Kuusamon biohanke etenee

Julkaistu: 11.11.2015

 

Kaupunkistrategiaa ja elinvoimaa vauhditetaan ensi vuonna lähes 500.000 eurolla

 

Kuusamossa vauhditetaan biohanketta ja muita kaupunkistrategiaan kuuluvia toimenpiteitä sekä elinvoimaa ensi vuonna lähes 500.000 eurolla. Kaupunginhallitus päätti maanantaina 267.000 euron summasta, joka osoitetaan myöhemmin sovittaviin ja kaupungin eri toimialojen toteuttamiin vauhdittamistoimiin. Samanaikaisesti elinvoimaa edistäviin toimenpiteisiin ohjataan 230.000 euroa. Molemmat summat ovat osa ensi vuoden talousarviota, josta päätetään lopullisesti myöhemmin tänä vuonna.

 

Kuusamon kaupunki kehittää elinvoimaansa ensi vuonna määrätietoisesti. Vuoden 2016 talousarvion toimintakuluihin varataan kaupunginhallituksen myöntämä, yhteensä 497.000 euron kehittämismääräraha, joka jakaantuu strategian mukaisiin Kehittyvä kaupunki -kokonaisuutta edistäviin sekä kaupungin elinvoimaa edistäviin toimenpiteisiin. Hankkeita rahoitetaan tarvittaessa purkamalla kaupungin sijoitussalkkua.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina osoittaa reilut 140.000 euroa Naturpoliksen elinkeinopalvelusopimuksen sopimuskehyksen korotukseen ja 90.000 euroa kansainvälisen lentomatkailun myynnin ja markkinoinnin edistämisen toimenpiteisiin

Syksyn mittaan kaupungin eri toimialoilta on kerätty kehittämismäärärahaesityksiä ensi vuodelle. Summa pysyi kaupunginhallituksen kokouksessa 267.000 eurossa, mutta esitysten sisältöjä päätettiin tarkastella vielä uudelleen ja yksityiskohtaisemmin.

Bioteollisuudelle rakennusalue

Yhdyskuntatekniikan lautakunta haluaisi ohjata kaupunginhallituksen kehittämismäärärahaa muun muassa Rukan World Cup -alueen kehittämiseen. Yhdessä kasvatus- ja sivistystoimialan kanssa se valmistelisi ja suunnittelisi uusia suorituspaikkojen 40.000 eurolla.

Saman verran rahaa lautakunta käyttäisi puu- ja bioteollisuusalueen suunnitteluun.

Osana tätä suunnitelmaa kaupunginhallitus päätti käyttää etuostolain mukaista lunastusoikeuttaan Säynäjäjokivarressa Pellettitehtaan takana sijaitsevasta Metsä-nimisestä tilasta.

Etuosto-oikeuden käyttämistä perustellaan sillä, että kaupunki voi tarvita aluetta sen strategisen sijainnin vuoksi vireillä olevan bioenergiateollisuuden rakennusalueeksi tai myös silloin, kun arvioidaan Kuusamon ja Rukan taajamien jätevesien käsittelyalueiden eri vaihtoehtoja. Kaupan kohteena oleva määräala rajoittuu kaupungin omistamaan maahan.

60.000 euroa yhdyskuntatoimiala sijoittaisi Kitkantieltä ostamiensa vanhojen rakennusten purkamiseen.

 

Rahaa tulevaisuuden koululle ja lähiruoalle

 

Kasvatus- ja sivistystoimiala haluaisi Kehittyvä kaupunki ja elinvoiman edistäminen -kehittämismäärärahasta 40.000 euroa Tulevaisuuden koulu -hankkeen tukemiseen. Määräraha olisi tarkoitus käyttää opettajien osaamisen ja pedagogisen tuen kehittämiseen sekä uusiin oppimisympäristöratkaisujen toteuttamiseen.

Perusturva ei ole hinnoitellut kehittämistoimenpiteitään, mutta listalla ovat muun muassa kaupungin hankintatoimen ja logistiikan kehittäminen sekä oppilas-, vanhus- ja vammaiskuljetusten uudelleen miettiminen.

Keskushallinto toivoisi 30.000 euron määrärahaa lomakäsittely-tietojärjestelmän hankkimiseen sekä 10.000 euroa lähiruuan osuuden kasvattaminen elintarvikehankinnoissa.

Kehittämismäärärahojen kohdentamisesta keskustellaan seuraavan kerran 23. marraskuuta pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

 

Kuusamossa käynnistyy 3-vuotinen biotaloushanke

Kuusamossa ja Taivalkoskella käynnistyy vuodenvaihteessa 3-vuotinen biotaloushanke Bioproduct Investments in Kuusamo Region.

Koillis-Suomen Seudullinen kehittämistyöryhmä on myöntänyt hankkeelle reilun 36.000 vuosittain kuntarahoituksen. Vuoden 2018 loppuun jatkuvan hankkeen kustannusarvio on yhteensä reilut 365.000 euroa, johon haetaan Ely-keskukselta toimintaympäristön kehittämisavustusta 70 prosenttia.

Biohankkeen taustalla ovat Kuusamossa ja Taivalkoskella tunnistetut tarpeet, jotka liittyvät uusiutuvan energian nykyistä laajempaan hyväksikäyttöön.

– Haluamme selvittää biotuotteita kehittävien ja valmistavien yritysten kasvun edellytykset, kansainvälistymisen, investointimahdollisuudet, teollisten toimitilojen tarpeen sekä yritysten välisen että yritysten ja yliopistojen sekä muiden tutkimuslaitosten välisen yhteistyön kehittämisen, sanoo Naturpolis Oy:n toimitusjohtaja Jari Hentilä.

Hentilän mukaan uusien yritysten alueelle saamiseksi kehitetään sijoittumispalvelun toimintamalli, jonka avulla alueen yritysrakennetta monipuolistetaan ja saadaan lisää energiatehokkuuden ja uusien biotuoteratkaisuiden kehittämiseen liittyvää osaamista.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on hyödyntää jo nyt kansainvälisesti toimivien yritysten kasvu- ja yhteistyömahdollisuudet paikallisille jo toimiville tai perustettaville sekä alueelle siirtyville pk-yrityksille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala