• Uutiset
  • Lähihoitajia tarvitaan lisää

Lähihoitajia tarvitaan lisää

Julkaistu: 08.11.2018

Alalle voi kouluttautua Kuusamossa nyt myös monimuoto-opinnoilla
– oppisopimuksella lähihoitajan ammattiin valmistuvien määrä kasvaa


Lähihoitajat työllistyvät lähes varmuudella ja vaihtoehtoja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamiseksi Kuusamossa on useita. Moni valmistuu alalle oppisopimuksella. Oppisopimusten suosio on kasvanut myös muilla aloilla, johtuen osittain taloudellisesta tilanteesta. Kuusamolainen Jaana Hyrkäs vaihtoi ammattia, opiskeli lähihoitajaksi ja löysi unelmiensa työn kotisairaanhoidosta. Uusien lähihoitajien monimuotokoulutus alkaa Kuusamossa vuodenvaihteessa.
Jaana Hyrkäs on tyypillisen epätyypillinen lähihoitaja: unelmien työ löytyi vasta vuosikymmenten ja neljän aiemman ammattitutkinnon jälkeen. Alun perin lastenhoitajaksi valmistunut kuusamolainen ehti työskennellä muun muassa kaupan ja siivouksen parissa, kunnes hakeutui lähihoitajan opintoihin.

– Tämä on minun juttuni, Kuusamon kotisairaanhoidossa tällä hetkellä työskentelevä Hyrkäs kertoo.

Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikassa lähihoitajia opettava Tuija Karjalainen sanoo, että ala on paitsi nuorten, myös ammattia vaihtavien aikuisten suosiossa.

– Lähihoitajat työllistyvät lähes varmuudella, hän tietää.

Useita väyliä ammattiin

Opintoväyliä alalle on useita. Perinteisen lähiopetuksen lisäksi Kuusamossa on mahdollisuus valita monimuotokoulutus tai opiskella lähihoitajan ammatti oppisopimuksella.

– Opinnoista on tullut entistä joustavampia, kertoo KAO Kuusamon opinto-ohjaaja Jaana Pesonen.

Kuusamossa tammikuussa alkava sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritetaan joustavasti monimuotokoulutuksena. Vaihtoehtona on koko paketti tai vain yksi tutkinnon osa.

– Monimuotokoulutus tarjoaa enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan sekä sisältöön. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi, Pesonen muistuttaa.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot ja valmiudet.

Oppisopimuksella myös muihin töihin

Yhä useampi kouluttautuu lähihoitajaksi myös oppisopimuksen kautta. Karjalaisen mukaan lähes kaikissa Kuusamon hoiva-alan yksiköissä on oppisopimuksella opiskelevia henkilöitä, jotka osoittavat oppimisensa näytöillä. Lähiopintojen osuus tutkinnosta on 20 prosenttia.

– Oppisopimus on myös työnantajalle hyvä keino hankkia ja kouluttaa osaavaa ja varmasti mieleistä työvoimaa, opinto-ohjaaja Pesonen sanoo.

Hän vastaa Kuusamossa myös muiden alojen oppisopimuksista, sillä laaja-alaiset oppisopimusten järjestämisoikeudet ovat siirtyneet Kuusamossa KAO:n vastuulle.

– Sopimusten suosio kasvaa myös muilla aloilla. Oppisopimusteitse etsitään nyt osaajia esimerkiksi ravintola-alalle. Tämä on hyvä vaihtoehto työllistyä ja hankkia siinä ohessa ammattitutkinto.


FAKTAT

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnonosan.

Tutkinnosta noin 80 prosenttia suoritetaan työpaikalla ja 20 prosenttia lähiopintoina oppilaitoksessa, etänä tai verkossa. Oppisopimuksen kesto vaihtelee riippuen koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta.

Opiskelijoille oppisopimus on tapa hankkia ammatti, suorittaa aloitetut ammattiopinnot loppuun työsuhteessa tai saada lisäkoulutusta omalla työpaikalla tai omassa yrityksessä.

Yritykselle oppisopimus on mahdollisuus kouluttaa uutta henkilökuntaa omiin tarpeisiin, lisäkouluttaa nykyistä henkilöstöä ja saada omalle yritykselle räätälöity koulutuskokonaisuus.

Oppisopimus voidaan solmia 15 vuotta täyttäneelle. Yläikärajaa ei ole.

Kuusamossa laaja-alaiset oppisopimusten järjestämisoikeudet ovat siirtyneet KAO:n vastuulle. Yhteishenkilönä toimii opinto-ohjaaja Jaana Pesonen.

Parhaillaan vietetään valtakunnallista oppisopimusviikkoa.

Lähihoitajaksi?

Kuusamossa tammikuussa alkavasta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta valmistutaan lähihoitajan ammattiin osaamisaloina joko sairaanhoito ja huolenpito tai ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina eli viikossa on kolme lähiopetuspäivää ja kaksi etäopiskelupäivää. Tammikuussa 2019 alkavaan koulutukseen 12.12.2018 mennessä hakemuksensa jättäneet kutsutaan soveltuvuuden arviointiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Kuusamon toimipaikassa 14.12. ja 17.12.2018.

Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka perusteella koulutusaika määrittyy yksilöllisen opiskelureitin mukaan.

Aiemmat opinnot ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala