• Uutiset
  • Maaningan tuulipuisto etenee

Maaningan tuulipuisto etenee

Julkaistu: 28.02.2019

Yhdyskuntatekniikan lautakunta äänesti tuulivoimaosayleiskaavan hyväksymisestä –
Riisitunturille syntyy maisemahaitta, Tolvan paliskunnan poroille gps-pantaseuranta

Posion ja Kuusamon rajalle vireillä oleva Maaningan tuulivoimapuisto etenee. Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta esittää alueen osayleiskaavan hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle. Esitys tehtiin äänestyksen jälkeen. Marraskuussa alla pidetyssä viranomaisneuvottelussa todettiin muun muassa hankkeen maisemahaitat sekä pohdittiin sen vaikutuksia porotaloudelle.


<!–more–>

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta on hyväksynyt äänestyksen jälkeen viime kesänä esillä olleen ja sen jälkeen korjatun Maaningan tuulivoimaosayleiskaavan. Päätös syntyi äänin 9-3.

Vihreiden Pekka Virtanen esitti, että Maaningan tuulivoimakaavaa ei hyväksytä muun muassa siksi, koska se on kahden arvokkaan kansallispuiston välissä ja näistä aivan Riisitunturin kyljessä, jolloin maisemahaitat ovat suuria ja kansallispuistojen erämaaluonne häviää.

Vasemmistoliiton sitoutumaton jäsen Anne Murto kannatti esitystä ja kolmantena Virtasen esityksen puolesta äänesti vihreiden Marjo Kämäräinen. Esittelijän eli kaavan hyväksymisen puolesta äänestivät kokoomuksen Arto Hannola ja Sari Kurtti sekä keskusta Jouni Mustonen, Hannu Poussu, Tuomo Pulkkanen, Liisa Siikaluoma, Ville Pitkänen, Tuija Vanttaja ja Ulla Voutilainen.

Seuraavaksi kaavaan ottaa kantaa Kuusamon kaupunginhallitus ja lopullisesti kaavasta päättää valtuusto. Kun kaava saa lainvoiman, miljoonahanke on puistoa suunnittelevan EPV Tuulivoiman ratkaistavissa.


”Yhteen sovitettavissa jos vain tahtoa riittää”

Osayleiskaava oli esillä marraskuussa Oulussa pidetyssä viranomaisneuvottelussa, jossa käytiin läpi kaavasta sen nähtävillä oloaikana tehtyä kymmentä muistutusta sekä kaavan suhdetta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan.

Esillä oli myös sähkön siirtäminen eteenpäin. EPV Tuulivoima on valittanut yhdeksi vaihtoehdoksi esitetyn Jumiskon 110 kV:n vaatimasta ympäristövaikutusten arviointitarpeesta hallinto-oikeuteen, mutta vie kuitenkin samalla YVA:n eteenpäin.

Viranomaisneuvottelussa käytiin läpi muun muassa luontokohteita, linnustoselvitystä sekä maakuntakaavan tilannetta.  Muistutuksissa keskityttiin tuulivoimalapuiston rakentamisesta aiheutuviin haitallisiin vaikutuksiin jotka kohdistuivat pääasiassa poronhoitoon, maisemaan, meluun ja kiinteistön arvoon sekä petolintuasiaan, jota on selvitetty erikseen.

Neuvottelussa todettiin, että hankkeen vaikutukset maisemaan ja poronhoitoon ovat yhteen sovitettavissa, jos tahtoa riittää.

EPV Tuulivoima on hankkinut Tolvan paliskunnalle keväällä 2016 ja 2017 yhteensä 26 gps-pantaa. Pannat lähettävät tiedon niitä kantavien porojen ja siis myös tokkien sijainnista kerran vuorokaudessa. Seuranta on sovittu viideksi vuoden ja yhtiö on esittänyt sen jatkuvan ainakin viisi vuotta sen jälkeen, kun tuulivoimalat on rakennettu.


Maisemahaitta mutta varmuutta sähköstä

Posion kunnan edustaja Kari Laurila korosti tapaamisessa maisemahaittoja. Hän totesi, että Posiolle on tärkeää, että voimaloiden maisemavaikutukset eivät heikennä Riisitunturin houkuttelevuutta virkistyskäyttöön ja turismiin. Tunturin kävijämäärä on tuplaantunut parissa vuodessa.

– Kaavaselostuksessa olisi syytä mainita, että Kuusamon tavoitteena on toteuttaa sähkönsiirron rengasreitti kaupungin sähkönsaannin varmistamiseksi. Silloin voimalinjat tarvitaan kaava-alueelta sekä Jumiskon että Kuusamon suuntaan, Laurila huomautti.

Kuusamon kaupunkia neuvottelussa edustanut kaavoitusarkkitehti Lea-Vuokko Alavuotunki myönsi, että hanke on tärkeä Kuusamolle, koska sen avulla kaupungin sähkönsyötön toimitusvarmuus paranee.

Massiivinen 54 voimalan tuulivoimapuisto

Maaningan tuulivoimapuisto sijoittuisi Riisitunturin koillispuolelle, kansallispuiston tuntumaan. Kuusamosta puistoon on matkaa 40 kilometriä ja Rukalta 25 kilometriä.

Suunnitellun alueen omistaa Kuusamon Yhteismetsä, joka on tehnyt vuokrasopimuksen alueesta hanketoimijan kanssa jo vuonna 2014.

Suunniteltu tuulivoimapuisto on kokonaisuudessaan 54 voimalan laajuinen. Voimaloiden napakorkeus on 170 metriä ja roottorin halkaisija 160 metriä, jolloin kokonaiskorkeus on 250 metriä.  

Teholtaan voimalat olisivat teholtaan 3-6 MW.

Kuusamossa on nykyään neljä tuulivoimalaa ja Posiolla kolme.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala