• Uutiset
  • Kuusamo halutaan mukaan Oulun kulttuuripääkaupunki-hankkeeseen

Kuusamo halutaan mukaan Oulun kulttuuripääkaupunki-hankkeeseen

Julkaistu: 08.03.2019


Valtuusto päättää mahdollisesti mukaan lähtemisestä – luvassa voisi olla pysyvä muutos kulttuuri-ilmastoon


Kuusamo ja myös muita pohjoisen kuntia halutaan mukaan Oulun kulttuuripääkaupunki-hankkeeseen. Hanketta kuusamolaisille esitellyt Oulun kulttuurijohtaja Samu Forsblom lupaa, että toteutuessaan kulttuuripääkaupunki-status tuo pysyvän kulttuuri-ilmastomuutoksen koko Pohjois-Suomeen. Kuusamon mahdollisesta liittymisestä hankkeeseen päättää kaupunginvaltuusto.

<!–more–>

Oulu hakee kulttuuripääkaupungiksi 2026 ja kutsuu ohjelmahakuun mukaan kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen kunnat ja niiden alueella toimivat yhteisöt. Varsinainen hakemus jätetään vuonna 2020 ja siihen kuvataan kulttuuriohjelman visio ja suunnitelma ohjelman rakenteesta. Yksityiskohtaisen kulttuuriohjelman suunnittelu on vuorossa lopullisen nimityksen jälkeen.

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki valitaan Suomesta ja Slovakiasta. Oulun lisäksi statusta Suomessa tavoittelevat ainakin Savonlinna ja Tampere. Suomalaiset kaupungit jättävät ensivaiheen hakemuksensa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi toukokuun loppuun mennessä vuonna 2020. Lopullinen valinta tehdään vuoden 2021 aikana.

Hakemuksien arviointi perustuu kriteereihin, joihin kuuluvat muun muassa kulttuurinen ja taiteellinen sisältö, toimien valikoima ja monimuotoisuus, suunnitelmat kehittää kulttuurialaa ja luovia aloja, toimien laajuus ja laatu, hankkeen toteutuksen uskottavuus, osallisuus sekä hankkeen hallinto.


Rahaa ja uusia mahdollisuuksia

Kulttuuripääkaupunki-tapahtuman rahoitus koostuu kaupunkien, komission ja valtion rahoituksesta. Päätöstä valtion rahoituksen määrästä ei ole vielä tehty. Komissio myöntää nimetylle kaupungille Melina Mercouri -palkinnon, jonka suuruus on 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi kulttuuripääkaupunkivuoteen sisältyvät eurooppalaiseen yhteistyöhön perustuvat kulttuuritapahtumat ja -hankkeet voivat hakea tukea EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Valituksi tullut kaupunki saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Toteutuessaan hanke olisi todella merkittävä ja sen vaikutukset Oulun kulttuurijohtaja Samu Forsblomin mukaan vuosien mittaiset.

– Kyseessä ei ole vain Oulun, vaan koko talousalueen yhteinen haaste ja mahdollisuus. Kuusamolla olisi valtavasti annettavaa muun muassa matkailun ja itärajan myötä, hän kannustaa.

Forsblomin mukaan kyse on pitkäntähtäimen kaupunkikehittämisen hankkeesta – ei yhdestä juhlavuodesta. – Oulussa, sen lähialueilla ja Pohjois-Suomessa tehdään korkealuokkaista taidetta ja kulttuuria, mutta niiden arvostus ja taloudelliset panostukset ovat pitkään jääneet taka-alalle niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Haluamme korostaa kulttuurin merkitystä elämänlaatua parantavana tekijänä. Tietysti ajankohtaisena aiheena globaalisti on huoli ilmastonmuutoksesta.


Pääteemana ilmastonmuutos

Oulun ensivaiheen hakemuksen ydinajatukset ovat kiteytyneet yhteen pääotsikkoon, jota tukevat kolme teemaa. Ne kuvaavat oululaisen ja pohjoisen kulttuurin nykytilaa, sen haasteita ja unelmia, tulevaisuuden näkymiä ja askelmerkkejä parempaan, viihtyisämpään, yhtenäisempään ja kulttuurisempaan Ouluun ja Pohjois-Suomeen – tieteen, taiteen ja liikkumisen keinoin.

Teemat ovat syntyneet yhdessä 20 luovan neuvonantajan kanssa, joista jokainen on oman alansa erityisasiantuntija, tieteen, taiteen ja kulttuurin eri alueilta.

Yhteinen nimittäjä Oulun hakemukselle on kulttuuri-ilmastonmuutos ja teemoina Vastakohtien voima, Rohkeasti reunalla ja Villisti kaupunki. Teemoja voidaan käsitellä taiteen, tieteen, monenlaisten kulttuurin sovellusten ja arjen kulttuurin keinoin.

– On aika yhdistää voimat ja miettiä, miten kulttuurin tai taiteen keinoin saamme parannettua henkistä ilmapiiriä, suvaitsevaisuutta ja yhteistyötä, koko Euroopan laajuudella, aikoina jolloin demokratia ja sananvapaus ovat vaarantumassa. Oulu katsoo, että koko Eurooppa tarvitsee kulttuurisen ilmastonmuutoksen.

Avoin ohjelmahaku on nyt auki

Oulu2026-hanke on käynnistänyt kaikille kansalaisille avoimen ohjelmahaun. Haun tarkoituksena on kerätä mahdollisimman runsaasti ohjelmaehdotuksia, joita hyödynnetään ensivaiheen kulttuuripääkaupunkihakemuksessa vuonna 2020. Ideat voivat olla pieniä tai suuria.

Haku kestää 31. toukokuuta asti, jonka aikana toivotaan löytyvän kahdentasoisia ehdotuksia: ohjelmia tai projekteja, joiden toteutusvalmius on korkea tai ideoita, joiden valmistelu on vasta alussa.

– Ehdotusten pohjalta ryhdytään sitten rakentamaan Oulu2026-kulttuuriohjelman sisältöä. Hakuun voi osallistua kuka tahansa yksin, edustamansa yhteisön tai laajemman verkoston kanssa. Haun kautta koostetaan yhteen ainutlaatuiset kulttuuripääkaupunkivuodet sisällöt, kertoo hankkeen johtaja Piia Rantala-Korhonen.

– Nyt on tärkeää, että kaikki oululaiset ja lähikuntien edustajat olisivat aktiivisia, sillä kulttuuripääkaupunkihakemus tehdään yhdessä, sanoo kulttuurijohtaja Samu Forsblom.

Ohjelmaehdotusten tulee noudatella Oulu2026-teemoja, joiden yläotsikko on Kulttuuri-ilmaston muutos. Muita teemoja ovat Rohkeasti reunalla (Hinterland), Vastakohtien voima (Contrasts) ja Villisti kaupunki (Wild City).

Lisätietoja osoitteesta ouka.fi

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala