• Uutiset
  • Jumiskon suunta jälleen mukaan

Jumiskon suunta jälleen mukaan

Julkaistu: 01.03.2018

Maaninkavaaran mahdollisen tuulivoimapuiston voimajohdolle etsitään uutta suuntaa
Posion kunta edellyttää Yva-menettelyä ennen päätöstä uudesta siirtovaihtoehdosta

Kuusamon Maaningan alueelle suunniteltavan tuulivoimapuiston sähkönsiirto aiheuttaa päänvaivaa. Alkuperäisessä suunnitelmassa esillä olleet Posion ja Rukan voimajohtoreitit eivät näytä tällä hetkellä toteuttamiskelpoilta ja hanketta ajava EPV Tuulivoima Oy esittää nyt uudeksi sähkönsiirtovaihtoehdoksi kertaalleen hylättyä Jumiskon voimajohtoa. Posion ja Kuusamon kunnanhallitukset käsittelivät asiaa maanantaina.


EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kuusamon Maaningan alueelle. Suunnitteilla on 54 tuulivoimalan massiivinen puisto, jonka toteuttamisen kannalta sähkösiirtolinja on keskeinen tekijä.
Tuulienergialla tuotetun sähkön siirtämiseksi tuulipuistosta tarvitaan uusi 110 kilovoltin voimajohto. Maaningan tuulivoimapuiston Yva-menettelyssä tarkasteltiin taannoin kahta vaihtoehtoista voimajohtoreittiä, Posiolle ja Rukalle. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen, Posion kunnan sekä Metsähallituksen mukaan Posion vaihtoehto ei ole mahdollinen.
Nyt esille on noussut uudelleen Jumiskon vaihtoehto, joka jätettiin pois ensimmäisestä yva-menettelystä ohjelmavaiheen jälkeen. Ympäristöministeriö on määrännyt Lapin Ely-keskuksen tekemään arvion uuden suunnitelman mahdollisesta Yva-selvityksen tarpeesta.
Posion kunnanhallituksenmielestä sellainen vaaditaan. Kuusamon kaupunginhallitus puolestaan toteaa, että johtoreitillä tulee tehdä vähintään ympäristöselvityksessä tarpeellisiksi mainitut maastoinventoinnit ennen päätöstä Yva:n tarpeesta.
– Mahdolliset ympäristövaikutukset kohdistuvat suurimmalta osalta Kuusamon ulkopuolelle, mutta niillä voi olla välillisiä vaikutuksia myös Kuusamon kunnan alueen luontoarvoihin, toteaa kaupunginhallitus.
Suunniteltu siirtolinja kulkisi Kuusamon alueella vain parin kilometrin verran.

45 kilometriä voimajohtoa

Nyt esiin nostettu Maaningan tuulivoimapuiston ja Jumiskon välinen voimajohto olisi 45 kilometrin mittainen ja se sijoittuisi Kuusamon, Posion ja Kemijärven kuntien alueille. Nykyistä voimajohtoa olisi uusittava noin 40 kilometrin matkalla Jumiskosta Pirttikoskelle.
Voimayhtiö on teettänyt ympäristöselvityksen uuden Jumiskon siirtolinjan osalta, mutta erillisiä maastoselvityksiä ei toistaiseksi ole tehty.
Ympäristöselvityksen mukaan merkittävimmät muutokset kohdistuvat metsätalouteen alueen pienenemisen kautta ja jonkin verran porotalouteen yhtenäisten laidunalueiden pirstaloituessa. Pääsääntöisesti johtoreitti sijoittuu tavanomaiselle metsätalousmaalle sekä ojitetuille suoalueille.

FAKTAT

Maaningan puistosta valtakunnan suurimpia

Maaningan tuulivoimapuistoon on suunniteltu 54 voimalaa, jotka ovat teholtaan 3-6 MW. Tuulimyllyjen korkeus olisi 240 metriä.
Puistoalue sijaitsee 40 kilometriä Kuusamon keskustasta luoteeseen Kuusamon ja Posion kuntarajalla. Rukalle puistosta on matkaa 25 kilometriä.
Maaningan tuulivoimahanke on yksi valtakunnan suurimmista. Investoinnin arvo on yhteensä 400 miljoonaa euroa.
Suunnittelualueen koko on noin 5.000 hehtaaria ja se sijaitsee Kuusamon yhteismetsän omistamalla maalla. Yhteismetsän osakkaat hyötyisivät puistosta alueen maanvuokratuloina.
EPV Tuulivoima Oy:n laskelmien mukaan Kuusamon kaupunki saisi joka vuosi 300–400.000 euroa verotulo-ja kiinteistöverona, jos hanke toteutuu. Yhteismetsällä on noin 4.200 osakastilaa.
Maaningan tuulivoimaloiden tuottama sähkö vastaisi arvioiden mukaan jopa 40.000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.
Tuulivoimapuiston rakennusajaksi on laskettu 2-3 vuotta. Rakentamisaikana se työllistäisi 300 henkilötyövuotta. Tuulivoimaloiden valmistuttua työvoimaa tarvittaisiin 20 henkilötyövuoden verran.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala