• Uutiset
  • Sivukylien kouluja kiinni Kuusamossa

Sivukylien kouluja kiinni Kuusamossa

Julkaistu: 22.11.2018

Kouluverkkotyöryhmän esitys kasvatus- ja sivistyslautakunnan käsittelyssä
– lopulliset päätökset koulujen sulkemisista tekee kaupunginvaltuusto

Kuusamon kouluverkkotyöryhmä esittää, että kaikki Kuusamon sivukylien koulut Mäkelää ja Käylää lukuun ottamatta suljetaan ja liitetään joko Rukan, Torangin tai Nilonkankaan koulupiireihin. Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsitteli asiaa keskiviikkona ja lopullisesti kouluverkon muutoksista päättää Kuusamon kaupunginvaltuusto. Ehdotuksen taustalla on koulurakennusten huono kunto ja Nilolle suunniteltu uusi alakoulu.


Kasvatus- ja sivistyslautakunta teki keväällä esityksen uuden alakoulun rakentamisesta nykyisen Nilonkankaan koulun tilalle. Kaupunginhallitus edellytti, että ennen kuin investointipäätöksiä tehdään, tulisi vielä kerran käydä läpi koko peruskouluverkko. Jos Nilonkankaalle rakennetaan uusi koulu, pitää nykyiseen kouluverkkoon tehdä muutoksia.

Uuden Nilonkankaan koulun suunnittelu on tarkoitus käynnistää vuoden 2019 aikana ja rakennushanke toteutettaisiin vuosina 2020–22.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta perusti asiaa valmistelemaan kouluverkkotyöryhmän, joka on kuullut muun muassa henkilöstöjärjestön ja yhdyskuntatekniikan edustajia ja tehnyt nyt esityksen. Sen mukaan Kuusamossa olisi tulevina vuosina vain viisi alakoulua: Nilonkangas, Tolpanniemi, Toranki, Mäkelä, Ruka ja Käylä.

Rukalle Määttälä ja Nissinvaara

Kouluverkkotyöryhmä esittää nyt, että Määttälän koulu liitettäisiin Rukan kouluun lukuvuoden 2019 alusta. Perusteena on koulun mittava sisäilmaongelma. Koulu toimii jo toista lukuvuotta väliaikaisissa tiloissa.

Noukavaaran koulu liitettäisiin osaksi Nilonkankaan koulua. Työryhmä perustelee esitystä muun muassa Noukavaaran koulun lämmitys- ja jätevesijärjestelmän saneeraustarpeella.

Myös Nissinvaaran koulu on kuntotutkimuksen perusteella mittavan saneerauksen tarpeessa. Työryhmä esittää, että Nissinvaaran koulu liitettäisiin Rukan kouluun lukuvuoden 2022–23 alusta. Samoin Sänkikankaan koulu on lähivuosina muun muassa lämmitysjärjestelmän ja kattorakenteiden osalta uudistamisen tarpeessa.

Sänkikangas Nilonkankaalle

Sänkikankaan koulu liitetään esityksessä lukuvuoden 2022–23 alusta Torangin kouluun ja alkuopetuksen osalta Kirkkokedon kouluun.

Työryhmä käsitteli myös Törmäsen koulun tulevaisuutta. Kuusamossa koulun toiminnan jatkoa on tarkasteltu silloin, kun koulun oppilasmäärä on laskenut alle 20 oppilaan. Törmäsen koulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä on tällä hetkellä 14 oppilasta. Esityksessä Törmäsen koulu liitetään Nilonkankaan kouluun jo lukuvuoden 2019–20 alussa.

Molempia ei voi saada

Uuden Nilonkankaan koulun rakentaminen ja vanhojen huonokuntoisten koulujen saneeraaminen merkitsisi yhdessä suurta investointiohjelman kasvua ja kaupungin velkamäärän merkittävää lisääntymistä.

– Tämän vuoksi joudutaan tarkastelemaan sitä, voidaanko koulupalveluja ja investointirahoitusta keskittää ja osin luopua vanhoista perusparannuksen tarpeessa olevista koulurakennuksista. Tavoitteena on luoda sellainen kouluverkko, joka voi taata kaikille lapsille ja henkilökunnalle turvallisen ja toimivan oppimisympäristön, sanoo Kuusamon sivistystoimenjohtaja Erkki Hämäläinen.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan käsitteli esitystä keskiviikkona. Lopullisesti kouluverkkoratkaisut päätetään Kuusamon kaupunginvaltuustossa ja jokaisesta mahdollisesta koulun lakkauttamisesta tehdään erillinen päätös.

Investointitahti alkaa jo hirvittää

Kuusamon kaupungin ensi vuoden investointiohjelman suuruus on noin kymmenen miljoonaa euroa. Talousarviota maanantaina esitelleet kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomo Hänninen ja kaupunginjohtaja Jouko Manninen sanovat, että investointitahti alkaa olla jo kipurajoilla.

– Kaupungin vuoden 2019 käyttötalouden tavoitteena on tuloksen tasapaino. Investoinnit jatkuvat suurina. Ruijanmutkan ryhmäkodin rakentaminen on suurin yksittäinen hanke. Rakennusten peruskorjaukset sekä tämän vuoden hankkeiden loppuun saattaminen vie investointipääomia. Tiestöön, katuihin ja reitistöihin panostetaan myös merkittävästi. Kaupungin velkamäärä jatkaa kasvuaan, kiteytti Manninen.

Kaikkiaan Kuusamossa on käynnissä tällä hetkellä lähes 130 miljoonan euron suuruiset investoinnit.
Mannisen mukaan uuden koulun rakentaminen Nilonkankaalle vaikuttaa koko kouluverkkoon.

– Keskustelua koulujen tulevaisuudesta käydään talven aikana päättäjien, koululaisten vanhempien ja henkilöstön kanssa. Huolellinen valmistelu on tarpeen vuosikymmenen suurimman investoinnin suunnittelussa.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala