• Uutiset
  • Pirkko Vihko: Ylilääkärin valintaprosessi virheellinen

Pirkko Vihko: Ylilääkärin valintaprosessi virheellinen

Julkaistu: 15.01.2014

Pirkko Vihkon mielestä Kuusamon terveyskeskuksen ylilääkärin valintaprosessiin liittyy useita virheitä. Hän toteaa olleensa hakijoista sekä kokenein että pätevin ja ihmettelee niitä perusteluita, joilla hänet on valintatilanteessa tehtävästä sivuutettu.

Taivalkoskella syntynyt ja Kuusamossa lapsuutensa sekä nuoruutensa viettänyt professori, ylilääkäri Pirkko Vihko kritisoi perusturvajohtaja Vesa Isoviidan tekemää päätöstä koskien Kuusamon terveyskeskuksen ylilääkärin valintaa.

Isoviidan mukaan Vihkolla oli pitkäaikaisin ja monipuolisin työkokemus tehtävään, mutta ikänsä puolesta hän olisi voinut toimia vakituisena ylilääkärinä ainoastaan lokakuun loppuun saakka.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Yli 68-vuotias ei voi toimia virkasuhteessa, mutta työsopimussuhteessa toimimiseen ikä ei ole esteenä. Kyllä omaa osaamistaan voi tarjota yhteiskunnan hyväksi myös eläkeiän jälkeen, toteaa Vihko.

Isoviita perustelee Vihkon valitsematta jättämistä myös sillä, että hänen palkkatoiveensa ylitti hallituksen ja lautakunnan ylilääkärille suositteleman palkkakaton.

– Perusturvajohtaja ei koskaan informoinut minua mistään palkkakatosta. Hakemuksessani olen ilmoittanut, että ylilääkäritehtävien lisäksi voin koulutukseni huomioiden hoitaa myös sairaalakemistin tehtävät, johon perusturvajohtajan suullisesti antaman tiedon mukaan oli tarvetta. Olen valtakunnan toinen virallinen sairaalakemistikoulutuksen vastuuprofessori ja minulla on siis osaaminen sairaalakemistinä toimimiseen. Palkkatoiveessani, josta ei koskaan käyty mitään neuvotteluja, oli myös tämä osaamisalue huomioitu. Lähden siitä, että nyt kansalaisille annetussa julkisessa päätöksessä on tahallinen virhe, koska siinä ei käy ilmi, että palkkatoiveeni koskee ylilääkärin ja sairaalakemistin toimien hoitamista.

Vihko muistuttaa, että hänen valinnallaan kaupunki olisi saavuttanut huomattavia säästöjä palkkauksen sivukuluissa, koska 68 ikävuoden jälkeen työnantajan ei tarvitse maksaa työntekijästään henkilösivukuluja tai eläkekertymää.

Vahva osaaminen ja kokemus sivuutettiin

Vihko peräänkuuluttaa julkisten virkojen täyttämisessä avoimuutta.

– Koen, että osaamisestani ja kokemuksestani on annettu tietoa vain hyvin pieneltä osin asian tultua julki. Kuitenkin hallinnon keskeinen ominaisuus on sen läpinäkyvyys. Siksi hakijoiden vertailun pitää olla selkeää ja avointa. En kommentoi mitenkään muita hakijoita, mutta omaa osaamistani pidän ylivoimaisena, luki asiapapereita minkä lasien läpi tahansa. Jokaisella on työyhteisössä kuitenkin oikeus tunnistaa oma osaamisensa. Minulla on kolme erikoislääkäripätevyyttä, hallinnon pätevyys, kova kansainvälinen kokemus ja kova monialainen ylilääkärikokemus. Lisäksi hallitsen sairaalan laboratoriotoiminnan ja minulla on sekä valtakunnalliset että kansainväliset monialaiset

yhteydet mukaanlukien lääkärikouluttajayhteydet, listaa Vihko.

– Kun olin toiminut vuosia nukutuslääkärinä, kirurgina ja Töölön tapaturmasairaalan päivystäjänä, ei minun koskaan tarvinnut pelätä, miten selviän. Olen johtanut isoja organisaatioita, ollut Nokia konsernin johtava työterveyslääkäri ja Maailman Terveysjärjestön laboratorion johtaja ja nyt laboratoriolääketieteen professuurin lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratorion ylilääkäri.

Väkisin Vihko ei ole Kuusamon terveyskeskuksen ylilääkäriksi tulossa.

– Kaupunki päättää, mutta kaupunkilaisilla on myös oikeus tietää, mitä oikea osaaminen terveydenhuollon johtamisessa tarkoittaa. Alunperin ajattelin, että tarjoan osaamistani Kuusamolle, kun virka oli auki toisen kerran ja minulla oli nyt ajankäytöllisesti mahdollisuus tarjota palveluitani. Toisaalta, Isoviita pyysi itse minua hakemaan tätä virkaa, kun kysyin onko Kuusamossa kiinnostusta. En ikinä kuvitellut, että osaamistasollani en kelpaa Kuusamon päättäjille.

Vihko on tehnyt oikaisuvaatimuksen Isoviidan valintapäätöksestä.

Vesa Isoviita: Palkkauksesta käytiin keskustelua

Kuusamon perusturvajohtaja Vesa Isoviita kumoaa Vihkon väitteen siitä, ettei hänen palkkauksestaan tai niin kutsutusta palkkakatosta oltaisi käyty haastattelun yhteydessä keskustelua.

–  Sanoin haastattelun jälkeen Vihkolle, että hänen palkkatoiveensa on yli sen rajan, minkä olemme ajatelleet ylilääkärille maksaa. Tähän hän vastasi, että se on minun arvoni, kyllä jokaisen täytyy tietää oma arvonsa. Tämän jälkeen keskustelumme ei enää jatkunut.

Vihko oli omien sanojensa mukaan huomioinut palkkatoivomuksessaan mahdollisuuden hoitaa yliläkärin tehtävien lisäksi myös sairaalakemistin toimen, joka on ollut Kuusamon terveyskeskuksessa haussa.

Isoviidan mukaan Kuusamon terveyskeskukseen haettiin nyt kuitenkin vain ja ainoastaan ylilääkäriä.

– Mielestäni ei voi myöskään ajatella niin, että jos yksi ihminen tekee yhden henkilön työpanoksen, hän saa kahden ihmisen palkan.

Isoviita kiistää myös sen, että Vihkon valinta olisi kaatunut ikäkysymykseen.

– Toki olimme hakemassa virkaan ylilääkäriä pidemmällä tähtäimellä, mutta se ei ollut se suurin kriteeri. Eniten valintaan vaikutti kokonaisarvio, johon sisältyi hakijan antama kokonaiskuva itsestään haastattelutilanteessa sekä se, mihin suuntaan Kuusamon terveyskeskusta vietäisiin uuden ylilääkärin toimesta. Toki yksi merkittävä syy Vihkon valitsematta jättämisessä oli asettamamme palkkakaton ylittäminen.

One thought on “Pirkko Vihko: Ylilääkärin valintaprosessi virheellinen

  1. On voitava puuttua kunnissa taphtuviin virka- ja toiminimityksiin. Lakia tulee noudattaa vaikka menisi välit lähipiirin kanssa. Lain vastaista toimintaa alkaa olla terveydenhoitolaitoksissa ja virkaan tai toimeen liittyvissä vastuuasioissa ei enää noudateta lakia. Laki edellyttää että tietyissä toimissa vaaditaan lain turvaama vähimmäisammatillinen oppiarvo. Tätä rikotaan jo terveydenhuollossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala