• Uutiset
  • Poropuhelin ja muuta käteen sopivaa

Poropuhelin ja muuta käteen sopivaa

Julkaistu: 24.01.2019

Paloma-hanke aloitti työnsä Koillismaalla ja
etsii ratkaisuja elinkeinojen rinnakkaiseloon

Ei enää hankkeita ja uusia selvityksiä, vaan konkreettisia toimenpiteitä, vaadittiin tiistaina Kuusamossa käyntiin polkaistun Paloma-hankkeen ensimmäisessä yleisötilaisuudessa. Vuodenvaihteessa alkanut hanke hakee konkreettisia, käteen sopivia ratkaisuja poronhoidon, maanviljelyn, vakituisen ja loma-asutuksen yhteiselolle Koillismaalla. Kuusamossa tulevat kokeiltaviksi muun muassa poropuhelimet. Hanketta vetää Luonnonvarakeskus (Luke) ja siinä ovat mukana Lapin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).


Metsien hakkuut, soiden ojitukset, kaivos- ja tuulivoimahankkeet, turvetuotanto, maatalous, asutus, tiestö ja loma-asutus muuttavat porolaitumia. Poronhoidon haasteena on sopeutuminen näihin muutoksiin, jotka ovat jatkuneet vuosikymmeniä. Poroilla on poronhoitoalueella vapaa laidunnusoikeus.
– Joskus porot kuitenkin hakeutuvat alueille, joihin niiden ei ole suotavaa mennä, kuten pelloille ja pihoihin. Tästä aiheutuu ristiriitatilanteita muun muassa poronhoidon ja maatalouden välille. Eniten ovat nousseet esille maatalouden, vapaa-ajan asutuksen ja paikoin myös vakituisen asutuksen kokemat haitat porojen ei-toivotuista vierailuista, totesi Paloma-hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Juha Hiedanpää Lukesta.

Tavoitteena rinnakkaiselo

Paloma-hanke hakee ratkaisuja eri elinkeinojen ja maankäyttömuotojen rinnakkaiseloon kolmella tavalla.
– Ensinnäkin ristiriitatilanteiden taustat selvitetään, jotta voidaan paremmin ymmärtää, millaiset ratkaisut olisivat mahdollisia. Toiseksi kokeillaan Rovaniemen alueella toimivaksi osoittautunutta poropuhelinpalvelua, joka tarjoaa neuvontaa akuuteissa ongelmatilanteissa. Kolmanneksi tarkastellaan mahdollisuutta perustaa yhteistyöryhmä, joka pitemmällä aikavälillä etsisi ratkaisuja ristiriitoihin. Ryhmässä ovat edustettuina paikalliset osapuolet, Hiedanpää kiteyttää.
Kuusamossa tiistaina järjestetyssä hankkeen aloitusseminaarissa esiteltiin hanketta ja keskusteltiin työpajoissa poronhoidon ja maatalouden, vapaa-ajan asumisen ja matkailun suhteista. Tämän lisäksi pohdittiin ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja sitä, minkälaisia toimintatapoja kannattaisi edelleen kehittää.

Ei alueellisesti laaja ongelma

Kuusamon tilannetta muun muassa haastatteluilla selvittäneen Luken tutkija Mikko Jokisen mukaan ristiriidat poronomistajien ja muiden maankäyttäjien välillä eivät ole alueellisesti laaja ongelma, mutta joissakin palkisissa hänen mukaansa kuitenkin vakava.
– Riitaisuudet eivät kosketa kaikkia poronhoitajia, maanviljelijöitä ja mökkiläisiä. Paikoitellen on kuitenkin vakavia ristiriitatilanteita viljelyvahinkojen ja mökkien istutusten sekä pihojen siisteyden suhteen.
Jokisen mukaan ongelma on olemassa, mutta sitä koskeva julkikuva on saanut kohtuuttomat mittasuhteet somessa ja osin sosiaalisessa mediassa.
– Näistä asioista on kiistelty aina, mutta julkisuus nostaa ne esiin uudella tavalla ja voimakkuudella, hän totesi.

Taloudet vaikeudet kärjistävät tilanteen

Jokisen mukaan hermoja kiristävät myös maatalouden ja porotalouden taloudelliset vaikeudet. Kuten tuottajat tilaisuudessa totesivat, pellolle ei tarvita yhtään ylimääräistä ruokailijaa.
Toisaalta maankäyttö on muuttunut viime vuosina nopeasti ja porolaitumet kaventuneet muun muassa hakkuiden, matkailun ja haaskakuvauksen vuoksi. Porot hakeutuvat suojaan ihmisten ilmoille ja pelloille.
– Ristiriitoihin ei ole olemassa yhtä selittävää tekijää vaan kyseessä on monen tekijän yhteissumma.
Jokinen muistutti, että useimmissa tapauksissa homma toimii eivätkä poromiesten ja maanviljelijöiden välit ole kauttaaltaan poikki.
– Tiedottamiseen, yhteistoimintaan ja yhteistyöhön pitää satsata entistä enemmän ja ottaa avuksi uudenlaisia teknisiä ratkaisuja, joita Kuusamossakin nyt kokeillaan. Liikekarkottimien ja paikannusjärjestelmien lisäksi esimerkiksi poropuhelin on osoittanut hyväksi välineeksi pohjoisemmalla poronhoitoalueella.
Poronomistaja Sanna Kynkäänniemi muistutti kuulijoita poron luontaisesta käyttäytymisestä; se on laumaeläin, joka vaaran uhatessa tokkautuu ja pakenee avoimelle paikalle.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala