• Uutiset
  • Lautakunta esittää Määttälän ja Törmäsen koulujen lakkauttamista

Lautakunta esittää Määttälän ja Törmäsen koulujen lakkauttamista

Julkaistu: 03.03.2020

Vihreiden mielestä kouluverkkosuunnitelma runnottiin läpi vastoin hyvää kuntahallintoa

Mika Flöjtin mukaan vihreät eivät ole tyytyväisiä tapaan, jolla kouluverkkosuunnitelma vietiin läpi. Hänen mukaansa nyt tähän vastoin hyvää kuntahallintoa läpivietyyn koulusuunnitelmaan tukeutuen ollaan lakkauttamassa Määttälän ja Törmäsen kouluja. Koillismaan Uutiset kysyi valtuustoryhmien puheenjohtajien kantoja koulujen lakkauttamisasiaan. Koulujen kohtalo ratkeaa lopullisesti 23. maaliskuuta pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Kuusamon Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esitys Määttälän ja Törmäsen koulun toimintojen lakkauttamisesta jakaa mielipiteitä kuntapäättäjissä.
Mika Flöjtin (vihr.) mukaan heidän ryhmänsä tulee suhtautumaan Määttälän ja Törmäsen koulujen lakkautusesitykseen erittäin kriittisesti, koska joulukuussa 2018 valtuuston hyväksymä kouluverkkosuunnitelman läpivieminen ei noudattanut hyvää kuntahallintoa.
– Nyt vedotaan 2018 päätettyyn kouluverkkosuunnitelmaan, jonka prosessiin vihreiden valtuustoryhmä ei ollut tyytyväinen, koska siinä ei aidosti osallistettu sivukylän koulujen oppilaiden vanhempia, eikä myöskään Kuusamon taajaman. Ihmisiltä vietiin vielä valitusoikeus tästä päätöksestä ja nyt tähän kouluverkkosuunnitelmaan vedotaan näiden sivukylien koulujen lakkauttamisien yhteydessä. Joulukuussa 2018 kun tätä asiaa valtuustossa käsiteltiin, annettiin vielä ymmärtää, ettei nyt olla vielä tekemässä mitään päätöksiä, vaikka juuri näin itse asiassa tehtiin.
Flöjt kannattaa ratkaisuksi siirtokoulua.
– Määttälässä on kasvava oppilasmäärä ja sinne pystyisi Kuusamo Hirsitalot suunnittelemaan ja tekemään siirtokoulun moduliratkaisuna, jolloin se voitaisiin helposti siirtää muualle siinä vaiheessa, kun oppilaita ei ole enää riittävästi.
Flöjt ehdottaa myös oppilaaksiottoalueiden uudelleen tarkistamista.
– Kouluverkkoasiassa olisi pitänyt ottaa myös oppilaaksiottoalueet uudelleen tarkasteltavaksi. Esimerkiksi Vuotungista kuljetetaan oppilaita Rukalle, vaikka Määttälän koulu sijaitsee paljon lähempänä.
Flöjtin mukaan Törmäsen koulun oppilaita ei tulisi siirtää tässä vaiheessa Nilolle, koska Nilonkankaan koulu on todettu purkukuntoiseksi.

Kyseessä arvopohjavalinta

Veli Määttä (kesk.) toteaa, että lautakunta on lähtenyt toteuttamaan nyt vuonna 2018 laadittua kouluverkkosuunnitelmaa.
– Oma kantani on, että asiantuntijalautakunnan esitystä noudatetaan ja tässä toteutetaan nyt sitä kouluverkkosuunnitelmaa, joka vuonna 2018 laadittiin. Määttälän koulun osalta on harmittavaa se, että siellä riittäisi oppilaita, mutta ei tiloja, jossa käydä koulua. Siitähän tässä nyt on kysymys. Jos siellä olisi kelvolliset tilat opiskeluun, tätä keskustelua ei tarvitsisi nyt käydä. Törmäsen koulu on oppilasmäärältään pieni ja lasten kannalta Nilonkankaan koulu on mielestäni parempi vaihtoehto.
Päivi Käkelä (sd.) kannattaa niin ikään lautakunnan tekemää esitystä.
– Kuusamossa ei voida panostaa useamman koulun rakentamiseen tai remontointiin. Rahat eivät sellaiseen riitä. Mielestäni järkevämpää on satsata nyt Nilonkankaan koulun uudistamiseen.
Joukamo Kortesalmi (ps.) puolestaan vastustaa koulujen lakkauttamisesitystä.
– Kummankin koulun kohdalla oppilasennuste riittää toiminnan jatkamiseksi. Tässä on kyseessä selkeä arvopohjavalinta. Rahaa tuntuu riittävän sinne, minne sitä halutaan osoittaa. Käytännössähän tässä ollaan valmiit teurastamaan kyläkoulut Rukan Stadiumin rakentamisen vuoksi.
Kortesalmen mukaan kaupungin pitäisi vielä selvittää omistuspohjaisen siirtokoulun kustannukset.
– Nyt vertailussa on ollut vain vuokramallinen siirtokoulu, joka on niin kallis, ettei se ole kilpailukykyinen vaihtoehto. Vuokrasiirtokoulu tulee maksamaan yhdeksässä vuodessa saman verran kuin kiinteä koulu.

Opetuksen laatu turvattava

Hannu Ervasti (kok.) toteaa, että tärkeintä kouluverkkoasiaa pohdittaessa on, että opetuksen laatu pysyy korkeana, ryhmäkoot eivät kasva, oppimisen tuki säilyy ja valinnaisuus turvataan.
– Oppilaan etu edellä opetuksellisesti mennään aina. Nyt tilanne näyttää siltä, että taloudellisesti edellinen ei ole mahdollista ilman, että nykyistä kouluverkkoa tarkastellaan. Näin ollen olen valmis tukemaan koulutus- ja sivistyslautakunnan päätöksiä. Törmäsen ja Määttälän koulujen lakkautus tulee tehdä niin, että koulukuljetukset järjestellään toimiviksi. Kokoomus on ryhmänä aiemminkin ollut kouluverkkosuunnitelman takana.
Tarmo Raatikainen (vas.) muistuttaa, että Kuusamossa ollaan tilanteessa, jossa myös opetuksen osalta joudutaan tekemään säästöjä sivistystoimen 700.000 euron säästötavoitteen saavuttamiseksi.
– Kun kyseessä on opetustoimi, täytyy kaiken päätöksenteon takana olla oppilaan paras eli laadukas opetus, joka perustuu seuraaviin lähtökohtiin: päteviin opettajiin, tarvittavaan ohjaaja määrään, sopivan kokoisiin opetusryhmiin ja riittävään tuntikehykseen. Käytettävissä olevilla taloudellisilla resursseilla on turvattava nämä. Jos rakenteellisia ratkaisuja ei tehdä, on säästötoimien väistämätön seuraus henkilökunnan vähentäminen. Sen seurauksena opetusryhmien koko kasvaa ja ohjaajien määrä vähenee.
Raatikainen toteaa, että kyläkoulujen lakkauttaminen on aina kipeä toimenpide koko kyläyhteisölle.
– Sen seurauksena kylä menettää perinteisen toimintojen keskuksensa, oppilaiden koulumatkat pitenevät ja kylän houkuttelevuus sinne muuttaville perheille pienenee. Nyt esillä olevat koulujen lakkauttamiset koskettavat tällä hetkellä 42:ta kouluikäistä. Mutta toinen tärkeä näkökulma on se, että mikäli säästöt kerätään kaikkien kuusamolaisten oppilaiden opetuksesta, koskee se noin tuhatta perusopetuksessa olevaa oppilasta. Tilanne ei siis ole millään tavalla yksinkertainen.
Raatikaisen mukaan on tärkeää ymmärtää, millaisessa arjessa nykykoulussa työskennellään.
– Koululaitoksessamme on kuluneiden vuosien aikana toteutettu laajasti integraatiota ja inkluusiota. Integraatio tarkoittaa sitä, että erityisen tuen päätöksen saaneet tai muutoin haasteelliset oppilaat sijoitetaan yleisopetuksen ryhmään. Integraation onnistumisen takana on riittävä saatavilla oleva tuki, esimerkiksi koulunkäynnin ohjaajat ja ajoittainen erityisopettajan apu. Integraation avulla päästään inkluusioon, jolloin kaikki oppilaat käyvät koko koulutiensä yhdistetyssä koulutusjärjestelmässä. Tällöin korostuvat entisestään joustavat, kaikkien oppilaiden osallisuutta korostavat opiskelujärjestelmät. Siihen tarvitaan mahdollisimman laadukas ja riittävä henkilökunta. Tämä on vaikeaa toteuttaa, mikäli edellä mainittu säästötavoite säilyy, eikä kouluverkkoon tehdä rakenteellisia ratkaisuja.
Raatikaisen mukaan jokaisen on hyvä miettiä myös sitä, kumpi vaikuttaa enemmän läpi koko oppilaan elämän? Se, missä koulussa hän koulunsa käy, vai se, kuinka laadukasta opetusta hän saa?

FAKTAT

Kuusamon Kasvatus- ja sivistyslautakunta esittää Määttälän
ja Törmäsen koulun toimintojen lakkauttamista 1.8.2020 alkaen.

Asian käsittely etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen
ja lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto 23. maaliskuuta pidettävässä kokouksessa.

Määttälän koulun oppilaat tullaan siirtämään Rukan koululle,
lukuun ottamatta Riekin tien vartta, jossa asuvat oppilaat siirtyvät Mäkelän koululle.

Törmäsen koulun oppilaat siirretään Nilonkankaalle.

Määttälän koulun oppilasmäärä nousee 24 oppilaasta 35 oppilaaseen vuoteen 2023 mennessä
ja laskee tämän jälkeen 2-3 oppilaalla seuraavan kolmen vuoden aikana.

Törmäsen koulun oppilasmäärä pysyy seuraavan kuuden vuoden ajan noin 20 oppilaassa.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala