• Uutiset
  • Elämän laatua parantavaa hoitoa

Elämän laatua parantavaa hoitoa

Julkaistu: 06.10.2016

Geriatri Tarja Konttila palkittiin vuoden 2016 Vanhusmyönteisenä henkilönä Kuusamossa

Kuusamon terveyskeskuksessa työskentelevä geriatri Tarja Konttila on vuoden 2016 Vanhusmyönteinen henkilö Kuusamossa. Konttila on tehnyt merkittävää työtä muun muassa muistisairaiden ja ikäihmisten koti- ja palliatiivisen hoidon parissa. Hän sanoo, että geriatria on potilaan erittäin kokonaisvaltaista hoitoa, jonka tavoitteena on elämänlaadun ja toimintakyvyn parantaminen.

Konttilan mukaan geriatrin potilaat ovat yleensä monisairaita henkilöitä, joita ei lääkitä vain yhden asian kautta.

– Usein kyse on isosta joukosta tauteja ja geriatrin tehtävänä on löytää ne olennaiset keinot, joilla saadaan mahdollisimman suuri hyöty potilaalle. On otettava huomioon kokonaisuus ja lähestyttävä potilasta toimintakyvyn ja elämänlaadun näkökulmasta.

Hyvä elämänlaatu hoidon perustana

Konttilan palkitsemisperusteissa nostetaan esiin erityisesti ikäihmisten hoitaminen kotona ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Vanhuksia ei kuljeteta sairaina paikasta toiseen ja heidän kivunhoitoa ja muuta oirehoitoa on kehitetty määrätietoisesti.

Muistisairaiden kohdalla tämä tarkoittaa usein palliatiivista hoitoa asumisyksiköissä. Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole, ja kun hoidon päämääränä ei ole elämän pidentäminen.

– Palliatiivinen hoito mielletään usein syöpäpotilaiden loppuvaiheen hoidoksi, mutta myös vaikeaan vaiheeseen edenneet muistisairaat tarvitsevat sitä. Olemme pyrkineet siihen, että vaikeasti muistisairaita ei enää siirrettäisi sairaalahoitoon vaan heidät hoidettaisiin siellä, missä he asuvat.

Konttila sanoo, että vaikeasti muistisairasta tulee suojella kaikilta turhilta lääketieteellisiltä tempuilta.

– Sen sijaan että laitetaan letkuja ja syötetään turhia antibiootteja, me haluamme keskittyä siihen, että ihmisen loppuvaiheen elämänlaatu on mahdollisimman hyvä. Sen pitää olla kaiken hoidon perusta. Muistisairaus on kuolemaan johtava tauti eikä sitä voi kääntää taaksepäin.

 

Onnistunut hoito on aina yhteistyötä

Onnistunut muistisairaan palliatiivinen hoito vaatii Konttilan mukaan niin potilaan, hänen omaistensa kuin hoitajien tietämystä sairaudesta ja sen etenemisestä.

– Potilaalle itselleen pitää kertoa jo hyvissä ajoin, mihin tauti johtaa. Näin hän voi kertoa oman mielipiteensä loppuvaiheen hoidosta. Korostan aina hoitotahdon tekemistä. Myös omaisia on tietysti informoitava tilanteesta.

Konttila sanoo, että tunnustus olisi voitu antaa kaikille niille, joitten kanssa hän tekee yhteistyötä. Geriatri kiittelee kuusamolaista hoitohenkilöstöä hyvästä yhteistyöstä.

– Viimeisen hoitopäätöksen tekee lääkäri, mutta kyllä meidän hoitajamme ovat hyvin tietoisia muistisairauksien etenemisestä. Potilaita ei altisteta sellaisille hoitotoimenpiteille, jotka eivät edistä hyvää elämänlaatua. Kyse ei ole siitä, etteikö potilaita hoidettaisi, vaan siitä, miten heitä hoidetaan ja mitä tällä hoidolla tavoitellaan.

Konttila myöntää edustavansa terveyskeskuslääkäreiden joukossa pysyvyyttä. Kolmisenkymmentä vuotta Kuusamossa työskennellyt lääkäri tuntee potilaansa.

– Yritän olla tavoitettavissa mahdollisimman hyvin enkä jätä hoitajia yksin, hän sanoo.

 

Viisi hyvää ehdokasta

 

Kuusamon Vanhusneuvosto sai tänä vuonna viisi ehdotusta Vuoden 2016 vanhusmyönteiseksi henkilöksi. Kuntalaisten tekemistä ehdokkaista vanhusneuvosto päätti yksimielisesti palkita geriatri Tarja Konttilan. Hänet palkittiin Vanhustenviikon seminaarissa Kuusamotalolla keskiviikkona.

Muut ehdotetut olivat Kuusamon Kuva ja yrittäjä Sanna Takkula, Annikki Paloniemi ja kodinhoito, jalkojenhoitaja Marja Pätsi sekä siivousliike Sanitar.

 

 

Palkitsemisperusteet

 

Tarja Konttila ei ole pelkästään viran puolesta ehdokas, vaan hän on myös kehittänyt Kuusamossa viime vuosina vanhusten sairaanhoitoa enemmän kotona tapahtuvaksi.

Vanhuksia ei kuljeteta sairaina paikasta toiseen, kivunhoitoa on kehitetty. Vaikutukset näkyvät selkeästi koko perusturvassa.

Tarja Konttila on ollut saatavilla myös virka-ajan ulkopuolella ja häneen on ollut matala kynnys ottaa yhteyttä. Tarja on persoonana helposti lähestyttävä niin omaisille kuin hoitajillekin.

Geriatri terveyskeskuksessakaan ei ole Suomessa yleistä ja Tarja Konttilan kehittäjä- ja tutkijamieli ei ole jäänyt keneltäkään huomaamatta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala