hi5
  • Uutiset
  • Metsäsektori liikevaihdoltaan ylivoimainen ala Koillismaalla

Metsäsektori liikevaihdoltaan ylivoimainen ala Koillismaalla

Julkaistu: 17.10.2019

Matkailun merkitys korostuu sen työllistävyydessä –
tärkeimpien toimialojen tunnusluvut on nyt selvitetty

Metsäsektori on liikevaihdoltaan ylivoimainen toimiala Kuusamossa ja Taivalkoskella. Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkijat Jari Järviluoma ja Pekka Kauppila selvittivät Naturpolis Oy:n toimeksiannosta alueen tärkeimpien toimialojen tunnusluvut. Kuusamon vahva tukijalka eli matkailu päihittää metsäsektorin työllistävyydessä, mutta jää liikevaihdollaan selvästi sen sekä vähittäiskaupan taakse. Tutkimuksen ajankohtaisuutta korostaa työvoiman saatavuuden haaste Koillismaalla.

Matkailu työllistää eniten, mutta jää liikevaihdoltaan selvästi metsätalouden ja vähittäiskaupan taakse Kuusamossa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa valmistuneen selvityksen mukaan välitön matkailutulo oli Kuusamossa vuonna 2017 noin 112,8 miljoonaa euroa ja sen osuus kunnan kaikkien yritystoimipaikkojen liikevaihdosta 15 prosenttia. Toimiala työllisti toissavuonna 591 henkilötyövuoden verran.
Metsäsektorin liikevaihdoksi laskettiin samaan aikaan 207 miljoonaa euroa ja osuudeksi kunnan kaikkien yritystoimipaikkojen liikevaihdosta 27 prosenttia. Yritystoimipaikkojen henkilöstöstä 10 prosenttia eli 369 henkilötyövuotta kirjattiin metsätalouteen ja puunkorjuuseen, puuteollisuuteen sekä huonekalujen valmistukseen.
Elintarvikesektorin osuus Kuusamon yritystoimipaikkojen liikevaihdosta oli enää vain kuusi prosenttia eli 44 miljoonaa euroa. Ala työllistää noin 222 henkilötyövuoden verran.
Liikevaihdoltaan toiseksi suurimmaksi toimialaksi on noussut vähittäiskauppa, joka yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli noin 137 miljoonaa euroa eli 18 prosenttia liikevaihtokakusta. Ala työllisti 433 henkilötyövuoden verran mikä on 12 prosenttia kaikista yritystoimipaikkojen henkilöstöstä.

Kuljetusten osuus myös merkittävä

Haasteena selvityksen teossa oli toimialojen rinnakkaisuus ja osin päällekkäisyys. Esimerkiksi puutavarakuljetukset ovat selkeästi osa metsäsektoria, mutta tässä tutkimuksessa niitä ei luettu siihen.
– Toimipaikkatilaston mukaan tieliikenteen tavarankuljetuksessa oli Kuusamossa vuonna 2017 42 toimipaikkaa, joissa oli henkilöstöä yhteensä 229 ja liikevaihtoa 33,3 miljoonaa euroa. Tilastosta ei kuitenkaan pysty yksilöimään, kuinka suuri osuus liikevaihdosta syntyi puutavarakuljetuksista, tutkijat kertovat.
Puutavarakuljetusten aluetaloudellisten vaikutusten arvioimiseksi selvityksen yhteydessä haastateltiin kuutta kuusamolaista kuljetusyrittäjää. Heitä pyydettiin arvioimaan, kuinka suuri osuus Kuusamon tieliikenteen tavarakuljetuksen liikevaihdosta oli peräisin puutavarakuljetuksista.
– Kaikki kuusi haastateltua kokivat arvioinnin haastavaksi. Kaksi haastateltua ei halunnut esittää mitään arviota ja arvionsa kertoneidenkin vastaukset vaihtelivat suhteellisen paljon eli 40–70 prosentin välillä.

Tutkimusta aluekehitystyön tueksi

Vastikään julkaistun selvityksen tarkoituksena oli laatia Koillismaan eli Kuusamon ja Taivalkosken aluetalouden nykytilan mittaamismalli ja kehityksen seurantamalli toimialojen ja laajemmin aluekehityksen analysointiin, seurantaan sekä ennustamiseen ja arviointiin.
Toimialaselvityksessä tarkasteltiin tärkeimpien toimialojen eli alkutuotannon ja elintarvikesektorin, metsäsektorin, matkailun ja vähittäiskaupan aluetaloudellisia merkityksiä ja välittömiä vaikutuksia. Taloudelliset mittarit ja tunnusluvut pohjautuvat Tilastokeskuksen alueelliseen yritystoimintatilastoon, Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon ja Kuntaliiton efektiivinen veroaste -tilastoon.
– Tämä tarkoittaa sitä, että kerrannaisvaikutukset ja edelleen kokonaisvaikutukset jäivät huomioitta. Taloudellisten tunnuslukujen osalta selvityksessä esitetyt luvut ovat siten verrattavissa Kuusamon tapauksessa vain matkailun välittömiin aluetaloudellisiin vaikutuksiin, korostavat tutkimuksen tehneet Jari Järviluoma ja Pekka Kauppila.
Selvitys tehtiin Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n toimeksiannosta tammi−toukokuun välisenä aikana vuonna 2019.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala