• Uutiset
  • Jäteasema eriytetään ja sen toimintaa kehitetään

Jäteasema eriytetään ja sen toimintaa kehitetään

Julkaistu: 16.11.2017

Jätteiden kierrättäminen ja mahdollinen käsitteleminen Kuusamossa puhutti valtuutettuja

Kuusamon jäteasemasta muodostetaan Kuusamon kaupungin kirjanpitoon erillinen yksikkö. Samalla sen toimintaa kehitetään muun muassa aukiolojen ja saavutettavuuden osalta. Kaupunginvaltuustossa maanantaina käydyssä keskustelussa penättiin muun muassa nykyistä tehokkaampaa kierrättämistä ja kysyttiin, miksi jätteet pitää kuskata poltettavaksi Ouluun saakka.


Kuusamon jäteaseman toimintaa kehitetään. Jäteaseman toiminnasta vastaava yhdyskuntatekniikan insinööri Teemu Junttila kertoi, että asemalla halutaan helpottaa muun muassa kotitaloudesta maksutta vastaanotettavien jätteiden tuomista jäteasemalle.
– Ajatuksena on, että esimerkiksi risujen, oksien ja haravointijätteen tuominen olisi mahdollista ympäri vuoden ja vuorokauden eikä kuten nyt, vain muutamana päivänä. Myös muut maksuttomat jätteet voisi tuoda jäteasemalle itsepalveluperiaatteella.
Samalla halutaan selvittää jäteaseman uudet aukioloajat siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin paitsi yksityisiä jätteiden tuojia, myös jätteenkuljetusyrityksiä.
– On toivottu, että jäteautojen tyhjentäminen olisi mahdollista nykyisten aukioloaikojen ulkopuolella. Tätä mietitään samalla kun pohditaan siirtymistä uuteen tietojärjestelmään. Sillä halutaan tehostaa muun muassa järjestettyyn jätehuoltoon kuuluvien talouksien valvontaa.

Jätemäärät kasvavat

Kuusamo jäteasemalle tuodaan vuosittain yli 9.000 tonnia jätettä. Reilut 75 prosenttia siitä ajetaan Ouluun poltettavaksi ja edelleen energiaksi ja 17 prosenttia loppusijoitetaan kaatopaikalle. Hyötykäyttöön jätteestä saadaan 18 prosenttia.
– Jätemäärien ennustetaan kasvavan lähivuosina, Junttila sanoo.
Kokoomuksen valtuutettu Tuulas Mustonen kysyi, eikö jätteiden polttaminen olisi järkevämpää Kuusamossa. Junttilan mukaan polttaminen on taloudellista vain, kun yksiköt ovat riittävän suuret.
– Olemme kyllä pohtineet myös vaihtoehtoja Ouluun ajamiselle mutta mitään ei ole laitettu vielä paperille, hän totesi.
Vihreiden Mika Flöjtin mukaan Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelun yhteydessä olisi syytä selvittää biojätteen kompostointi ja myös mahdollinen jätteiden polttaminen.
Kokoomuksen Hannu Ervasti toivoi, että Kuusamon kaupunki tehostaisi kierrätystoimintaa omissa yksiköissään ja näyttäisi näin mallia kaupunkilaisille.

Veroprosentit ennallaan

Kuusamon kaupungin taloudella menee hyvin. Verotuloja on kertymässä odotettua enemmän ja myös kulut ovat kurissa. Kuluvan vuoden ylijäämäksi arvioidaan tässä vaiheessa reilut 400.000 euroa.
Valtuuston yksimielisellä päätöksellä veroprosentit säilyvät nykyisellään. Kunnallisveroprosentti on edelleen tasan 20 ja yleinen kiinteistöveroprosentti 1,1.

Iltakoulussa tuulivoimaa

Varsinaisen kokouksen jälkeen pidetyssä valtuuston iltakoulussa puhuttiin tuulivoimasta.
Paikalla oli EPV Energia Oy:n kehityksestä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Sami Kuitunen.
EPV Energian tytäryhtiö EPV Tuulivoima suunnittelee mittavaa tuulivoimapuisto Kuusamon Maaninkavaaraan.

Aloitteet tasa-arvosta ja tuoksuttomuudesta

Valtuuston kokouksen päätteeksi jätettiin kaksi valtuustoaloitetta.
Keskustan Ulla Parviaisen ja parinkymmenen muun valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että Kuusamon kaupunki allekirjoittaisi eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.
– Peruskirjan avulla kunta vahvistaisi sitoutumistaan naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen laajasti poliittisessa päätöksenteossa, palvelujen tarjonnassa ja työnantajaroolissa sekä sukupuoleen perustuvassa väkivallan ehkäisyssä.
Peruskirjan allekirjoittaminen velvoittaisi kuntaa laatimaan tasa-arvosuunnitelman, joka sisältää muun muassa suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteuttamiseen varattavat resurssit.
Toisessa, Vihreiden Helena Karjalaisen ja 13 muun valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa esitetään tuoksuttomuus-periaatteen käyttöönottamista kaikissa Kuusamon kaupungin tiloissa ja tilaisuuksissa.
Aloitteen mukaan tuoksuyliherkkyys vaivaa jopa 40 prosenttia suomalaisista.
– Tuoksuvat tuotteet voivat aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja muita oireita. Eniten oireita aiheuttavat hiusten muotoilutuotteet ja hajuvedet, Karjalainen sanoo.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala