• Uutiset
 • Ensi vuosi näyttää hyvältä – ainakin paperilla

Ensi vuosi näyttää hyvältä – ainakin paperilla

Julkaistu: 27.11.2013

Kaupunki sopeuttaa talouttaan ja täyttää jatkossa vain joka toisen vapautuvan työpaikan

Kuusamon kaupunki on laatinut 1,4 miljoonan euron ylijäämäisen tilinpäätöksen ensi vuoden osalta. Verotulokertymään on näillä näkymin tulossa kahden miljoonan euron kasvu. Huolta ja murhetta kuitenkin riittää. Kaupungin on pystyttävä sopeuttamaan talouttaan seuraavan kahdeksan vuoden aikana peräti yhdeksän miljoonan euron edestä. Tästä johtuen kaupunki täyttää tulevaisuudessa ainoastaan joka toisen vapautuvan työpaikan.

Hyvältä näyttää ainakin paperilla, totesi Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen esitellessään maanantaina Kuusamon kaupungin ensi vuoden talousarvion.
Hyviin uutisiin kuuluu ehdottomasti se, että kaupungin verotuloihin on tulossa ensi vuoden osalta kahden miljoonan euron kasvu.
Verotulojen kasvu selittyy puolen prosenttiyksikön tuloveron korotuksen sekä kuntaliiton tekemän verotuloennusteen pohjalta.
– Positiivisista viesteistä huolimatta täytyy muistaa, että ensi vuotta ei olla vielä eletty. Haasteita tulee kyllä riittämään, ennen kuin hallintokunnat ovat päässeet nyt asetettuihin tavoitteisiin. Kyllä tämä äärimmäistä menokuria tulee vaatimaan, toppuutteli Halonen.
Mikäli Kuusamon kaupungin ensi vuoden talousarvio totetuu, tarkoittaa se Halosen mukaan kaupungin velkaantumisen pysähtymistä.

Yhdeksän miljoonan euron sopeutus edessä

Nyt laaditun talousarvion mukaan Kuusamon kaupunki on tekemässä ensi vuoden tilinpäätökseen 1,3 miljoonan euron ylijäämän.
Ylijäämän tekeminen on jatkossa kuitenkin yhä haasteellisempaa johtuen poistojärjestelmässä tapahtuvasta muutoksesta.
– Poistoja koskevan muutoksen myötä meidän on tehtävä jatkossa yhä suurempaa vuosikatetta, jotta pystyisimme kattamaan vuosipoistot ja siksi myös ylijäämän tekeminen tulee olemaan yhä vaikeampaa.
Haasteita ja harmaita hiuksia kuntatalouteen tuo myös se tosi asia, että Kuusamon kaupungin on sopeutettava talouttaan vuoteen 2021 menessä kaikkiaan yhdeksällä miljoonalla eurolla.
– Väestön vanhenemisesta ja vähenemisestä johtuviin haasteisiin meidän pitäisi pystyä tulevina vuosina vastaamaan. Tätä varten kaupunki on laatinut elinvoima- ja tuottavuusohjelman, jonka yksi keskeinen tavoite on saada Kuusamoon vuoteen 2021 mennessä 1000 uutta työpaikkaa yksityiselle sektorille. Olemme kysyneet paikkakunnan yrityksiltä, onko tavoite mahdollinen ja he ovat vastanneet, että tietyin edellytyksin kyllä.
Tavoitteessa on huomioitu myös mahdollinen kaivostoiminnan tuleminen.
Toinen keskeinen tavoite on se, että jatkossa kaupunki tulee täyttämään vain joka toisen vapautuvan työpaikan.
– Se tarkoittaa sitä, että kun vuoteen 2021 mennessä kaupungilta eläköityy 300 työntekijää, jätetään niistä 150 paikkaa täyttämättä.

Jäähalliin ei investointivarausta ainakaan seuraavaan kahteen vuoteen

Kuusamon kaupunki käyttää ensi vuonna investointeihin kaikkiaan 5,7 miljoonaa euroa.
Suurin yksittäinen investointi on keväällä käynnistyvä Nilon koulun laajennustyö, johon on budjetoitu noin 2,5 miljoonaa euroa.
Uimahallin peruskorjaus käynnistyy vuonna 2015 ja siihen kaupunki on varannut nettomenona yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.
Liikuntapaikkatyöryhmä aloittaa ensi keväänä selvittämistyön jäähallin tulevasta toteuttamistavasta, rahoituksesta ja aikataulusta. Vaikka jäähallin tämänhetkinen kunto on herättänyt sosiaalisessa mediassa kuntalaisten keskuudessa kovaakin kritiikkiä, ei kaupungilla ole tämän hetkisen tilanteen mukaan aikomusta tehdä investointivarausta jäähallin osalta ainakaan seuraavaan kahteen vuoteen.

Lukuja

Kuusamon kaupungin vuoden 2014 talousarvio

 • Toimintakate 91 341 000 €
 • Kokonaisverotulot 51 573 000 €
 • Valtionosuus 45 695 000 €
 • Vuosikate 5 777 000 €

Taselukuja

 • Sijoitukset 12 703 000 €
 • Rahoitusomaisuusarvopaperit 18 200 000 €
 • Vieras pääoma 43 973 000 €
 • Kumulatiivinen ylijäämä 7 587 000 euroa
 • Lainat 1 682 € / asukas (maan keskiarvo yli 2 000 € / asukas)
 • Työttömyysaste 13,4 – 15,0 % välillä
© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala