• Uutiset
  • Kilpajuoksu malmikentille kiihtyy

Kilpajuoksu malmikentille kiihtyy

Julkaistu: 16.10.2014

 

Kansainväliset kaivosyhtiöt eivät hellitä otettaan Koillismaan malmioista

 

Kilpajuoksu Koillismaan kultakentille ja muille malmioille kiihtyy. Kansainväliset kaivosyhtiöt jatkavat kiivaasti malminetsintää alueella ja varaavat itselleen mahdollisia malmialueita. Tällä hetkellä on kuultavana lukuisia valtaus- ja varaushakemuksia ja hyväksyttynä jo useita malmietsintälupia. Käylän Juomasuon kaivos on vain pisara meressä.

 

Uuden kaivoslain mukaan luvista päättää turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kuultuaan asianosaisia ja käsiteltyään mahdolliset muistutukset. Niiden tekeminen ei ole turhaa, mutta varppeilla pitää olla, jota ehtii ottaa kantaa kaikkeen itseään koskevaan.

Varausilmoitukset ja malminetsintälupahakemukset keskittyvät Kuusamossa myös uraanivyöhykkeenä tunnetulle alueelle Pohjois-Kuusamoon ja Kitkan rantamille, mutta varauksia on runsaasti myös kunnan muissa osissa. Myös Posiolla malmioita etsitään erityisen uutterasti Kitkan ympäristöstä. Taivalkoskella kaivosyhtiöiden mielenkiinto keskittyy Koston seutuville sekä kunnan lounaisosaa.

Juuri nyt Kuusamossa ovat kuultavana Dragon Miningin valtaushakemukset Yli-Kitkan ja Vasaraperän alueilla. Muistutusaika päättyy perjantaina 17.lokakuuta, johon mennessä voi ottaa kantaa australialaisyhtiön suunnitelmiin saada malminetsintälupa Kouver- ja Riihivaaraan, Jauraselle, Naatikkalammelle ja -joelle sekä Ollinsuolle. Posion puolelle yhtiö hakee malminetsintälupaa Mäntyvaaraan.

Koillismaalta etsitään myös timantteja

Dragon Miningillä on laajoja varauspäätöksiä myös muualla Vasaraperän, Haatajan, Vesalan ja Salmisen kylissä. Todennäköistä on, että myös näille alueille haetaan malminetsintälupia lähiaikoina.  Yrityksen ilmoituksen mukaan se on kiinnostunut alueiden kulta- ja kobolttiesiintymistä.

Nortec Minerals Oy puolestaan valmistelee malminetsintäluvan hakemista Posion Salmivaaraan. Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan kullan lisäksi nikkeliä, kuparia, palladiumia ja platinaa.

Karelian Diamond Resources puolestaan on saanut luvan ryhtyä etsimään timantteja kahdesta kohteesta Etelä-Kuusamossa.

Malminetsintäluvat Virrankylään ja Kostonjärvelle

Tukes on myöntänyt hiljattain Dragon Miningille malminetsintäluvan laajalle alueelle Petäjävaaran Virrankylän ympärille. Syyskuun lopulla annetun luvan mukaan yhtiö saa ryhtyä selvittämään alueen kultamalmion hyödyntämistä.

Massiivinen malminetsintälupa on myönnetty myös sodankyläläiselle FQM FinnEx Oy:lle. Se selvittää reilun 1.400 hehtaarin suuruisella alueella Kostonjärven ympäristössä esiintyvien kupari-, nikkeli-, kulta-, platina- ja palladium-malmioiden hyödyntämismahdollisuudet.

Kuultavana olevat hakemukset löytyvät muun muassa kuntien nettisivuilta. Ajantasaiset varauspäätökset ja malminetsintäluvat löytää osoitteesta www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamat-paatokset.

Kaksi lakia

Koillismaalla etsitään malmioita kahden lain eli uuden ja vanhan kaivoslain perusteella. Vuonna 2011 voimaan tulleen lain mukaan aiemmin liikkeelle lähteneet hankkeet käsitellään vanhan lain mukaan ja 1.7.2011 vireille laitetut uuden lain mukaan.

Uusi laki muutti paitsi termejä, myös kaivosprosessien etenemistä. Entinen varaus tarkoittaa nyt varauspäätöstä, valtausoikeus malminetsintälupaa ja kaivosoikeus/kaivospiiri kaivoslupaa.

Varauspäätös: Malminetsintälupahakemuksen valmistelua varten hakija voi varata itselleen alueen tekemällä asiasta ilmoituksen kaivosviranomaiselle eli varausilmoituksen. Varausilmoitukseen perustuva etuoikeus on voimassa, kun varausilmoitus on tehty kaivoslaissa säädetyllä tavalla eikä varauksen hyväksymiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä. Varauspäätös ei oikeuta malminetsintään, vaan se tuottaa ainoastaan etuoikeuden malminetsintähakemuksen jättämiselle.

Malminetsintäluvan nojalla luvanhaltijalla on oikeus omalla ja toisen maalla luvassa tarkoitetulla alueella (malminetsintäalue) tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja koostumusta. Luvanhaltijalla on myös oikeus tehdä muita kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia ja muuta malminetsintää esiintymän paikallistamiseksi sekä sen hyödyntämiskelpoisuuden selvittämiseksi malminetsintäluvan mukaisesti. Luvan haltija saa rakentaa malminetsintäalueelle tutkimustoimintaa varten tarpeellisia väliaikaisia rakennelmia ja laitteita malminetsintäluvan mukaisesti. Malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen, mutta se antaa luvanhaltijalle etuoikeuden kaivoslupaan, joka puolestaan oikeuttaa esiintymän hyödyntämiseen.

Kaivoslupa: Kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan harjoittamiseen on oltava kaivoslupa. Kaivoslupa oikeuttaa hyödyntämään kaivosalueella tavatut kaivosmineraalit, kaivostoiminnassa sivutuotteena syntyvän orgaanisen ja epäorgaanisen pintamateriaalin, ylijäämäkiven ja rikastushiekan sekä muut kaivosalueen kallio- ja maaperään kuuluvat aineet siltä osin kuin niiden käyttö on tarpeen kaivostoimintaan kaivosalueella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala