• Uutiset
  • Kuusamossa väännetään yksityisteistä

Kuusamossa väännetään yksityisteistä

Julkaistu: 14.01.2016

 

Kaupunginvaltuusto päättää kuka maksaa ja mitä yksityisteiden kunnossapidosta ja niiden auraamisista

 

Yksityisteiden kunnossapidon ja avustusehtojen uusimisesta on kasvanut kiista Kuusamossa. Suunnitelman mukaan vuoden 2019 alussa voimaantulevat uudet ehdot ajautuivat karille maanantaina kaupunginhallituksessa, kun se yllättäen äänesti entisen käytännön puolesta. Sen mukaan Kuusamon kaupunki huolehtii teitten kunnosta. Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

 

Kaupunginhallitus äänesti asiasta keskustan Veli Määtän tekemän esityksen jälkeen. Määttä esitti, että kaupunki ei ota käyttöön uutta ohjeistusta, vaan pitäytyy entisessä eli hoitaa tiet itse.

Määtän mukaan toistaiseksi ei ole saatu riittävää selvitystä siitä, mitkä uusien avustusehtojen kustannukset olisivat.

Määtän esitystä kannattivat Joukamo Kortesalmi (ps.) ja Jyrki Saarela (kesk.). Esitys voitti esittelijän ehdotuksen uusista avustusperusteista äänin 7-5.

 

Olot muuttuvat ja raha käy vähiin

 

Yksityisteiden kunnossapidon ja peruskorjauksen avustusehtojen uusiminen on tullut ajankohtaiseksi muuttuneiden olosuhteiden ja kiristyvän taloustilanteen vuoksi. Kaupunki haluaa vastuuttaa yksityisteiden käyttäjiä nykyistä enemmän niiden ylläpidosta.

Tällä hetkellä toimitaan vuonna 2008 päätettyjen avustusperusteiden mukaisesti. Kuusamon kaupunki maksaa määrärahan puitteissa raha- tai työsuoriteavustus yksityisen tien kesä- ja talvikunnossapitoon.

Avustuskelpoinen on nyt sellainen pysyvän asutuksen käyttämä tie tai tie, jolla on koko paikkakuntaa ajatellen huomattavaa liikenteellistä merkitystä ja täyttää muuten avustusperusteissa määritellyt asiat.

 

Tiukat ehdot tien pituudelle

 

Valmistellun esityksen mukaan kunnossapitoavustuksen määrään vaikuttavia tekijöitä olisivat vastaisuudessa tienpituus, tien laatu, käyttötarkoitus, käyttömäärä, osakasmäärä ja ulkopuolisten käyttäjien määrä. Näiden kriteerien perusteella tiet jaettaisiin kolmeen eri luokkaan. Uuden yksityistien rakentamista ei enää avustettaisi, mutta peruskorjausta tuettaisiin valtuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa.

Avustettavan yksityistien pitäisi olla vähintään 200 metriä pitkä ja henkilöautolla ajokelpoinen. Avustusta ei myönnettäisi pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevalla tai vapaa-ajan asunnolle johtavalle tielle eikä myöskään asemakaava-alueella olevalla tielle tai sen osalle.

Jokaiselle tielle laskettaisiin myös omavastuuosuus. Vakituisesti asutulle asunnolle se olisi 25 metriä ja lomakiinteistölle 50 metriä. Omavastuuosuus olisi kuitenkin enintään puolet avustuskelpoisesta tienpituudesta.

Useamman kuin yhden osakkaan yksityisteiden tulee olla järjestäytynyt tiekunnaksi.

 

Valmisteltu jo monta vuotta

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta nimesi syksyllä 2013 toimikunnan valmistelemaan uusia avustusehtoja. Alun perin tarkoituksena oli ottaa uudet avustusperusteet käyttöön jo kesällä 2014.

Aikataulu on kuitenkin venynyt ja nyt työryhmä esittää, että avustusehtojen muutos otettaisiin käyttöön kolmen vuoden siirtymäajalla 2019 vuoden alusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala