• Uutiset
  • Kuusamossa pohditaan ammatillisten koulutusten yhdistämistä

Kuusamossa pohditaan ammatillisten koulutusten yhdistämistä

Julkaistu: 13.05.2020

Tarkastuslautakunta esittää ammatillisen koulutuksen yhdistämistä Kuusamossa. Tämä tarkoittasi muun muassa sitä, että aikuiskoulutuksen järjestäminen siirtyisi jatkossa kokonaan Kajaanin kaupungin omistaman Kainuun ammattiopiston (KAO) alaisuuteen. Tällä hetkellä aikuiskoulutuksen järjestämisestä vastaa Kuusamon kaupungin tytäryhtiö Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy (KSAK).

Tarkastuslautakunnan julkaiseman arviointikertomuksen mukaan Kuusamon kaupungin tulisi yhdistää kaikki ammatillista koulutusta antavat yksiköt yhdeksi kokonaisuudeksi opetuksen kustannustehokkuuden vuoksi.
– Ammatillisen koulutuksen tarjonnassa on nyt monessa mielessä päällekkäisyyttä. Yhdistämällä tästä saataisiin kustannustehokkaampaa. Ei tämä tietenkään ihan yksinkertainen asia käytännön tasolla ole. Ajatus oli, että asiaa ryhdyttäisiin pohtimaan, toteaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Taisto Määttä.
Määtän mukaan yhdistämisehdotus on lähtenyt tilintarkastajan huomiosta.
– Tilintarkastajan rooli on tutkia konsernin tilejä ja miettiä, mitä toimintoja voidaan tehostaa. Kaupungilla on joka tapauksessa säästökuuri edessä ja siksi myös tytäryhtiöiden rakenteita on tarkasteltava. Säästettävä on sieltä, mistä se on mahdollista.
Kuusamon kaupunki pohti jo syksyllä 2018 KSAK:n ja Asiakaspalvelu Askeleen toimintojen sulauttamista Naturpolis Oy:n alaisuuteen.
– KSAK:n osalta on ollut epävarmuutta siitä, miten sen kanssa toimitaan. Aikaisemmin mietittiin sen yhdistämistä Naturpolikseen. Koska KSAK on ollut tavallaan jo niin monta vuotta käymistilassa ja sitä kautta epävarmalla pohjalla, olisi kaikkien etu saada selvät suuntaviivat siitä, miten jatkossa toimitaan.

Pulaa opiskelijoista

Myös Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen toivoo, että aikuiskoulutuksen järjestämisestä päästäisiin mahdollisimman nopeasti pysyvään ratkaisuun.
– KSAK:n talous on hoidettu hyvin ja yhtiön historia on vahva, mutta on myönnettävä, että viime vuosien haasteeksi on muodostunut opiskelijapula. Kursseja on kyllä ollut hyvin tarjolla ja rahoituskin on järjestynyt. Viime vuosina suurin osa yhtiön liikevaihdosta on muodostunut ELY:n ulkomaalaistoiminnasta ja nyt se toiminta on supistumassa. Toki tilanne voi nyt koronaepidemian myötä muuttua niin, että aikuiskoulutettavia on jatkossa enemmän.
Mannisen mukaan ammatillisen opetuksen yhdistämismahdollisuutta valmistellaan nyt kaupungin puolelta yhteistyössä ammattiopiston ja aikuiskoulutuksen kanssa ja tavoitteena on linjauksen syntyminen syksyyn mennessä.
– Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksella opetuksen järjestämisoikeudet ovat rajatummat kuin Kainuun ammattiopistolla, joten siinä suhteessa KAO olisi toimija, joka pystyisi tarjoamaan opetusta laajemmassa mittakaavassa.
– Henkilöstön osalta voidaan olla levollisin mielin. Kaikissa vaihtoehdoissa lähtökohta on se, että Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen henkilöstön jatko turvataan, oli päätös mikä hyvänsä. Kyllä aikuiskoulutusta edelleen tarvitaan, kyse on nyt siitä, mikä organisaatio sitä järjestää. Myös koulutustoimintaa on tarkoitus jatkaa KSAK:n tiloissa, riippumatta siitä, kuka on operoijana. Säästöjä pyrimme löytämään hallinnosta.

Valtio rahoittaa 800.000 eurolla

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n toimitusjohtajan Ari Jokisen mukaan KSAK on yksi harvoista yhtiöistä Suomessa, jolle on myönnetty järjestämislupa ammatillisen koulutukseen ja sen toteuttamiseen valtionosuusrahoitus.
– Valtionosuusrahoitus on vain yksi osa yhtiön tulovirrasta. Olemme myyneet valmennus- ja muita koulutuspalveluita ympäri Pohjois-Suomea, jotta pystyisimme toimimaan ilman omistajakuntiemme rahallista tukea. Kustannustehokkaalla ja monimuotoisella toiminnalla sekä osaavalla henkilökunnalla olemme tehneet jo vuosien ajan hyvää tulosta. Omavaraisuusasteemme on noin 95 prosenttia ja luottoluokituksemme AAA. Parhaina vuosina olemme työllistäneet alihankkijat mukaan lukien 60-70 henkilöä. Tällä hetkellä meitä on parikymmentä.
Jokinen toteaa, että alustavien neuvottelujen pohjalta KSAK Oy:n ja KAO Kuusamon yhteistyö on mahdollinen, mutta toimintojen erilaisuuden vuoksi epätodennäköinen. Yhtiössä on pohdittu myös muita mahdollisuuksia Kuusamon alueen koulutusten kehittämiseksi.
– Toimintojemme yhdistämis- ja lopettamismyllytys on jatkunut jo vuosia, vaikka olemme menestyksekkäästi toteuttaneet opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) meille antamaa perustehtävää jo 45 vuotta. OKM on se taho joka päättää KSAK Oy:n koulutustoiminnan lopettamisesta ja jos koulutus loppuu ennen vuotta 2026, niin 800.000 euron vuosittaisten valtionosuuksien lisäksi yhtiö tulee menettämään noin kahden miljoonan arvoiset kiinteistöt. Vapautuvat oppilaspaikat ja valtionosuusrahoitus ei jää Kuusamoon ja tilanteesta riippuen 10-40 henkilöä tulee jäämään työttömäksi. KSAK Oy:n koulutustoiminnan lopettaminen ei tuo säästöjä Kuusamon kaupungille, toteaa Jokinen.

FAKTAT

Tarkastuslautakunnan rooli

Tarkastuslautakunnan tehtävä on muun muassa arvioida:
Ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.
Onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Arvioinnin yhteydessä tarkastuslautakunta kuulee eri viranhaltijoita, luottamushenkilöitä ja kuntakonsernin henkilöstöä.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala