hi5
  • Uutiset
  • Kuusamon yleiskaava maaliin

Kuusamon yleiskaava maaliin

Julkaistu: 16.11.2016

 

Strateginen yleiskaava kieltää kaivostoiminnan Rukan matkailun ydinalueella

 

Kuusamon kaupun­gin­val­tuusto hyväksyi maanantaina parituntisen keskustelun jälkeen Kuusamon strategisen yleiskaavan äänin 39-4. Äänestyksessä tappiolle jääneet keskustan edustajat olisivat halunneet palauttaa kaavan yhdyskuntatekniikan lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. Kaava määrittää Kuusamon suuntaa tuleviin vuosiin ja kieltää kaiken kaivostoiminnan Rukan matkailun ydinalueella.

 

Neljän vuoden väännön jälkeen maaliin saatu strateginen yleiskaava sisältää kolme karttalehteä, jotka määrittävät muun muassa elinkeinojen sijaintia ja kyläkuntien kehittämistä.

Kiivain keskustelu on käyty kaivostoiminnan ympärillä. Nyt hyväksytty kaava rajaa kaivostoiminnan Rukan ydinalueen ulkopuolelle. Niin sanotut Ankka-mallin alueella kairaaminen, louhiminen ja rikastus on kielletty. Jo aiemmin kaupunginhallitus on linjannut, että Kuusamo ei salli alueellaan uraanin louhimista eikä rikastamista. Yleiskaavamääräyksellä kaivostoiminta on nyt kiellettyä myös Oulangan kansallispuistossa.

Kompromissien kompromissi

 

Yhdyskuntajohtaja Mika Mankisen mukaan kaavan tarkoitus on sovittaa yhteen eri elinkeinojen tarpeet maankäytössä.

– Nyt on löydetty kompromissien kompromissi, jolla meidän pitäisi pystyä elämään. On varmaa, että vaikka kaava kieltää kaivostoiminnan Rukan alueella, muualle Kuusamoon sitä tulee kohdistumaan ja se pitää sallia. Tämä tosiasia meidän on hyväksyttävä.

 

Keskusta jakaantui

 

Kaavaäänestys jakoi keskustan valtuustoryhmän. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja Jarkko Tammi esitti heti keskustelun alussa, että kaava jätettäisiin odottamaa Ruka-Kuusamon matkailun osayleiskaavan valmistumista. Esitys hävisi äänin 38-4.

Tammen mielestä yleiskaavaprosessissa on tehty useita menet­te­ly­ta­pa­vir­heitä ja kaava muuttaa kunnan kaavoi­tus­toi­minnan entistä sekavammaksi.

– Tuntuu, että kaava halutaan runnoa väkisin maaliin ja lakaista maton alle. Se, että johonkin tympääntyy, on huono peruste tehdä huono päätös.

Hän jätti valtuuston päätökseen eriävän mielipiteensä.

Uudelleen kaavan pöydälle jättämisestä äänestettiin keskustan varavaltuutettu Tiina Tiermaksen esityksestä. Häntä kannattivat jo edellisessä äänestyksessä pöydällepanon puolesta äänestäneet Jarkko Tammi, Juhani Määttä ja Hannu Tuovila.

Tiermaksen mukaan kaava on tehty muutamille Rukan yrittäjille eikä hän tunnista sitä omakseen.

– Sekä kaupunginhallitus että entinen ja nykyinen kaupunginjohtaja ovat toistuvasti kävelleet tässä asiassa asiantuntijalautakunnan yli. Kaavan valmistelua kuvaa parhaiten sana kuuntelemattomuus.

Muut valtuutetut olivat sitä mieltä, että kaava ottaa riittävällä tavalla huomioon eri elinkeinojen yhteen­so­vit­ta­misen, mikä oli koko pitkän prosessin tarkoituskin.

 

Investoinnit liikkeelle

 

Strategisen yleiskaavan valmistelutyö alkoi Kuusamossa neljä vuotta sitten luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman teolla. Useat valtuutetut kiittelivät vuolaasti kaavaprosessin avoimuutta ja sitä, että valmistelutyössä on kuultu myös kuntalaisia.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomo Hänninen laski olleensa työn aikana noin 20 ohjausryhmän puheenjohtaja.

– On tarvittu paljon kärsivällisyyttä ja sovittelua, mutta hyvin on hermo kestänyt. Nyt on tärkeää, että kaavatyö saadaan maaliin ja investoinnit liikkeelle. Tämä kaava linjaa sen, mitä me haluamme Kuusamon kehittämiseltä. Tarkastellaan sitten kahdeksan vuoden kuluttua uudelleen, miten onnistuimme.

Vihreiden Mika Flöjt sanoi olevansa samaa mieltä, että asia on saatava päätökseen, jotta epävarmuus poistuu.

– Pieniä puutteita ja tunnettuja varautumia toki on, mutta kannatan kaupunginhallituksen esitystä.

Hän korosti puheenvuorossaan puu- ja hirsirakentamisen merkitystä ja toivoi sen näkyvän Kuusamon kaupunkikuvassa nykyistä paljon enemmän.

 

Korvaa osa-yleiskaavat

 

Viimeisimmästä, kesällä nähtävillä olleesta ehdotuksesta jätettiin 60 muistutusta ja annettiin yhdeksän lausuntoa. Niiden jälkeen kaavaehdotusta muutettiin muun muassa siten, että mahdollisten tuulivoimaloiden ympärille jätetään kahden kilometrin suojaraja eikä erillisiä alueita kalankasvatusta varten osoiteta. Kaavassa on myös yleiskaavamääräys poronhoidosta: sen mahdollisuudet on turvattava Kuusamon kaupungin alueella.

Uusi kaava korvaa vanhan, vuodelta 2008 peräisin olevan yleiskaavan sekä suurimman osan kaupungin osayleiskaavoista pois lukien aivan uusimpia kuten Veska, Oivanki ja Pyhäjärvi.

Kaava astuu oikeusvaikutteisesti voimaan, kun valtuuston päätös saa lainvoiman, mutta sen ohjausvaikutus tulee voimaan välittömästi.

– Tämä on kaupunginvaltuuston tahto, alleviivasi kaavakonsultti Ritva Kuusisto.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala