• Uutiset
  • Kuusamossa kiirehditään kahden kotikunnan mallia

Kuusamossa kiirehditään kahden kotikunnan mallia

Julkaistu: 09.04.2015

 

Lausuntokierroksella oleva asuntopoliittinen ohjelma esittää  Kuusamosta pilottikuntaa valtakunnalliselle kokeilulle

 

Parhaillaan lausuntokierroksella oleva Kuusamon asuntopoliittinen ohjelma vuosille 2014–2024 esittää Kuusamosta pilottikuntaa kahden kotikunnan mallille. Muun muassa kaupunginhallituksen hyväksymän ohjelman mukaan täysi-ikäinen suomalainen ja hänen huollettavansa voisi halutessaan olla henkikirjoitettuna puoleksi kahteen kuntaan eli varsinaisen kotikuntansa lisäksi sinne, missä hänen vapaa-ajanasuntonsa on.

 

Riskienhallinta- ja työsuojelupäällikkö Teppo Törmäsen johdolla laaditun asuntopoliittisen ohjelman mukaan kahden kotikunnan mallissa molemmat kotikunnat hyötyisivät ja se antaisi mahdollisuuden rakentaa kahden kotikunnan identiteettiä. Samalla nostettaisiin vapaa-ajan asumisen statusta.

– Luonnollisesti on myös taloudellisempaa muuttaa säädöspohjan kuin itse rakennuskantaa, ohjelmassa todetaan.

Tähän asti on ollut käytäntönä, että vapaa-ajan asunnon omistajat ovat hakeneet käyttötarkoituksen muutoslupia kesämökistä vakituiseksi asunnoksi. Muutoslupien saaminen on kuitenkin ollut hyvin mutkikasta, marginaalista ja luvat yleensä ovat olleet määräaikaisia. Sen vuoksi ohjelmassa esitetään, että asuminen vakituisesti kahdessa kunnassa yhtä aikaa tehtäisiin mahdolliseksi.

 

Kuusamossa noin 7.000 loma-asuntoa

 

Kuusamossa on tällä hetkellä erillisiä vapaa-ajanasuntoja noin 7.000 kappaletta. Kaupungin alueelle rekisteröidyissä vapaa-ajanasunnoissa on henkikirjoitettuna yhteensä 179 ruokakuntaa, joista suurin osa yhden tai kahden hengen ruokakuntia.

– Oleskelu vapaa-ajan asunnossa myös varsinaisten lomakausien ulkopuolella on lisääntynyt ja niiden varustetaso on noussut niin, että voidaan puhua kakkosasunnosta. Yhä useammat ihmiset siis asuvat käytännössä kahdessa kunnassa. Samalla palvelujen käyttötarve ja kysymys vaikuttamismahdollisuudesta toisessa kotikunnassa on nousemassa yhteiskuntapoliittisen keskustelun kohteeksi, ohjelmassa todetaan.

 

Verot puoliks ja äänioikeus molempiin kuntiin

 

Asuntopoliittisen ohjelman mukaan Kuusamon pilottikokeilu tarkoittaisi muun muassa henkilön olemista kirjoilla kahdessa kunnassa yhtä aikaa ja kunnallisveron puolittamista molempien asuinkuntien kesken. Kunnallisvaaleissa ehdokkuus- ja äänioikeus olisi molemmissa kotikunnissa.

Asuntopoliittinen työryhmä esittää, että Kuusamon kaupunki toimisi aktiivisesti ja aloitteellisesti sekä pyrkisi omalla toiminnallaan edistämään, jotta kahden kotikunnanmahdollisuus toteutuisi jollain aikajänteellä.

– Tavoitteeseen pyritään tukemalla ja edistämällä asiaan liittyvää tutkimustoimintaa, tilaamalla asiaan liittyviä selvityksiä ja tekemällä asiasta aloitteita eri yhteiskunnallisia kanavia pitkin.

 

 

Näin asunto-oloja halutaan kehittää

 

Kuusamon asunto-olojen kehittämiseksi asuntopoliittisessa ohjelmassa esitetään kahden kotikuntakokeilun lisäksi muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

Kaupunki luopuu toistaiseksi rakennuspaikkojen luovuttamisesta useampi kuin kaksiasuntoisille kiinteistöille. Uustuotanto olisi viimesijainen ratkaisu.

Myönnetään edelleen toistaiseksi vanhoille kolmikerroksisille asuinkerrostaloille hissiavustuksia 10.000 €/hissi.

Kaupunki pyrkii ylläpitämään Kyyti-Matti -toimintaa SOTE-uudistuksen jälkeenkin reittiliikenteen osalta.

Laaditaan perusselvitys pientaloissa asuvien ikäihmisten perustoimintojen järjestämisestä (lumityöt, polttopuut, pihatyöt jne.). Tässä voisi olla yksi kohde työllistämistöiksi.

Rakennetaan kevyenliikenteen väylä Niittykujan päästä Sossonniementielle.

Huomioidaan fyysinen esteettömyys yleisillä alueilla ja kiinteistöissä.

Asuntopoliittinen ohjelma päivitetään viiden vuoden välein.

 

Uusia rakennuspaikkoja Leskelän järven rantaan ja Pappilan pelloille 

 

Asuntopoliittisen ohjelman mukana kaupungilla ei ole lyhyellä tähtäyksellä tarvetta luovuttaa eikä hankkia rakennusmaata asuntorakentamistarkoitukseen. Valmiudet luovuttaa laadukkaita, omarantaisia, rakennuspaikkoja tulee kuitenkin säilyttää kaikissa tilanteissa.

Varteenotettavia maa-alueita ohjelman mukaan ovat vanhan sementtivalimon korttelialue Kitkantien varrella, Rajavartiolaitoksen käytössä oleva maa-alue Leskelän järven ranta-alueella, Pappilan pellot, Torankijärventie 5-9 ja 8 Torangintauksessa sekä vanhan lukion tontti.

Tällä hetkellä kaupungilla on omakotitontteja seuraavasti: Lahdentaus 4 kpl, Myllylä 2, Petäjäkangas 1, Tolpanniemi 16, Toranki 15, Raatesalmen ranta-asemakaava-alue 19 ja Rukan asemakaava-alue 11 kappaletta. Yksityisten omistamia rakentamattomia omakotitontteja Kirkonkylän asemakaava-alueella on 288 kappaletta. Asuinrivitalotontteja kirkonkylän asemakaava-alueella on yhteensä 16 kappaletta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala