dandik protez sex hikaye porno hikaye erotik hikaye demo porno protez dandik en kötü protez antalya escort
  • Uutiset
  • Huono-osaisuustutkimus: Kuusamossa lastensuojeluilmoituksia vähän – päihde- ja mielenterveysasiakkaita runsaasti

Huono-osaisuustutkimus: Kuusamossa lastensuojeluilmoituksia vähän – päihde- ja mielenterveysasiakkaita runsaasti

Julkaistu: 15.09.2020

Posio ja Salla lastensuojelukustannuksissa maan kärkikaksikko

Tutkijat ovat selvittäneet huono-osaisuuden ilmentymää kunnittain. Tutkimus määrittelee huono-osaisuutta inhimillisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden kautta. Tulokset on koottu karttasivustoksi, jonka yhtenä tarkoituksena on antaa kuntapäättäjille luotettavaa ja vertailukelpoista tilastotietoa esimerkiksi kuntastrategian laatimisen tueksi.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen (Sokra) tutkimustulokset paljastavat huono-osaisuuden eri ilmentymät alueittain ja kunnittain.
Tutkimuksessa huono-osaisuus jaoteltiin kolmeen pääkategoriaan: Inhimillinen, sosiaalinen ja taloudellinen huono-osaisuus.
Sosiaalisia seurauksia Kuusamossa ilmenee tutkimuksen mukaan hieman muuta maata vähemmän. Näitä ovat muun muassa henkirikokset, kodin ulkopuoliset lasten ja nuorten sijoitukset sekä lastensuojeluilmoitukset.
– Kuusamossa on muihin kuntiin peilattuna vähän esimerkiksi lastensuojeluilmoituksia. Tämä voi johtua siitä, että täällä on panostettu ennaltaehkäiseviin palveluihin, eikä olla ajauduttu sijoituksiin asti. Toisaalta, joillakin paikkakunnilla alhaiset sijoitusluvut voivat johtua myös ongelmien kieltämisestä, toteaa Sokra-hankkeen tutkija Joakim Zitting.
Posiolla ja Sallassa lastensuojelutilastot ovat Kuusamoa synkemmät.
Posio kiilaa kärkisijoille kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten sekä lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokustannuksien suhteen. Posiota korkeammalle yltää ainoastaan Sallan kunta.
– Lastensuojelussa ennaltaehkäisy on myös taloudellisessa mielessä erittäin kannattavaa, koska kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat todella kalliita ratkaisuja, muistuttaa Zitting.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaita kaksinkertainen määrä

Huono-osaisuuden taloudelliset yhteydet nousevat Kuusamossa noin 50 prosenttia muuta maata korkeammaksi.
Päihde- ja mielenterveysasiakkaita Kuusamossa on yli kaksi kertaa maan keskiarvoa enemmän.
– Tämä ei välttämättä ole negatiivinen asia, koska se voi kuvastaa myös sitä, että täällä on panostettu näihin palveluihin muita kuntia enemmän.
– Sen, että on enempi asiakkaita, voi tulkita monella tapaa. Voi olla, että on enemmän palvelujen käyttöä, kun on enemmän tarvetta hoidolle tai että on satsattu palveluihin ja sitä kautta tullut enemmän asiakkaita, selventää Sokra-hankkeen asiantuntijana toimiva Varpu Wiens.
Posiolla, Taivalkoskella ja Sallassa on puolestaan päihteiden vuoksi vuodeosastolla hoidettavia potilaita noin kaksi kertaa maan keskiarvoa enemmän.
Tutkijoiden mukaan juuri tämä ilmiö nousee Koillismaalla ongelmalliseksi.
– Päihdepotilaita hoidetaan paljolti vuodeosastoilla, erityisesti alueen vähäväkisissä kunnissa. Tämä on asia, mitä voisi paikallisesti tarkastella, vinkkaa Wiens.

Inhimillinen huono-osaisuus

Inhimillinen huono-osaisuus on Kuusamossa maan keskitasoa. Tähän luetaan muun muassa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys, koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret sekä toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet.
Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyttä esiintyy kuitenkin Kuusamossa maan keskiarvoa vähemmän.
– Naapurikunnassa Posiolla on tilanne tämän suhteen paljon huolestuttavampi. Siellä pitkäaikaistyöttömiä on noin kaksi kertaa maan keskiarvoa enemmän. Myös Sallassa on pitkäaikaistyöttömiä verrattain paljon, toteaa Zitting.
Pitkään toimeentulotukea saavien nuorten määrä on ollut Kuusamossa laskussa 2010-luvulta saakka.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria on tilaston mukaan Sallassa ja Taivalkoskella maan keskiarvoa selkeästi vähemmän.
– Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että huono-osaisuudella on aina inhimillinen, taloudellinen ja sosiaalinen hinta eli se ulottuu monelle osa-alueelle, kiteyttää Wiens.
Tutkimuksen tulokset karttasovelluksena löytyvät osoitteesta: diak.shinyapps.io/karttasovellus

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala