Lumikuorma uhkaa kattojen kestävyyttä Kuusamossa

Viikonlopun aikana romahti Kuusamossa Halpa-Hallin varastorakennuksen sekä Pölkky Oy:n puutavarakatoksen vesikatot

Kuusamossa romahti viikonlopun aikana vesikatot Pölkky Oy:n ja entisen Halpa-Hallin kiinteistöistä. Molemmissa tapauksissa vältyttiin henkilövahingoilta. Lumimassa on Kuusamossa nyt niin suuri, että se uhkaa jo kiinteistöjen kattorakenteiden kestävyyttä. Kuusamon kaupungin rakennusvalvonta kehottaa nyt kaikkia kiinteistöjen omistajia tarkastamaan rakennuksiensa kattojen lumitilanteen. Pitkänajan ennusteiden mukaan lumitilanne pahenee edelleen.

Kuusamon runsas lumitilanne uhkaa rakennuksien kattojen kestävyyttä.
Viikonloppuna romahti entisenä Halpa-Hallina tunnetun kiinteistön varasto-osan vesikatto useamman sadan neliömetrin alueelta. Romahdus kaatoi myös varastorakennuksen seinän.
Pölkyllä romahti viikonloppuna puutavarakatoksen vesikatto noin 350 nelimetrin alueelta.
Kuusamon kaupungin rakennustarkastajan Erkki Pohjolan mukaan kiinteistöjen omistajien on nyt syytä tarkistaa rakennuksiensa kattojen lumitilanne. Suurinta osaa talousrakennuksista ei ole mitoitettu näin raskaille lumikuormille.
– Lumikuormat katoilla ylittävät tällä hetkellä 90-luvulla ja sitä aikaisemmin rakennettujen rakennusten osalta laskelmissa käytetyt laskenta-arvot. Tällöin peruslumikuormana käytettiin laskelmissa 160-180 kiloa neliömetrille. Tällä hetkellä lumen vesiarvo on Kuusamossa keskimäärin 200-240 kiloa neliömetrille ja joillakin alueilla vesipitoisuus on jopa 260-300 kiloa neliölle, mikä ylittää jo uusimpienkin rakennusten laskenta-arvot lumikuormille.
Pohjola kehottaakin kaikkia kiinteistöjen omistajia ryhtymään välittömästi riittäviin toimenpiteisiin kattojen lumikuormituksen vähentämiseksi.
– Katoille kertynyt lumi saattaa vaurioittaa kiinteistöjen kattorakenteita ja pahimmassa tapauksessa jopa aiheuttaa sortumia. Erityisen tarkkana tulee olla suurten, laajarunkoisten rakennusten kanssa, kuten esimerkiksi teollisuus- ja varastohallien, kauppojen ja kauppakeskuksien, maneesien, urheiluhallien, eläinsuojien ja konehallien kanssa. Myös rivi- ja kerrostalot, varastorakennukset sekä ladot ovat nyt todella kovilla ylittyneiden peruslumikuormien vuoksi.

Kattojen puhdistaminen kiinteistönomistajan vastuulla

Pohjolan mukaan erityisesti kattojen katvealueiden kohdilla lumikertymät voivat olla huomattavan suuret. Myös loivilla sekä tasakattoisilla rakennuksilla on ajankohtaan nähden huomattavan paljon raskasta lumikuormaa.
– Mikäli katolla on lunta epätasaisesti, tulee lumien pudottaminen aloittaa paksuimmasta kinostumasta. Tällaisia aloituskohteita ovat taitteet, kinostuma, jiirit, parvekkeiden ja terassien liittymät. Harjakatolla tulee pudottaminen tapahtua symmetrisesti molemmilta lappeilta tasaisesti. Toispuoleinen pudottaminen saattaa aiheuttaa ylikuormitusta rakenteille. Tasakatoilta lumet tulee poistaa saman tien, eikä katolle saa kasata lunta odottamaan siirtoa.
Kattojen puhdistus sekä jääpuikkojen poistaminen rakennusten räystäiltä kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle.
– Rakennusten omistajilla on yleinen velvollisuus seurata rakennuksien kantavien rakenteiden kuntoa. Laajarunkoisten rakennusten omistajien on lisäksi lain mukaan huolehdittava, että asiantuntija arvioi kantavien rakenteiden turvallisuuden ja kunnon ja rakennuksen käyttöohjeissa on mainittu tarvittavista toimenpiteistä ja aikataulusta rakenteiden kunnon ylläpitämiseen ja seuraamiseen.
Pohjola muistuttaa, että lumenpudottaminen tulee tehdä turvallisesti eikä se saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille eikä irtaimelle omaisuudelle.
– Katemateriaali tulee lumia pudottaessa ottaa huomioon. Huopakate on erityisen herkkä varioitumaan, joten sille kannattaa jättää lumia pudottaessa noin 10 senttimetrin suojakerros. Peltikate on liukas, varsinkin jos katolle on ehtinyt muodostua jo jääkerrosta lumen alle. Lumia pudotettaessa suositellaan käyttämään valjaita ja köysiä estämään pudottajan putoamista lumien mukana.
Lumikuormien ajankohtaisen tilanteen ja. lumen vesipitoisuuden pystyy tarkastamaan www.ymparisto.fi /kattojenlumikuorma

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala