• Uutiset
  • Kaupunki teki tappiota 1,6 miljoonaa

Kaupunki teki tappiota 1,6 miljoonaa

Julkaistu: 29.03.2019

 

Kahdessa viikossa 900.000 euron tappiot sähkömyynti-sijoituksille – myös
valtionosuuksien ja verotulojen odotettua pienempi kertymä tiputtivat tulosta

– Nyt on vähän alakuloisempi hetki, kun viiden ylijäämäisen vuoden jälkeen pitää kertoa tappiosta, kommentoi Kuusamon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomo Hänninen kaupungin viime vuoden tilinpäätöstä. Reilun 1,6 miljoonan euron tappion syynä ovat loppuvuoden pörssiromahdus, joka sulatti salkkua kahden viikon aikana 900.000 eurolla, sekä odotettua pienemmät valtionosuudet ja verotulot. Kaupungin talous on kuitenkin kaupunginjohtaja Jouko Mannisen mukaan kunnossa ja Kuusamo valmis uusiin investointeihin.

Kuusamon kaupungin viimevuoden tilikauden tulos on reilut 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen kuin se vuotta aiemmin oli 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin ylijäämätilillä on nyt reilut 15 miljoonaa euroa tulevien vuosien varalle.

– Kaupunkimme tulos oli tappiolla, koska verotulot, valtionosuudet ja sijoitustoiminnan tuotot jäivät tavoitteista. Kaupungin sijoitusomaisuuden arvo notkahti joulukuussa 2018, mutta sijoitusten arvo kuitenkin palautui ennalleen jo helmikuussa 2019, kommentoi kaupunginjohtaja Jouko Manninen.

Vastaisen varalle kaupunki on päättänyt purkaa osan sijoituksistaan ja sijoittaa loput nykyistä turvallisemmin. Sijoitusrahaston alkupääoma on sähkökaupoista aikoinaan saatu 12 miljoonan euron potti, joka on vuosien myötä tuplaantunut.

Kuusamon tavoin kaksi kolmesta Suomen kunnasta teki vuonna 2018 alijäämäisen tuloksen voimakkaasta talouskasvusta huolimatta.

Valoa taivaalla

Vaikka viime vuosi päätyi miinukselle, näkyy Kuusamon taivaalla Mannisen ja Hännisen mukaan edelleen valoa. Kuusamoa sitkeästi vaivannut työttömyys on laskenut ensimmäisen kerran 30 vuoteen alle kymmenen prosentin. Helmikuun lopussa työttömyysaste oli 9,5. Samalla työpaikkojen määrä jatkoi kasvuaan yli 6.000 työpaikan.

– Kuusamo tarvitsee tulomuuttoa, jotta se pystyy täyttämään työvoimatarpeensa. Esimerkiksi Kuusamon kaupungilla avautuu viiden seuraavan vuoden aikana 250 työpaikkaa kun nykyiset työntekijät eläköityvät. Paikkakunnan yritysten arvion mukaan yksityissektorille on avautumassa lähivuosina 800 työpaikkaa.  

Työpaikat ovat yhteydessä myös väkiluvun kehitykseen. Kun Kuusamosta muutti viime vuonna muualle noin 600 kuntalaista, muutti paikkakunnalle samanaikaisesti noin 500 uutta asukasta.

– Miksi muuttajia ei voisi olla 600, kysyy Manninen.

Isoja investointeja

Kuusamon kaupungilla on edelleen kaikki mahdollisuudet suunnittelemiinsa mittaviin investointiin. Mahdollisesti tulevana kesänä alkaa torialueen ja Kitkantien remontti. SYP:n talon siipien vuokralaiset on jo irtosanottu.

Uuden teollisuusalueen kaava on tulossa nähtäville vielä tänä keväänä. Alueelle suunnitellaan jätevedenpuhdistamoa ja selvitetään muita kiertotalousinvestointeja. Sen sijaan, että maksaa vuosittain noin 550.000 euroa jätteen kuljettamisesta poltettavaksi Ouluun, Kuusamossa jäte haluttaisiin kierrättää itse paikkakunnalla.

– Kuusamossa on valmisteilla uusia kehittämishankkeita, jotka tukevat elinkeinojemme menestystä. Matkailun kehittämiseen ollaan saamassa 3,7 miljoonaa euroa, mikä on Naturpoliksen historian suurin hankerahoitus. Kehittämishankkeilla tähdätään investointien edistämiseen.

Tatanki-Koukkulammen alueen kaava etenee. Alun perin lomarakentamiseen suunnitellun alueen alkuperäistä suunnitelmaa on jouduttu päivittämään Tropiikin tilatarpeiden vuoksi. Tropiikin hotellia ollaan laajentamassa puisella lisäsiivellä.

 

Nilonkankaan uusi koulu
suunnitellaan 350 oppilaalle

Kuusamossa aloitetaan tänä keväänä Nilonkankaan uuden koulun yksityiskohtainen suunnittelu. Uuden koulun suunnittelun perustana ovat koulun pedagogiset ja toiminnalliset tavoitteet. Koulusta suunnitellaan noin 350 oppilaan ja 35 työntekijän yhteisöä.

Koulun tiloissa järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoiminta. Tiloihin sijoitetaan yhteiset yläkoulun ja alakoulun oppilashuollon tilat ja mahdollista on, että uuteen kouluun sijoitetaan myös ala- ja yläkoulujen yhteinen ruokalatila.

Uuden Nilonkankaan koulun suunnittelun lähtökohtana on, että koulun tilat tukevat vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista ja tilat muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kaikki koulun tilaratkaisut tukevat monipuolista teknologian hyödyntämistä.

Oppimisympäristöstä rakennetaan avoin, mikä tarkoittaa käytännössä muun muassa liikuteltavia seiniä.  Uuden koulun oppimisympäristöt laajenevat myös varsinaisen koulurakennuksen ulkopuolelle, koulun pihalle ja lähiympäristöön.

Nilonkankaan koulun avoin oppimisympäristö jakautuu kolmeen oppimissoluun, jotka muodostuvat esiopetuksesta ja 1-2 luokista, 3-4 luokista ja 5-6 luokista. Kielten opetustilat sijoittuvat 3.-6.luokkien yhteyteen.

Uusi Nilonkankaan koulu on ns. kengätön koulu, jolloin säilytystilojen – ja kalusteiden toiminnallisuus korostuu.  Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsitteli asiaa keskiviikon 27. maaliskuuta kokouksessaan.

FAKTAT

Keskeiset tunnusluvut

Kuusamon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 oli 1,631 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toiminnallisesti kaupunki on kuitenkin pysynyt budjetissaan.

Kaupungin lainakanta/asukas vuonna 2018 oli 2.278 euroa. Vuotta aikaisemmin summa oli 1.823 ja valtakunnan keskiarvoluku vuonna 2018 oli 3.051 euroa.

Kuusamon kaupungin omavaraisuusaste vuonna 2018 oli 60,7 ja suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 43,3

Kuusamon kaupungin strategiset tavoitteet vuodelle 2018: Väestö 15.300 (toteutuma 15.205), työpaikat 6.200 (6.010), työttömiä 700 (664) investointien määrä 70 miljoonaa euroa (70), velan määrä 70 miljoonaa euroa (61), tulos 0 (-1,6 miljoonaa euroa).

Investoinnit vuonna 2018–19 on arvioitu 129 miljoonan euron suuruiseksi. Kuusamon kaupungin omien investointien määrä on 24 miljoonaa euroa ja yksityisten matkailuinvestointien noin 56 miljoonaa eroa. Näistä Rukalle kohdistuu 46 ja Tropiikin alueella kahdeksan miljoonaa euroa. Sähköverkkoa kehitetään 17 miljoonalla eurolla. Muiden yksityisten investointien arvio on 31 miljoonaa euroa.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala