Muistisairas ei katoa minnekään

 

Koillismaan seudun Muistiyhdistys sai joululahjaksi RAY:ltä rahat kolmen vuoden projektiin

 

Koillismaan seudun Muistiyhdistys on saanut jättipotin Raha-automaattiyhdistykseltä. Yhdistys toteuttaa seuraavan kolmen vuoden aikana noin 300.000 eurolla hankkeen, jonka pääviesti on, että muistisairas ei katoa yhteisöstään mihinkään. – Haluamme tukea muistisairauden ja heidän omaistensa arkea ja toisaalta tuoda tietoa muistisairauksista myös muille, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Ronkainen. Hanke tekee työtään muun muassa kyläyhteistyöllä ja kulttuurin keinoin.

 

Koillismaalla on tällä hetkellä yhteensä 588 vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavaa ihmistä. Muistisairaiden osuus väestöstä kasvaa nopeasti ikääntymisen myötä.

– Usein käy niin, että kun ihminen sairastuu, hän ja hänen läheisensä vetäytyvät omaan kotiin. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä vaikka ihminen sairastuu muistisairauteen, hän ei katoa mihinkään. Hän on edelleen arvokas osa yhteisöään, sanoo Koillismaan seudun Muistiyhdistyksen sihteeri Kerttu Lohilahti.

Lohilahden mukaan muistisairaus herättää usein ennakkoluuloja ja pelkoja.

– Vuorovaikutuksella, kohtaamisella ja tiedon jakamisella ennakkoluuloja ja pelkoja pysytään hälventämään Muistisairaus vaikuttaa ihmisen kykyyn ilmaista itseään, mutta halu olla osa yhteisöään, saada läheisyyttä ja kontakteja muihin ihmisiin säilyy siitä huolimatta. Muistisairas ihminen selviytyy parhaiten tutussa ympäristössä, tuttujen ihmisten ja rutiinien keskellä, hän sanoo.

 

Neljä kylää pilotiksi

 

Jotta ennakkoluulot hälvenisivät ja muistisairaat pysyisivät mukana tutussa arjessaan, tarvitaan uudenlaisia malleja toimia. Vuodenvaihteessa Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla käynnistyvä RAY:n rahoittama hanke etsii hyviä toimintatapoja, joilla muistisairas ja hänen läheisensä voivat edelleen olla aktiivisia toimijoita ja osallisia kyläyhteisöissä ja kulttuurisessa ympäristössä.

Hankkeelle palkataan projektityöntekijä, joka tekee tiivistä yhteistyötä koillismaalaisten yhdistysten, kylien ja asiantuntijoiden kanssa. Oleellista on, että toimintaa on muuallakin kuin taajamissa, sillä muistisairauteen sairastuneista suuri osa elää ja asuu kylillä kaukana kuntakeskusten palveluista.

– Pilottikyliä ovat Kuusamossa Penttilänvaaran ja Vuotunki-Määttälänvaaran kylät, Posiolla Lohiranta ja Taivalkoskella mahdollisesti Jokijärvi. Näillä kylillä on aktiivista ja omaleimaista kulttuuritoimintaa, Lohilahti sanoo.

 

Kulttuurielämyksillä on valtava voima

 

Kulttuurijärjestöjä ja vapaaehtoisia tarvitaan puolestaan taiteen, kulttuurin ja luonnon menetelmien käyttämiseen muistisairaiden ja läheisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

– Me kaikki tiedämme musiikin voiman. Sen lisäksi tarvitaan myös muita taiteen muotoja kuten esimerkiksi kulttuurikierroksia. Pienetkin asiat ovat tärkeitä, puheenjohtaja Ronkainen sanoo.

Koillismaan seudun Muistiyhdistys on toiminut viisi vuotta ja sillä on tällä hetkellä noin 120 jäsentä.

 

 

Osallisuuden ja toimijuuden vahvistamista

 

Koillismaan Seudun Muistiyhdistyksen hankkeen päätavoitteena on vahvistaa muistisairaan ja hänen läheisensä osallisuutta ja toimijuutta. Samalla halutaan vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä vahvistaa kyläyhteisöjen tietoisuutta ja ymmärrystä muistisairaiden maailmasta.

Tavoitteeksi on asetettu myös se, että muistisairas ja hänen läheisensä löytävät omassa yhteisössään taiteen, kulttuurin ja luonnon elämänlaatua ja hyvinvointia vahvistavaksi tekijäksi. Paikallisten kulttuuritoimijoiden ja taidejärjestöjen resurssia, osaamista ja aineistoja kehitetään muistisairaiden saavutettavaksi.

Hanke kulkee toistaiseksi nimellä Muistisairaan ja läheisten toimijuuden vahvistaminen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen vapaaehtoistoiminnalla. Työnimi on vielä haussa.

Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Kuusamon Taidetuki, Kuusamon Senioritanssijat, Kuusamo-seura, Vanhassa vara parempi -hanke, Kuolion Kylät, Vuotungin Maamiesseura ja Lohirannan Maa- ja Kotitalousseura sekä Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset, Taitelijaseura Koillinen, Kuusamon Matkailuoppaat ja koillismaalaiset luontopalveluyritykset.

 

 

Yleisöluentoja muistisairauksista

 

Vuodenvaihteessa alkavan hankkeen lisäksi Koillismaan seudun Muisti tarjoaa paljon muutakin toimintaa Kuusamossa ja Taivalkoskella. Tietoa muistisairauksista ja muistisairauden aiheuttamista käytösoireista on tarjolla 22.2. ja 22.3. kello 18 Kuusamon lukiolla, kun geriatri Tarja Konttila luennoin aiheesta.

Kuusamon muistikahvila on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Porkkatörmän takkahuoneessa. Vertaistuen lisäksi kahvilassa tapaa kiikkutuolivieraita, jotka kertovat muistisairauksista ja niiden hoidosta. Kahvila on avoinna kerran kuussa keskiviikkoisin kello 13–14.30 ja alkavana vuotena ensimmäisen kerran 11. tammikuuta 2017.

Taivalkosken muistikahvila palvelee Katajan Pirtissä (Lammentie 4) niin ikään kerran kuussa torstaisin. Seuraavan kerran kahvila on avoinna 26.1.2017 klo 12.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala