• Uutiset
  • Kaupunkilaisia on nyt kuultu

Kaupunkilaisia on nyt kuultu

Julkaistu: 19.10.2017

Kuusamon kaupunkistrategiakyselyyn vastasi 628 asukasta –
velkaantumisesta vastaajat ovat eri mieltä valtuuston kanssa

Kaupunkilaisia on nyt kuultu osana Kuusamon päivitettävää kaupunkistrategiaa. Kolme viikkoa avoinna olleeseen nettikyselyyn vastasi 628 kaupunkilaista, jotka pääosin olivat tyytyväisiä kaupungin nykymenoon. Velkaantumisesta kaupunkilaiset tosin ovat eri mieltä valtuustonsa kansa: siinä missä valtuusto on valmis ottamaan lisää velkaa, vastaajista lähes 64 prosenttia on sitä mieltä, että nyt riittää.


Kuusamon kaupunkistrategian 2021 painopisteitä valmistellaan parhaillaan vuosille 2018–2021 ja osana sitä kaupunki pyysi paikkakunnalla asuvien näkemyksiä suunnasta kuntalaiskyselyllä. Kaupunginjohtaja Jouko Mannisen mukaan vastauksia käytetään päätöksenteon tueksi ja kaupungin toiminnan kehittämiseksi.
– Kaikki mielipiteet ovat arvokkaita nyt kun Kuusamon tulevaisuuden suunnittelu on käynnissä. Vastaukset eivät sido päättäjiä, mutta tuovat arvokasta tietoa strategiatyöhön, sanoo Manninen.
Kyselyyn saatiin 628 vastausta, jotka pääosin ovat linjassa nykymenon kanssa. Uusia ideoita ja näkökulmia ei juuri tullut esiin, vaan vastauksissa toistetaan lähinnä jo vuosia esillä olleita asioita.

Suunnantarkistusta

Manninen sanoo, että on tärkeää aika ajoin pysähtyä miettimään sitä suuntaa, mihin kaupunki on menossa.
– Ei auta että työskennellään vaikka kuinka lujaa, jos mennään väärään suuntaan. Linjan ja pääseikkojen pitää olla selvillä. Näitä pohdittiin nyt yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
Suurin yllätys vastauksissa oli kaupunkilaisten suhtautuminen velkaantumiseen. Tällä hetkellä Kuusamolla ja sen tytäryhtiöillä on velkaa yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.
Mannisen mukaan valtuustossa oltiin taannoin yksimielisiä siitä, että velkaa voidaan ottaa vielä lisää. Kaupunkilaiset kuitenkin näkevät asian toisin: osittain eri mieltä lisävelkaantumisesta oli 30,57 ja täysin eri mieltä 33,12 prosenttia vastaajista. Tulosta selittää osin vastaajien ikäprofiili, sillä 86 prosenttia vastaajista sijoittui ikäluokkaan 30–69-vuotiaat.
Mannisen mukaan painopistealueita on pakko valita, kun resurssit ovat rajalliset.
– On syytä painaa kaasua, mutta paikoitellen myös jarrutettava. Olemme tuhon tiellä, jos elämme vain säästämällä. Pitää pystyä myös investoimaan, totesi kaupunginjohtaja kuukausi sitten, kun kysely avattiin.

Palveluille kiitosta

Kunnallis- ja kiinteistöverojen määrät ovat vastaajien mukaan sopivalla tasolla. Pääsääntöisesti tyytyväisiä kyselyn mukaan Kuusamossa ollaan myös liikunta- ja terveyspalveluihin sekä niiden käyttömaksuihin.
Terveyskeskuksen leikkaustoiminta halutaan säilyttää. Myös Kitkantien uudistaminen koetaan tarpeelliseksi ja vastaajien mielestä Kuusamon kaupungin tulee tarvittaessa panostaa lisää ammatilliseen koulutukseen.

Suvaitsevaisuutta kaivataan lisää

Suvaitsevaisuus puhutti vastaajia. Väitteeseen ”Kuusamo on suvaitsevainen yhteisö” vain reilut kuusi prosenttia vastasi olevansa samaa mieltä. 56 prosentti oli osittain tai täysin eri mieltä.
Suvaitsevaisuuden ilmapiiri näkyy myös vastauksissa, missä väitettiin, että Kuusamoon voi tulla lisää maahanmuuttajia. Täysin eri mieltä oli 34,71 ja osittain eri mieltä 15,2 prosenttia vastaajista. Täysin samaa mieltä ilmoitti olevansa 15,13 ja osittain samaa mieltä 23,41 prosenttia vastaajista.
Toisaalla Kuusamon kaupungin visioon halutaan sana moniarvoinen ja pois sana luontopääkaupunki.

Yhdessä eteenpäin

Kaupunkistrategiassa ykköseksi on nostettu elinvoima ja siitä kysyttiin myös kaupunkilaisilta. Kaupunginjohtajan mukaan tämä on perustultua, sillä kun elinvoima on kunnossa, myös muut asiat järjestyvät.
– Meillä on paljon mahdollisuuksia, jotka on vain saatava toteutettua. Esimerkiksi matkailussa on käynnissä 15 miljoonan euron investoinnit lähinnä Rukalla ja Tropiikissa.
Alkutuotantoa ja luonnontuotealaa kaupunkilaiset kehittäisivät yhteistyöllä, koulutuksella ja positiivisella asenteella. Lähituotteita toivotaan suosittavan myös julkisissa hankinnoissa. Erityisesti maa- ja metsätalotta halutaan kehittää. Kuusamoon toivotaan myös lisää kaivos-, bio-, elektroniikka-, konepaja- ja metalli- sekä hyvinvointiteknologiateollisuutta.
– Kunnan väestömäärä saadaan kasvuun ja lisää tuloja palveluiden järjestämiseen luomalla työpaikkoja, houkuttelemalla uusia yrityksiä ja panostamalla koulutukseen. Tarvitaan myös edullisia tontteja, etätyömahdollisuuksia ja suvaitsevaista ilmapiiriä: myös muualta tulleet on hyväksyttävä potentiaaliseksi työvoimaksi.

Terveisiä päättäjille

Voimia suhteessa niukkenevien rahavarojen kanssa.
Näyttää yhteistyökykyiseltä tiimiltä!
Nettisivujen kehittäminen.
Oman edun tavoittelu vähemmälle.
Avoimuutta ja kansalaisten tasapuolista kohtelua.
Keskinäinen kahinointi pois, valtuuston ja hallituksen jäsenten keskittyminen yhteistyöhön!
Yksityisteiden kunnossapito kuntoon.
Kitkatien kehittäminen.
Vanhat, huonokuntoiset kiinteistöt tulisi purkaa pois keskustan alueelta.
Sisäilma-asiat kuntoon.
Katuverkosto kuntoon.
Porot pois pihoilta.
Haja-asutusalueilla, syrjäkylillä asuvien ihmisten kuuleminen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala