• Uutiset
  • Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan Ankka-mallin

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan
Ankka-mallin

Julkaistu: 21.06.2018

Kuusamon kaupunginhallitus päättää mahdollisesta valituksesta
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 9. 7. pidettävässä kokouksessa

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kuusamon kaupunginvaltuuston joulukuussa 2016 tekemän yleiskaavapäätöksen matkailun ydinaluetta ja matkailun virkistyspalvelualuetta koskevien aluevarausten sekä niihin liittyvien kaavamääräysten osalta. Niin sanotun Ankka-mallin kohtalo on esillä seuraavan kerran 9. heinäkuuta pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa, jossa päätetään mahdollisesta valituksesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Kuusamon valtuusto hyväksyi joulukuussa 2016 strategisen yleiskaavan äänin 39-4. Yleiskaavassa Pohjois-Kuusamon tärkeimmät luonto- ja matkailualueet haluttiin rajata kaivostoiminnan ulkopuolelle. Kaavasta valitti kaivosta alueelle suunnitellut Dragon Mining Oy, jonka toimintaa jatkaa nyt matkailun ja luontoelinkeinojen ydinalueille samaa kaivoshanketta puuhaava Latitude 66 Cobalt Oy.
Hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan Kuusamon strategista yleiskaavaa varten laaditut selvitykset eivät ole olleet riittäviä kumottujen merkintöjen käsittävien alueiden laajuus huomioon ottaen.
Päätöksessä korostetaan, että yleiskaavanmääräyksissä ei voida etukäteen ratkaista sitovasti sitä, aloittaako kunta kaavoituksen tulevien kaavoitusta koskevien esitysten johdosta ja minkä sisältöisiä kaavoja kunta tulee tulevaisuudessa kaavoittamaan.
– Kunnalla on kuitenkin varsin laaja harkintavalta päättää alueidensa käytöstä, eikä maanomistajalla tai -haltijalla ole ehdotonta oikeutta saada alueelleen tietynlaista kaavaa, joten mahdolliset kaavaratkaisut tehdään yksityiskohtaisemmassa kaavaharkinnassa, kommentoi päätöstä Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen.
Manninen sanoo, että Kuusamon kaupunki perehtyy valitusajan aikana hallinto-oikeuden päätökseen ja sen vaikutuksiin, ja tekee sen perusteella päätöksen jatkotoimenpiteistä.

”HAO:n päätös oli yllätys”

Kaupunginhallitus käsitteli tilannetta maanantaina ja päätti, että päätös valitusluvan hakemisesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdään 9. heinäkuuta pidettävässä kokouksessa.
– Sovittiin, että asia käsitellään tuolloin ja silloin päätetään, haetaanko valituslupaa ja jos haetaan, niin millä sisällöllä. Käymme nyt asiaa läpi asiantuntijoiden kanssa, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomo Hänninen.
Hännisen mukaan kyseessä on niin asia, että se vaatii perusteellisen käsittelyn.
– Hallinto-oikeus päätös oli yllätys. Kuulimme useita asiantuntijoita ja luotimme siihen, että kaava menisi läpi. Uuden kaivoslain mukaan kunnan mahdollisuus vaikuttaa kaivostoimintaan tapahtuu kaavoituksen kautta ja tämä logiikka oli pohjana tehdyssä työssä.

”Ei vaikutuksia kaivosyhtiölle”

Ankka-mallin alueelle kobolttikaivoksia suunnittelevan Latitude 66 Cobalt Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hoyerin mukaan päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia yhtiön toimintaan.
– Latitude 66 Cobaltin tavoitteena on Kuusamon eri elinkeinojen ja alueelle sopivan maltillisen mittakaavan kaivostoiminnan yhteensovittaminen. Olemme jo aiemmin ilmoittaneet, että emme tule kehittämään 3 – 5 kilometrin päässä Rukasta sijaitsevia yrityskaupan mukana tulleita alueita kaivoksiksi. Tämä sana pitää myös tässä tilanteessa, Hoyer toteaa.
– Tutustumme päätökseen ja käymme kaikessa rauhassa keskusteluja Kuusamon kaupungin kanssa. On tärkeää löytää ratkaisu, jossa kaikkien elinkeinojen pitkäjänteinen kehittäminen on mahdollista.

”Kuusamolaisten tahtotila ei muutu”

Pro Kuusamo ry:n varapuheenjohtaja Jokke Kämäräinen sanoo, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumota Kuusamon kaupunginvaltuuston hyväksymä strateginen yleiskaava ei muuta kuusamolaisten tahtotilaa: kaivostoiminnalla luontoon pohjautuvien elinkeinojen tärkeillä ydinalueilla ei edelleenkään ole sosiaalista toimilupaa.
– Luotamme, että kaupungin linjaus pitää. Kaivoksen paikka ei ole Kitkajoen läheisyydessä tai olemassa olevien luontoelinkeinojen ja matkailuyritysten ydinalueella.
Kämäräisen mukaan Kuusamosta on tulossa ainutlaatuinen ennakkotapaus, jossa punnitaan kunnan kaavoitusvalta ja kuntalaisten tahtotilaa kaivostoiminnan suhteen. Korkein hallinto-oikeus antoi joulukuussa 2017 päätöksen, jonka mukaan kaivostoiminnassa on otettava huomioon muut elinkeinot tasavertaisina toimijoina.
– Tätä näkemystä ja paikallisten tahtotilaa pitää kunnioittaa. Uskomme, että 150-vuotiaan Kuusamon tulevaisuus luontokaupunkina turvataan vuonna 2013 päivitetyn Kuusamon ympäristöjulistuksen mukaisesti.

Posio ei lämpene malminetsinnän ja
pienkaivostoiminnan palvelukeskukselle

Posion kunta ei lähde tässä vaiheessa mukaan Sodankylän kunnan johtamaan esiselvityshankkeeseen, jolla pyritään tunnistamaan malminetsintäyritysten palvelutarpeet Lapissa. Asiasta päätti yksimielisesti maanantaina koolla ollut Posion kunnanhallitus.
Sodankylän kunta hakee Lapin liitosta EAKR-rahoitusta Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus -esiselvityshankkeelle. Tarkoituksena on rakentaa tarvekartoituksen pohjalta palvelukonsepti, jota testataan Sodankylän lisäksi muissakin Lapin kunnissa, joissa on aktiivista malminetsintää.
Hankkeessa kartoitetaan lisäksi pienkaivostoiminnan edellytyksiä mukana olevissa kunnissa ja pyritään näin kehittämään kuntienyritystoimintaa ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Lapin kuntiin ja sitä kautta varmistamaan työpaikkojen ja verotulojen keskittyminen alueelle.
Kuntarahoitusosuus esiselvityshankkeelle on 2.000–3.000 euroa ja se sijoittuu 1,5 vuoden ajalle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala