• Uutiset
  • Koillismaan seutukunnan tilanne kehittyy paremmaksi

Koillismaan seutukunnan tilanne kehittyy paremmaksi

Julkaistu: 31.05.2017

Kuusamon työttömyysaste huhtikuussa 13,1 – Taivalkosken peräti 17,5
Koillismaalla on kuukausittain keskimääri 1.300 työtöntä työnhakijaa

Koillismaan seutukunnan tilanne muuttuu monilla mittareilla paremmaksi tulevan vuoden aikana, mikäli Työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät 2017 -selvitystä on uskominen. Sekä Elinkeinoelämä ja yritystoiminta kuin Työttömyyden määrä ja rakenne ovat kehittymässä myönteiseen suuntaan. Koillismaan seutukunnan työttömyysaste oli huhtikuussa Taivalkoskella 17,5 ja Kuusamossa 13,1. Luvut tarkoittavat noin 1.300 työtöntä työnhakijaa kuukaudessa.


TEM:n mukaan Koillismaan vahvuudet ovat luonnonoloissa ja -varoissa. Biotalouden kasvussa on edelleen runsaasti potentiaalia sekä energiapuuna että mahdollisina biotuotteiden raaka-aineina. Ala tarvitsee kuitenkin isoja investointiavauksia.
– Matkailu on merkittävä työllistäjä erityisesti Rukan alueen ansiosta ja alan näkymät ovat parantuneet aiemmasta. Rukalle on suunniteltu yli 110 miljoonan euron investoinnit lähivuosille ja myös julkinen sektorin tekee merkittäviä investointeja.

Kaksi suurta haastetta

Seudun isoimmat haasteet liittyvät TEM:n mukaan väestökehityksen ja työllisyyteen.
Koillismaan väestömäärä vähenee vuosittain. Koillismaan seutukunnassa asui vuoden 2016 lopussa 19.674 henkilöä. Vuoden aikana väestö väheni 213 henkilöllä. Moni nuori muuttaa muualle kouluttautumaan, työikäisten määrä on tasaisesti vähenevä ja ikäihmisten osuus väestörakenteessa kasvaa vauhdilla
Jo pitkään korkeana pysynyt työttömyys on toinen merkittävä haaste. Isoja työllistäjiä on seudulla rajallinen määrä ja etäisyydet naapuriseuduilla mahdollisesti avautuviin työpaikkoihin ovat pitkät. Seudulla on paljon kausityöpaikkoja erityisesti matkailussa – tarvitaan lisää uusia avauksia ympärivuotisten työpaikkojen syntymiseksi.
TEM:n mukaan Koillismaan työpaikkarakenteessa korostuvat luontoresursseihin liittyvät ammatit. Osa ammateista on vahvasti kausiluonteisia, esimerkiksi matkailussa ja rakentamisessa.
– Lähitulevaisuudessa Koillismaalla tarvitaan rakentamisen asiantuntijoita ja työnjohtajia. Osin tällä korvataan alalta poistuvaa työvoimaa. Lisäksi lisääntyvä tarve on myös taloushallinnon perusosaajista.

Uusia yrityksiä hyvää tahtia


Koillismaalle on perustettu yrityksiä hyvää tahtia – yrityskannan nettolisäys oli viime vuonna 45 yritystä. Erityisesti pieniä yrityksiä lähtee liikkeelle ja Taivalkoskella kehitetään tuotantoinfrastruktuuria.
– Myönteistä on, että yritysten investointi- ja kehittämisrahoitus on palautunut normaalitasolle edellisten vuosien notkahduksesta. Seudun perusteollisuudella, metallilla ja puulla, menee kohtuullisen hyvin. Kaupan ja palvelujen menestys on vahvasti sidoksissa myös paikalliseen ostovoimaan – tällä hetkellä paikallinen ostovoima ja kulutus ei näytä kasvavan.

”Töitä olisi mutta tekijöistä on pula”

SOL on kasvanut Kuusamon neljänneksi suurimmaksi työllistäjäksi


Jatatielle, näkyvälle paikalle keskustan tuntumaan muuttanut SOL on kasvanut Kuusamossa merkittäväksi toimijaksi. Monimuotoyritys on jo Kuusamon neljänneksi suurin työnantaja noin sadalla työntekijällään.
– Töitä olisi tarjolla vieläkin enemmän, mutta tekijöistä on pulaa, sanoo SOL Henkilöstöpalvelujen myyntipäällikkö Teija Määttälä.
Henkilöstöpalvelujen lisäksi yritys tarjoaa Kuusamoon ja lähialueille siivous- ja kiinteistöpalveluita.
Siivouspalveluista vastaavan Päivi Halmeen mukaan tarjolla on monipuolisesti erilaisia työtehtäviä, joista työntekijä voi rakentaa mieleisensä kokonaisuuden.
– Työ voi olla osa-aikaista tai kuten eräällä työntekijällämme, jopa yli 10-vuotinen työsuhde samaan kiinteistöön.
Juuri nyt Kuusamoon etsitään muun muassa logistiikka- ja rakennusalan osaajia, henkilökohtaisia avustajia, ravintolaväkeä sekä siivoajia.
Teija Määttälän mukaan SOL on kasvattanut osuuttaan Koillismaalla erityisesti henkilöstövuokrausyrityksenä. Kisa on kova, mutta siinä pärjää luotettavuudella ja oikeilla rekrytoinneilla.
– Asioimme mielellämme kasvokkain niin yritysten kuin työntekijöidemmekin kanssa. Kesätöitä etsivät nuoret ovat erityisen tervetulleita juuri nyt, hän sanoo.
SOL:n Kuusamon toimipisteen avoimet ovet maanantaina 5.6.2017 osoitteessa Jatatie 2, Kuusamo.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala