Liisa Siikaluoma, Juha Säkkinen ja Heikki Härkönen.
Karjalaisen mukaan valmennussopimusta ei tule hyväksyä tässä taloudellisessa tilanteessa, vaan rahat, jotka on varattu valmennuskeskukselle, tulee käyttää hallintokuntien tappioiden kattamiseen.
Keskustan valtuutettujen mielestä Kuusamon kaupungista tehdään maksumiehiä hankkeessa, jonka takana ovat kasvottomat ja ennen kaikkea nimettöminä pysyttelevät tahot. Eriävän mielipiteensä jättäneet keskustavaltuutetut kirjoittavat vastustavansa hanketta. Muun muassa Pertti Juutinen penäsi kokouksessa hankkeen yksityisten toteuttajien taustoja.

Miksi pykälä otettiin pois?

Hämmennystä on myös herättänyt kaupunginhallituksen viimeviikkoinen kokous, joka jätti käsittelemättä esityslistalla alun perin olleen pykälän valtuuston elokuun kokouksen päätösten laillisuudesta.
– Kokouksessaan 9.9.2019 Kuusamon kaupunginhallitus teki yllättävän ratkaisun. Miksi kaupunginhallitus ei reagoinut mitenkään valtuuston kokouksessa tapahtuneeseen menettelytapavirheeseen ja palauttanut asiaa valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi niin kuin asiassa kuuluu toimia? Kaikille kaupunginhallituksen jäsenille oli tuotu sähköpostitse 5.9. esille epäilys menettelytapavirheestä. Mielestämme kaupunginvaltuutetun tehtäviin kuuluu tuoda esille huomaamansa epäkohdat päätöksentekoprosessissa. Tämä on vähintäänkin erittäin huonoa hallintokulttuuria, naiset ruotivat.
Miksi pykälä jätettiin käsittelemättä, Kuusamon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomo Hänninen?
– Sovimme yhteisesti, että kun tällainen väite on tullut, asia selvitetään perusteellisesti. Katsomme valtuuston videotallenteen uudelleen ja teemme mahdolliset selvitykset sen yhteydessä. Asiaan palataan myöhemmin.
Kokonaisuutena päätös oli hänen mielestään asiallinen ja oikea ja myös Kuntaliiton asiantuntijoilta on saatu samanlaista viestiä.
– Siinä oli kolme toisiaan hyvin lähellä olevaa vastaesitystä, joiden niputtaminen on vakiintuneen kokouskäytännön mukaan mahdollista. Toki nämä asiat ovat aina pienestä kiinni, Hänninen sanoo.
Kuusamon hallinto- ja talousjohtaja Kirsi Kankaan mukaan asia otetaan käsittelyyn kaupunginhallituksen lokakuun kokouksessa.

Kaupunginhallituksella kaksi vaihtoehtoa

Kiistan ytimeen joutunut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Määttä sanoo, että ei halua kommentoida tilannetta tässä vaiheessa.
– Minusta asia meni juuri kuten ajattelin, eli oikein. Kaikki kivet ja kannot nyt kuitenkin käännetään, jotta asiaan saadaan selvyys. Kaupunginhallitus päättää, miten tästä edetään.
Vaihtoehtoja on kaksi: kaupunginhallitus joko siunaa tehdyn päätöksen tai tuo sen uudestaan valtuuston päätettäväksi.
Tallenne kiistanalaisesta kaupunginvaltuuston kokouksesta löytyy kaupungin nettisivuilta osoitteesta kuusamo.fi

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala