• Uutiset
  • Hirvet loppuivat kesken syksyn jahdissa

Hirvet loppuivat kesken syksyn jahdissa

Julkaistu: 21.02.2019

Luken lentolaskenta antaa karun kuvan Koillismaan hirvikannasta:
Taivalkoskella hirvitiheydeksi arvioidaan 0,8 ja Kuusamossa 1,7

Syksyn hirvenmetsästyskausi päättyi tammikuun puolivälissä. Kuusamossa kaatoprosentiksi tuli lopulta 70,2. Kaatolupia oli kaikkiaan noin tuhat, joista käytettiin 720.  Moni seurue jätti jahdin kesken, kun eläimiä ei yksinkertaisesti ollut. Myös Luonnonvarakeskus Luken tammi-helmikuussa tekemät lentolaskennat tukevat käsitystä, että hirvikanta on pienentynyt Koillismaalla odotettua nopeammin.

<!–more–>

Kuusamon Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa viime viikolla esiteltiin Luken alkutalvesta tekemien lentolaskentojen tuloksia. Niiden mukaan Kuusamossa talvehtisi 850 ja Taivalkoskella 205 hirveä. Hirvitiheys olisi näiden arvioiden perusteella Kuusamossa 1,7 ja Taivalkoskella vain 0,8 hirveä tuhatta hehtaaria kohden.

Tavoitteena on ollut pudottaa Kuusamon ja Taivalkosken muodostaman hirvitalousalueen hirvitiheys reilusta kolmesta 2–2,5 hirven tiheyteen tuhannella hehtaarilla vuoteen 2020 mennessä.


Muilla alueilla hirviä enemmän

Lentolaskennat tehtiin Kuusamon ja Taivalkosken lisäksi Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen ja Kemijärven riistanhoitoyhdistysten alueilla sekä Länsi-Lapissa Simon, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion riistanhoitoyhdistysten alueilla.  

– Ainoastaan Kuusamo–Taivalkosken estimaatit ovat valmiita, mutta tuntuma muista alueista on, että siellä on hirviä tiheämmin. Nämä tulokset valmistuvat kuluvalla viikolla, kertoo Luken puolelta tilastoja lentolaskennasta tekevät tutkija Antti Paasivaara.


”Tulos on karu totuus”

Riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen osallistui ennätysmäärä eli 123 kuusamolaista metsästäjää. Toiminnanjohtaja Kari Nurmen mukaan keskustelu oli hätkähdyttävistä tuloksista huolimatta maltillista.

– Tulos on karu totuus ja tarkoittaa sitä, että ensi syksynä myös lupamäärät romahtavat. Hirviä on ammuttu yksinkertaisesti liian paljon. Taivalkoskella tilanne on vielä huonompi.

– Sovituista tavoiterajoista ei ole pystytty pitämään kiinni ja tulos on tässä. Vain metsästäjä painaa liipaisinta, Nurmi sanoo.

Hän harmittelee sitä, että riistanhoitoyhdistyksen suosituksia kaadettavien eläinten sukupuolesta ja iästä ei ole noudatettu. Lupia on myös kohdistettu alueille, minne niitä ei kanta-arvion perustella olisi pitänyt myöntää.


”Hirvet siirtyneet osin talvilaitumille”

Tutkija Antti Paasivaaran mukaan lentolaskennan tulokset ovat suurin piirtein linjassa metsästäjien tekemien arvioiden mukaan. Hän korostaa, että laskenta kertoo vain talvehtivan kannan määrän ja että se voi poiketa suurestikin kesän ja syksyn kannasta.

Paasivaaran mukaan hirvikannan harvuuden taustalla Kuusamossa ja Taivalkoskella on ainakin osin eläinten siirtyminen talvilaitumille. Esimerkiksi pohjoisessa heti Sallan puolella hirvitiheys on tuntuvasti korkeampi kuin Kuusamossa.

– Talvilaitumille siirtyminen on normaali prosessi ja hirvet voivat liikkuva satojakin kilometrejä. Kuusamosta hirvet siirtyvät talvilaitumille etelään, länteen ja pohjoiseen.

Luken varsinaiset kanta-arviot menneen syksyn jahdin jälkeisestä kannasta julkistetaan maaliskuussa. Talvilaskenta-aineisto on vain yksi osa kanta-arviointikokonaisuudesta, jonka perusteella päätetään ensi syksyn kaatoluvista.
Hirvenmetsästyksen tulos Kuusamossa

Hirvenmetsästyskausi päättyi 15.1.2019. Kuusamon riistanhoitoyhdistyksen alueella saaliiksi saatiin 250 aikuista urosta, 213 aikuista naarasta, 122 urosvasaa ja 117 naarasvasaa.

Kaatoprosentti oli 70,2. Kaadetuista hirvistä aikuisista uroksia oli 54 ja vasoja 34 prosenttia.

Luonnonvarakeskus Luken tammi-helmikuussa tekemissä lentolaskennoissa nähtiin Kuusamossa 99 laumaa ja yhteensä 205 hirveä. Keskimääräinen tiheys oli 1,7 yksilöä tuhatta hehtaaria kohti ja vaihteluväli 1,3 – 2,3. Laskennan perusteella tehty kanta-arvio oli 850 hirveä.

Taivalkoskella nähtiin 21 laumaa ja yhteensä 44 hirveä. Hirvitiheydeksi saatiin 0,8 ja vaihteluväliksi 0,5–1,3. Talvehtivan kannan määräksi arvioitiin 195 hirveä.

Luken laskenta perustuu linjalaskentaan.  Laskentalinjoja on kahden kilometrin välein ja ne kattavat käytännössä 25–30 prosenttia koko tutkimusalueen pinta-alasta. Kuusamossa lennettiin linjaa noin 3.000 ja Taivalkoskella noin 1.400 kilometriä.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala