hi5

Kuusamon kaupunki aloittaa yt-neuvottelut

Kuusamon kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintamenettelyn henkilöstön lomauttamiseksi.
Mahdolliset lomautukset toteutetaan keskushallinnon koordinoiman kartoituksen jälkeen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Toteutettavista lomautuksista päättää kaupunginjohtaja.
Koronaviruspandemia on aiheuttanut merkittäviä vaikutuksia Kuusamon kaupungin eri toimintoihin toimialoilla, yksiköissä ja tukipalveluissa.
Kuusamossa on suljettu valtioneuvoston linjauksen mukaisesti koulujen ja oppilaitosten sekä vapaan
sivistystyöntilat. Myös kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset on suljettu.
Yhteistoimintamenettelyn aikana Kuusamon kaupunki selvittää lomautusuhan alaisen henkilöstön mahdollisuudet sijoittua työnantajan muihin koko- tai osa-aikaisiin tehtäviin, joihin työntekijä tai viranhaltija voidaan tämän ammattitaito ja kyvyt huomioiden kohtuudella sijoittaa.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala